Oorzaken angststoornis

Of kinderen en jongeren een angststoornis ontwikkelen, hangt af van een samenspel van beschermende factoren en risicofactoren. Deze factoren kunnen te maken hebben met kenmerken van de kinderen zelf en van de omgeving waarin zij opgroeien.

Uit onderzoek blijken vooral de volgende risicofactoren belangrijk:

Erfelijkheid

Het is waarschijnlijk dat angst voor een klein deel kan worden verklaard uit erfelijke factoren. Een bepaalde erfelijke aanleg maakt kinderen dan bijzonder gevoelig voor het ontstaan van een angststoornis.

Temperament

Bepaalde persoonlijkheidskenmerken, die ook tot op zekere hoogte erfelijk zijn. Met name typen met een teruggetrokken karakter en geremd gedrag zullen eerder dan andere kinderen last hebben van angststoornissen.

Onveilige gehechtheid

Wanneer er geen sprake is van een veilige en intense band tussen het kind en de opvoeder(s) ontwikkelt het kind zich in emotioneel opzicht niet optimaal en kan het zich mogelijk ook onveilig en angstig voelen in de omgeving waarin het opgroeit.

Overbeschermende opvoeding

Wanneer het kind, overigens op grond van goede bedoelingen, tegen alle ongemakken en risico’s wordt beschermd, ontwikkelt het zelf niet de vaardigheden om problemen aan te pakken en zichzelf tegen risico’s te beschermen. Bovendien ‘leert’ het van de overbeschermende ouders dat het gevaar overal is en dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn. Dit is een mogelijke voedingsbodem voor het ontstaan van een angststoornis.

Cognitieve informatieverwerking

Hierbij gaat het om de manier waarop jongeren de signalen uit hun omgeving interpreteren en waarderen. Bij sommige kinderen is de manier van informatieverwerking zo vertekend dat zij normale verschijnselen als gevaarlijk of bedreigend interpreteren: iemand die je een hand wil geven wil met je vechten, iemand die aardig is heeft per definitie boze bedoelingen.

Levenservaringen

Wanneer kinderen ervaringen hebben (gehad) die zij als bedreigend ervaren, is de kans reëel dat zij angstig in het leven komen te staan en een angststoornis ontwikkelen.

Online Aanmelden Kind & Jeugd
Zoek een praktijk
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken