Gevolgen van een eetstoornis

Eetstoornissen kunnen leiden tot beperkingen in sociaal, emotioneel en lichamelijk functioneren en daarmee de kwaliteit van leven sterk beïnvloeden. Een deel van de klachten kunnen blijvend zijn of zelfs leiden tot de dood, zoals een ernstige verstoring van het hartritme of zeer ernstig ondergewicht.

Anorexia Nervosa

Lichamelijke gevolgen bij Anorexia Nervosa

De lichamelijke gevolgen van Anorexia Nervosa zijn afhankelijk van de mate van ondergewicht, de snelheid van gewichtsverlies, de sekse en de leeftijd van de jongere:
 • Wanneer er sprake is van overgeven en/of laxeren is er een verhoogd risico op onder meer uitdroging en hartritme stoornissen
 • Bij kinderen en jongeren kunnen onomkeerbare afwijkingen optreden, zoals groeivertraging, vertraging of zelfs stoppen van de puberteitsontwikkeling, afnemende piekbotmassa, en een mogelijk effect op het groeiende en zich nog ontwikkelende brein
 • Soms is er sprake van een lichamelijke ziektebeeld naast de eetstoornis; zo komen eetstoornissen vaker voor bij vrouwen met diabetes mellitus type 1, waarbij de complicaties van dit ziektebeeld toenemen vanwege het onderdoseren van insuline
Acute lichamelijke complicaties Anorexia Nervosa
 • Te laag suikergehalte in het bloed gepaard gaande met hongergevoel, zweten, duizeligheid en hartkloppingen
 • Hart- en bloedvat-afwijkingen; stoornissen van het maagdarmkanaal
 • Stoornissen in de vocht-, zuurbase en electrolysehuishouding
 • Niercomplicaties
Sommige lichamelijke complicaties zijn volledig omkeerbaar, andere niet.

Psychologische gevolgen bij Anorexia Nervosa

De eetstoornis grijpt in op het totale psychisch functioneren waarvan de jongere zich maar slechts gedeeltelijk bewust is. Het denken kan zo ernstig verstoord raken dat de feitelijke realiteit nauwelijks nog wordt waargenomen. Bij sommige cliënten kan de inhoud en de manier van denken psychotische kenmerken vertonen. Verder zijn er gevoelens van minderwaardigheid en in toenemende mate een gevoel van angst, somberheid, dwangmatigheid en hopeloosheid;
 • Het lijnen krijgt steeds meer de functie van zelfcontrole wat de zelfwaardering in eerste instantie versterkt
 • Door het ondergewicht vermindert de concentratie waardoor de cliënt controleverlies en falen ervaart; dit ondermijnt de zelfwaardering en werkt lijnen weer in de hand: er ontstaat een vicieuze cirkel
 • De gedachten en emoties worden steeds meer bepaald door gewicht, figuur en vasten
 • Het lijnen krijgt in toenemende mate een positieve betekenis

Sociale gevolgen bij Anorexia Nervosa

 • Door het toenemende ondergewicht nemen de sociale activiteiten af
 • Door ondervoeding neemt de energie af
 • De jongere trekt zich steeds meer terug, wordt eenzaam en raakt sociaal geïsoleerd
 • De jongere heeft steeds minder diepgaande vriendschappen
 • Relaties met partner of het gezin kunnen onder druk komen te staan
 • Maaltijden worden niet meer gezamenlijk gebruikt en verjaardagen worden overgeslagen
 • Er ontstaan ruzies over het (niet) eten
 • Het afgevlakte affect vergroot de onbereikbaarheid van cliënten
 • Problemen met het plannen van vakanties
 • Verwaarlozen van activiteiten in de vrije tijd
 • Behoefte aan seksueel contact neemt af
 • De kans op onvruchtbaarheid neemt toe
 • De zorgen van ouders en leeftijdgenoten wordt als zeuren beschouwd en er kunnen conflicten ontstaan

Boulimia Nervosa

Lichamelijke gevolgen bij Boulimia Nervosa

De lichamelijke gevolgen bij Boulimia Nervosa zijn het gevolg van de eetbuien en van het compensatie gedrag: het overgeven, gebruiken van laxeermiddelen of andere middelen.

Eetbuien
 • Tijdens eetbuien wordt de activiteit van het zenuwstelsel verhoogd; het gevolg is hevig transpireren, een snelle hartslag en een gevoel van benauwdheid
 • Braken kan leiden tot gebitsafwijkingen: gaatjes, erosies van het glazuur, vergroting van de speekselklieren of een slokdarm- of maagbreuk
 • Gebruik van giftige stoffen om het braken op te wekken zoals schoonmaakmiddelen, shampoo, aspirines of paracetamol kunnen leiden tot allerlei complicaties
 • Het periodiek tot zich nemen van zeer grote hoeveelheden voeding kan leiden tot en opgeblazen gevoel, maag- en buikpijn, en zeldzamer oesofagitis en maag- en duodenumulcera

Psychologische gevolgen bij Boulimia Nervosa

 • Eetbuien kunnen op den duur het bewustzijn van de eigen gedragingen, cognities en emoties vertroebelen; de jongere raakt het zicht op het eigen functioneren kwijt
 • Eetbuien veroorzaken na verloop van tijd negatieve emoties zoals schaamte, verdriet of eenzaamheid
 • De zelfwaardering wordt negatief beïnvloed en er kan een labiel zelfbeeld ontstaan, waarbij de gedachtewereld in hoge mate bepaald wordt door zorgen over gewicht en figuur
 • Geheimhouding van de problematiek leidt tot sociale isolatie wat een negatieve weerslag heeft op het psychisch functioneren
 • Veel jongeren zijn bang in sociale situaties, vooral wanneer deze met het gebruik van voedsel of het tonen van het lichaam te maken hebben

Sociale gevolgen bij Boulimia Nervosa

Uit verscheidene studies blijkt dat sociale problemen bij jongeren met Boulimia Nervosa veel voorkomen. De jongere heeft problemen in interpersoonlijke relaties, met het gezin, op school of het werk en met financiën; de jongere schaamt zich voor eetbuien, houdt de eetstoornis geheim en liegt over het eetgedrag. Als de gedragsverandering merkbaar is voor de familie kan dat leiden tot spanningen en onbegrip in het gezin. Voor de jongere zelf kan dit leiden tot gevoelens van eenzaamheid, isolatie en het vermijden van sociale contacten; de jongere schaamt zich voor het uiterlijk en durft daardoor geen seksuele contacten aan te gaan; de jongere is veel geld kwijt aan eten en kan hierdoor in financiële problemen raken.

Eetbuistoornis

 • Tijdens eetbuien wordt de activiteit van het (sympathisch) zenuwstelsel verhoogd; het gevolg is hevig transpireren, een snelle hartslag en een gevoel van benauwdheid
 • Als de voeding veel cholesterol bevat kan er een te hoog gehalte aan cholesterol ontstaan
 • Het periodiek tot zich nemen van zeer grote hoeveelheden voeding kan leiden tot een opgeblazen gevoel, maag- en buikpijn

Lichamelijke gevolgen bij eetbuistoornissen

 • Tijdens eetbuien wordt de activiteit van het (sympathisch) zenuwstelsel verhoogd; het gevolg is hevig transpireren, een snelle hartslag en een gevoel van benauwdheid
 • Als de voeding veel cholesterol bevat kan er een te hoog gehalte aan cholesterol ontstaan; het periodiek tot zich nemen van zeer grote hoeveelheden voeding kan leiden tot een opgeblazen gevoel, maag- en buikpijn

Psychologische gevolgen

 • Eetstoornissen kunnen grote invloed hebben op psychologische aspecten van het functioneren: gedragingen, gedachten en gevoelens worden in sterke mate door eetstoornissen bepaald;
 • Op den duur ontstaan tal van negatieve psychologische effecten en psychiatrische co-morbiditeit die overeenkomsten en verschillen laten zien bij de verschillende eetstoornissen.

Sociale gevolgen bij Eetbuien

De jongere heeft problemen in interpersoonlijke relaties, met het gezin, op school en met financiën; de jongere schaamt zich voor de eetbuien, houdt de eetstoornis geheim en liegt over eetgedrag. Als de gedragsverandering merkbaar is voor de familie kan dat leiden tot spanningen en onbegrip in het gezin. Voor de jongere zelf kan dit leiden tot gevoelens van eenzaamheid, isolatie en het vermijden van sociale contacten; de jongere schaamt zich voor het uiterlijk en durft daardoor geen seksuele contacten aan te gaan; de jongere is veel geld kwijt aan eten en kan hierdoor in financiële problemen raken.

Online Aanmelden Kind & Jeugd
Zoek een pratijk
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken