Oorzaken Eetstoornissen

Er is niet één oorzaak aan te wijzen. Een eetstoornis ontstaat als gevolg van biologische, psychologische en sociale oorzaken.

Biologische oorzaken

Mensen verschillen in aanleg als het de ontwikkeling van een eetstoornis betreft. Bij een eetstoornis is sprake van ontregeling van het honger- en verzadigingssysteem. Dit kan in relatie staan tot het gebrek aan Leptine (hormoon). Daarnaast blijken eetstoornissen voor te komen in bepaalde families, hierbij spelen genetische factoren een rol.

Psychologische oorzaken

Iemand met een eetstoornis is overmatig bang om dik te zijn of te worden. Verder kunnen jongeren met een eetstoornis ook dwangmatig zijn en somber. Angst, somberheid en dwangmatigheid zijn echter geen oorzaken voor het ontstaan van de eetstoornis. Wel maken ze de behandeling van een eetstoornis extra moeilijk, net als het hebben van een negatief zelfbeeld en een negatieve lichaamsbeleving (" ik ben dik en lelijk").

Sociale oorzaken

Het slankheidsideaal
De laatste decennia worden mensen steeds langer en forser. Het ideaalbeeld van het vrouwenlichaam is in dezelfde periode juist steeds slanker geworden. Daarom doen veel meisjes en vrouwen aan de lijn. Slechts een klein aantal van degenen die met lijnen beginnen, ontwikkelen Anorexia of Boulimia Nervosa. Extreem lijnen is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor het ontwikkelen van een eetstoornis.

Andere factoren die een rol spelen

Zowel levensgebeurtenissen, interactie met andere jongeren en familieleden kunnen een negatieve invloed op een eetstoornis hebben. Ook kunnen nare gebeurtenissen die onvoldoende verwerkt zijn aanleiding geven tot het ontwikkelen van een eetstoornis. Uit onderzoek is gebleken dat bij 30% van de cliënten met een eetstoornis seksueel misbruik in de kindertijd een rol kan spelen.
Online Aanmelden Kind & Jeugd
Zoek een praktijk
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken