Autisme kenmerken

Sociale communicatie en interactie 

Bij kinderen met autisme en een laag intelligentieniveau loopt de spraakontwikkeling vaak achter. Bij kinderen met autisme en een gemiddeld en hoog intelligentieniveau is de spraakontwikkeling over het algemeen voldoende ontwikkelt, maar verloopt deze vaak anders dan bij kinderen zonder autisme.

Kinderen met autisme:Autisme kind kenmerken

  • Gaan anders om met klemtoon en woordgebruik
  • Herhalen vaak woorden en zinnen
  • Verwisselen voornaamwoorden (zeggen ‘jij’ in plaats van ‘ik’)
  • Verzinnen soms woorden en uitdrukkingen 
Deze verschijnselen kunnen verdwijnen wanneer de kinderen ouder worden. Bij alle kinderen met ASS (autisme) blijven echter de problemen in het communicatief en sociaal gebruik van de taal bestaan.

Non-verbaal gedrag

Ook missen kinderen met autisme het gebruikelijke non-verbale gedrag (lichaamstaal & gebaren). Mede daardoor hebben kinderen en jongeren met ASS moeite met relaties met leeftijdsgenootjes en met het delen van plezier en interesses met anderen.

Herhalingsgedrag

Kinderen met Autisme laten vaak een herhaling in gedragspatronen zien. Hierdoor is er regelmatig sprake van beperkte interesses. Dit wordt gezien in stereotiep motorisch gedrag, spreken en gebruik van voorwerpen. Deze herhaling in gedragspatronen kan ook terug gezien worden in moeite met veranderingen, rituelen, dwanghandelingen en een zeer gefixeerde belangstelling voor een onderwerp. Bij kinderen met ASS zie je vaak een lagere of juist hogere gevoeligheid voor bepaalde zintuiglijke waarnemingen.

Voorstellingsvermogen

Het voorstellingsvermogen of de verbeelding is bij kinderen met ASS minder goed ontwikkeld. Zij kunnen moeilijk gedrag van anderen en gebeurtenissen inschatten. Ze zijn vaak meer gericht op waarneembare, uiterlijke details, in plaats van op de betekenis. Ze kunnen rigide en star zijn en hebben moeite met fantasiespel.

Motorische ontwikkeling

Verder heeft een groot aantal kinderen met ASS problemen op het gebied van de motorische ontwikkeling: ze zijn onhandig, krampachtig of houterig in de motoriek. Ook hebben zij vaak moeite met eten en slapen.

Boosheid en agressie

Ook woede-uitbarstingen of agressief gedrag komt regelmatig voor bij kinderen met ASS. Het gaat vooral op reactieve agressie, bijvoorbeeld uit frustratie dat iets niet gaat zoals het kind gewend is.
Online Aanmelden Kind & Jeugd
Online test: Heeft mijn kind autisme?
Online game KickAss wordt onderdeel van de autisme behandeling

autisme game voor jongeren

Zoek een praktijk
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken