Diagnose en behandeling

behandeling autismeDiagnose en behandeling

De diagnose autisme wordt vaak vastgesteld na uitvoerig onderzoek door een psycholoog of (kinder- en jeugd-) psychiater. Een onderzoek bestaat uit gesprekken en verschillende testen. De mogelijkheden en beperkingen van het kind worden beoordeeld in de context van gezin (of leefgroep), school en buurt. Hoewel men ervan uitgaat dat ASS (autisme) een stoornis is die grotendeels wordt bepaald door biologische factoren, speelt de interactie met de omgeving een belangrijke rol in hoe de stoornis concreet tot uiting komt. 

In de diagnostiek van ASS zijn de volgende elementen van belang:

  • Screening
  • Anamnese en ontwikkelingsanamnese
  • Sanvullend onderzoek (onder andere psychologisch onderzoek, schoolobservatie, eventueel logopedisch-, medisch- of genetisch onderzoek)

Behandeling van autisme bij Mentaal Beter

Naast het doen van onderzoek, richten wij ons bij de behandeling van autisme op voorlichting (psycho-educatie), ondersteuning aan ouders en kinderen en eventuele sociale vaardigheidstraining. Wij bieden geen langdurige begeleiding.  

Psycho-educatie en gezinsondersteuning

Psycho-educatie en gezinsondersteuning worden als belangrijke onderdelen van de behandeling gezien. De opvoeding van een kind of jongere met ASS kan een zwaar beroep doen op het gezin. Het is daarom belangrijk dat ouders, maar ook broertjes en zusjes, zo goed mogelijk om leren gaan met het gezinslid met ASS. Dit wordt middels ouderbegeleiding en/of gezinsbegeleiding gedaan.

Sociale vaardigheden

Training gericht op het aanleren van adequate communicatieve en sociale vaardigheden, vormen een belangrijk onderdeel van de behandeling van kinderen met ASS. Kinderen met autisme krijgen de meeste ontwikkelingskansen in een gestructureerde omgeving met communicatieve ondersteuning. Hierbij kan gedacht worden aan advies aan de leerkracht. Maar ook aan sociale vaardigheidstraining of weerbaarheidstraining.
Online Aanmelden Kind & Jeugd
Online test: Heeft mijn kind autisme?
Online game KickAss wordt onderdeel van de autisme behandeling

autisme game voor jongeren

Zoek een praktijk
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken