Gevolgen van autisme

Verwachtingen

Tussen de 5 en 17% van kinderen met autisme zal op volwassen leeftijd een bevredigend sociaal leven hebben en redelijk functioneren. Het gaat meestal om aangepaste werkzaamheden. Ruim de helft van de kinderen met autisme lijkt een slechte prognose te hebben. Zij zijn op volwassen leeftijd niet in staat een zelfstandig bestaan te leiden. Vanaf de leeftijd van vijf tot acht jaar is het mogelijk om een redelijk goede prognose te geven van de ontwikkeling naar de volwassenheid. De prognose hangt af van IQ, taalontwikkeling en de mate van sociale aanpassing.

Asperger

De prognose voor kinderen met de stoornis van Asperger lijkt positiever te zijn dan die van kinderen met autisme. Wel ontwikkelen adolescenten met de stoornis van Asperger soms depressieve klachten wanneer ze zich meer en meer bewust worden van hun handicap. Hoewel volwassenen met de stoornis van Asperger significante problemen hebben, slaagt een aantal van hen er wel in zelfstandig te wonen, relaties aan te gaan en een baan te hebben.

PDD NOS

Onderzoek naar het verloop en de prognose van kinderen met PDD NOS ontbreekt tot nu toe. Zo is de relatie tussen PDD NOS en het ontstaan ernstige gedragsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen of verslavingsgedrag op latere leeftijd onbekend. Wellicht zijn kenmerken van PDD NOS, zoals teruggetrokken gedrag en beperkt sociaal begripsvermogen, factoren die kinderen kwetsbaar maken. Deze factoren tellen vooral zwaar in combinatie met ongunstige levensomstandigheden of aandoeningen, zoals depressie of angststoornissen.

Begeleid zelfstandig wonen

Jongeren met ASS (autisme) kunnen ook begeleid zelfstandig wonen en hoeven niet in een psychiatrische instelling te wonen. 

Bel mij voor een afspraak
Online test: Heeft mijn kind autisme?
Online game KickAss wordt onderdeel van de autisme behandeling

autisme game voor jongeren

Zoek een praktijk
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken