Vormen van Autisme

Sinds de overgang naar de DSM-5, het diagnostisch handboek voor de psychologie, zijn er geen verschillende vormen van Autisme meer opgenomen. Er wordt nu alleen nog gesproken van een autisme spectrum stoornis (ASS) als overkoepelende term. De hieronder besproken vormen van Autisme kunnen volgens de nieuwe diagnosestelling niet meer worden gesteld. Omdat de onderstaande vormen van Autisme voorheen wel konden worden vastgesteld en nog steeds in de volksmond gebruikt worden, besteden we hier aandacht aan deze vormen.

'Klassiek autisme' 

Klassiek autisme is de meest ernstige variant. De kenmerkende problemen in de interactie en communicatie kunnen gepaard gaan met problemen zoals:

 • Agressie
 • Automutilatie (zelfverminking)
 • Hyperactiviteit
 • Dwangmatig gedrag
 • Tics
 • Vertraagde taalontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Stemmingsstoornissen
 • Slaapproblemen
 • Epilepsie
 • Verstandelijke beperkingen

Asperger

Bij de stoornis van Asperger zijn de sociale en communicatieve problemen in principe even ernstig als bij autisme, maar ontbreekt een vertraagde taalontwikkeling en een achterblijvende cognitieve ontwikkeling. 

PDD-NOS

De term PDD-NOS wordt gebruikt voor kinderen met sociale en communicatieve problemen zoals bij autisme, maar in onvoldoende mate om strikt aan de criteria voor de diagnose autisme te voldoen. Men spreekt daarom ook wel van 'aan autisme verwante problematiek' of gebruikt de term PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified. Het gaat om een 'restcategorie' waarvoor eenduidige en positief geformuleerde criteria ontbreken.
Lees hier meer over de kenmerken van PDD-NOS.

McDD 

McDD staat voor Multiple complex Developmental Disorders. Dit is een ontwikkelingsstoornis waarbij kinderen moeite hebben hun emoties in toom te houden, moeite hebben met het verschil tussen fantasie en werkelijkheid en zich niet kunnen verplaatsen in anderen
Lees hier meer over McDD.

Stoornis van Rett

De stoornis van Rett, die vrijwel uitsluitend bij meisjes voorkomt, wordt zichtbaar 6 tot 18 maanden na de geboorte. Daarna verliezen deze kinderen de verworven taal- en handfuncties en treden karakteristieke handbewegingen op (onder andere wringen of wassen) in combinatie met sociale en communicatieve stoornissen
Lees hier meer over de stoornis van Rett.

Desïntegratieve stoornis

Kinderen met een desÏntegratieve stoornis hebben een periode van normale ontwikkeling tot ten minste twee jaar. Daarna verliezen ze een groot deel van hun vaardigheden en ontstaan problemen die vergelijkbaar zijn met die van kinderen met autisme. De stoornis van Rett en de desÏntegratieve stoornis zijn zeer zeldzaam. 
Online Aanmelden Kind & Jeugd
Online test: Heeft mijn kind autisme?
Online game KickAss wordt onderdeel van de autisme behandeling

autisme game voor jongeren

Zoek een praktijk
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken