Kenmerken eetstoornissen

Jongeren met een eetstoornis vertonen de volgende kenmerken:

 • Zij zijn vastgelopen omdat zij irreële gedachten hebben over eten, hun lichaam en hun gewicht;
 • Zij zijn angstig om aan te komen en vinden hun uiterlijk overmatig belangrijk; hun uiterlijk bepaalt of en hoe ze zichzelf waarderen;
 • Een eetstoornis heeft niet altijd te maken met onvrede over het eigen lichaamsbeeld. Dit kan ook voortkomen uit desinteresse voor voedsel, aversie voor voedsel of het herhaaldelijk eten van niet voor consumptie bestemde stoffen.

Voor jongeren met Anorexia Nervosa geldt bovendien dat:

 • Zij een te laag gewicht hebben (< 85 % van het te verwachten gewicht passend bij de leeftijd en lengte);
 • Zij niet meer menstrueren.
Er zijn jongeren die alleen vasten/lijnen en er zijn jongeren met Anorexia Nervosa die eetbuien hebben, maar ook overgeven, laxeermiddelen of andere middelen gebruiken om het voedsel weer kwijt te raken.

Voor jongeren met Boulimia Nervosa geldt bovendien dat:

 • Zij in de regel een gezond gewicht hebben (BMI tussen 20 en 25 bij volwassenen);
 • Zij last hebben van eetbuien; zij eten in korte tijd meer dan de meeste mensen in die tijd zouden doen, terwijl ze niet het gevoel hebben hier controle over te hebben;
 • Zij na de eetbui meestal maatregelen nemen om dit voedsel kwijt te raken, bijvoorbeeld door overgeven na het eten (zelf opgewekt), laxerende middelen te gebruiken, overmatig bewegen of bijvoorbeeld vasten.

Voor jongeren met een eetbuistoornis geldt bovendien dat:

 • Zij in een korte tijdsperiode een grote hoeveelheid voedsel binnenkrijgen, die andere mensen niet eten onder vergelijkbare omstandigheden;
 • Het gevoel van controleverlies te hebben tijdens een eetbui;
 • Daarnaast kunnen mensen met een eetbuistoornis sneller eten dan normaal, dooreten tot het onaangenaam aanvoelt, eten zonder hongergevoel, alleen eten uit schaamte en zich achteraf schuldig of somber voelen;
 • Een verschil met bijvoorbeeld Boulimia Nervosa is dat er geen compensatiegedrag voorkomt.

Voor jongeren met Pica geldt bovendien dat:

 • Zij herhaaldelijk stoffen eten die niet voor consumptie bestemd zijn;
 • Dit is niet passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind of behoort niet bij de cultureel geaccepteerde norm;
 • In tegenstelling tot Boulimia, Anorexia en een eetbuistoornis, is er geen sprake van onvrede met het eigen lichaamsbeeld.

Voor jongeren met een ruminatiestoornis geldt bovendien dat:

 • Zij regelmatig maaginhoud teruggeven (regurgitatie);
 • Zij dit voedsel soms opnieuw herkauwen, inslikken of uitspugen;
 • Dit niet toegeschreven kan worden aan een somatische aandoening of samen gaat met een andere eetstoornis.

Voor jongeren met een vermijdende/restrictieve voedselinname stoornis geldt bovendien dat:

 • Zij een gebrek aan interesse hebben voor voedsel;
 • Zij vaak een aversie hebben voor sensorische kenmerken van voedsel;
 • Door te weinig voedselinname er gewichtsverlies of voedingstekorten ontstaan;
 • Zij in tegenstelling tot Boulimia of Anorexia niet te weinig eten vanuit onvrede over het gewicht of lichaamsvorm.

Voor jongeren met een andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis kunnen de volgende kenmerken aanwezig zijn:

 • Zij voldoen aan alle criteria voor Anorexia Nervosa, maar menstrueren nog of hebben een hoger lichaamsgewicht (BMI >17,5);
 • Zij voldoen aan de criteria van Boulimia Nervosa, maar hebben bijvoorbeeld eenmaal per week een eetbui;
 • Zij wel overmatig veel eten, maar dit de hele dag door, dus niet in een beperkte tijd; er is ook sprake van controleverlies, er kan dan sprake zijn van een BMI >30, dus van obesitas of zelfs morbide obesitas (BMI >40);
 • Zij voldoen aan de criteria voor een eetbuistoornis, maar de eetbuien komen minder frequent voor. Minder dan 1 keer per week of voor een kortere periode dan 3 maanden;
 • Zij herhaaldelijk nachtelijk eten of na het avondeten overdadig voedsel tot zich nemen. Ook wel een nachtelijk eetsyndroom genoemd;
 • Zij herhaaldelijk eten ophalen, zonder dat er sprake is van eetbuien. Ook wel purgeerstoornis genoemd.
Online Aanmelden Kind & Jeugd
Zoek een praktijk
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken