Diagnose en behandeling angststoornis

angst - kind - behandeling
Diagnose

Een angststoornis ontwikkelt zich in de kinderjaren of vroege adolescentie. Ouders, medewerkers van de kinderopvang en leerkrachten zullen vaak als eerste merken dat een kind afwijkend gedrag vertoont. Veelal wordt dan met de huisarts besproken welke verdere stappen ondernomen kunnen worden. Daarbij wordt vaak al contact gezocht met een psychologische praktijk of instelling voor jeugd-ggz om tot een concrete diagnose te komen.


Bij het onderzoek dat volgt, maakt de behandelaar, naast het voeren van een gesprek met de ouder(s) en het kind, gebruik van verschillende meetinstrumenten. Dat zijn vragenlijsten waarvan sommige door het kind en de ouders moeten worden ingevuld en waarvan sommige aan de hand van een vraaggesprek door de behandelaar/onderzoeker worden ingevuld. Wanneer na de intake of het onderzoek blijkt dat er bij een kind of jongere sprake is van een angststoornis wordt er een behandeladvies gegeven. Hierin wordt besproken welke therapie het meest geschikt is en wordt er informatie gegeven over de frequentie en de vermoedelijke duur van de behandeling.

Behandeling

Uit onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie geschikt is voor de behandeling van angststoornissen bij kinderen en jongeren. Met cognitieve gedragstherapie leren kinderen en jongeren met een angststoornis vaardigheden om hun angsten te beheersen. De behandeling bestaat onder meer uit psycho-educatie (informatie over de stoornis en de behandeling), vaardigheidstraining (het omzetten van angstige naar positieve gedachten) en 'blootstelling', waarbij het kind of de jongere langzaam maar zeker geconfronteerd wordt met datgene wat de angst oproept. Afhankelijk van de angststoornis krijgen verschillende onderdelen meer aandacht. Cognitieve gedragstherapie blijkt bij angststoornissen van kinderen zowel op korte als lange termijn effectief. Uit onderzoek blijkt dat 50 tot 80% van de kinderen na de behandeling de belangrijkste angststoornis niet meer heeft.

Eye Movement Desensitization & Reprocessing (EMDR) is een behandelmethode voor kinderen die lijden aan traumagerelateerde stoornissen, waaronder Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Het doel van EMDR is het verwerken van herinneringen aan ingrijpende ervaringen. Hierdoor kunnen klachten, die zijn ontstaan als gevolg van die herinneringen en het lijden dat daarmee gepaard gaat, worden verminderd. Uit onderzoek blijkt dat dit een effectieve behandelmethode is.

Behandeling met medicijnen is onderzocht en blijkt effectief bij verschillende angststoornissen, waaronder de gegeneraliseerde angststoornis, de sociale fobie en de separatieangststoornis. Medicijnen worden pas ingezet wanneer andere behandelingen niet of onvoldoende blijken te werken.

Online Aanmelden Kind & Jeugd
Zoek een praktijk
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken