Familie

zorgen voor een kind met autismeOuders

Ouders van kinderen met een ASS (autisme) komen vaak tijd tekort door de dagelijkse zorg voor de kinderen. Dat kan ook invloed hebben op het werk. Over het algemeen ervaren ze meer stress en een minder goede geestelijke en lichamelijke gezondheid, dan ouders zonder een kind met ASS.

Doordat ASS een genetische oorzaak heeft, kunnen ook andere gezinsleden ASS hebben. Omdat ASS vier keer vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen is de kans groot dat de vader ASS heeft. Dit heeft gevolgen voor de ouder-kind relatie en de druk op de ouder die niet belast is.

Wanneer een kind ouder wordt, neemt de stress bij ouders vaak wat af. Het gedrag van het kind verbetert en wordt voorspelbaarder en de ouders kunnen beter omgaan met de problemen van hun kind. Ook als het kind niet meer thuis woont, blijven veel ouders intensief betrokken.

Broers en zussen

Broers en zussen kunnen bang zijn voor het onvoorspelbare gedrag van hun broer of zus met ASS, of zich daarvoor schamen. Ook jaloezie komt voor. Sommigen maken zich al op jonge leeftijd zorgen over de toekomst, bijvoorbeeld over wie voor de broer of zus gaat zorgen als de ouders dat niet meer kunnen. Onderzoeksresultaten over de gevolgen voor broers en zussen van kinderen met autisme zijn niet eenduidig. Soms lijken broers en zussen meer gedragsproblemen te hebben. Vooral jongere broers of zussen zouden meer risico lopen. Maar de meeste broers en zussen functioneren redelijk tot goed.
Bel mij voor een afspraak
Online test: Heeft mijn kind autisme?
Online game KickAss wordt onderdeel van de autisme behandeling

autisme game voor jongeren

Zoek een praktijk
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken