Kinderen en jongeren met ADHD - Oorzaken

oorzaken adhdWat zijn de oorzaken van ADHD?

Het is onduidelijk wat ADHD precies veroorzaakt en in stand houdt. Wel zijn er extra risico's bekend op het gebied van geslacht en leeftijd, individuele kwetsbaarheid en omgeving. Ook is bekend dat erfelijkheid een grote rol speelt (kinderen van ouders met ADHD krijgen het in de helft van de gevallen ook). Daarnaast liggen er neurologische afwijkingen aan ten grondslag, zoals veranderde hersenactiviteit. Broertjes en zusjes van kinderen met ADHD hebben twee tot drie maal meer kans op ADHD.

Tevens zijn er een aantal factoren die de individuele kwetsbaarheid vergroten, zoals het gebruik van alcohol en nicotine tijdens de zwangerschap, vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht. De omgeving heeft geen grote invloed op het ontstaan van ADHD, mogelijk wel op het voortbestaan ervan. Deskundigen zijn het er over eens dat genen nooit voor 100 procent verantwoordelijk kunnen zijn voor het ontstaan van ADHD. Daarnaast komt ADHD meer voor bij jongens dan bij meisjes (twee tot drie keer zo veel).

Neurologisch / fysiologisch

Bij veel kinderen met ADHD is sprake van een verminderde hersenactiviteit door losse en dwalende gedachten (dit veroorzaakt de concentratieproblemen). Ook hebben deze kinderen vaker afwijkingen in het hersenvolume en in de verhouding tussen bepaalde delen in de hersenen. Het is onduidelijk of dit oorzaken zijn van ADHD, of juist gevolgen.

Beschermende factoren

Omdat ADHD sterk erfelijk is en er neurologische afwijkingen aan ten grondslag liggen, is er weinig bekend over het effect van beschermende factoren. Dit zijn factoren die ervoor zorgen dat het kind goed kan functioneren met de symptomen van ADHD, bijvoorbeeld: positieve eigenschappen van het kind zelf, een warm gezin of veel sociale contacten. Kinderen met ADHD vragen veel van de opvoedvaardigheden van hun ouders. Wanneer ouders over goede opvoedvaardigheden (duidelijke structuur, realistische verwachtingen) beschikken en daarmee kunnen voldoen aan de hoge eisen van hun kinderen, dan blijken de ADHD symptomen minder sterk tot uiting te komen. In de behandeling van ADHD wordt er ook veel aandacht besteed aan het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders. Er wordt uitleg gegeven hoe ouders het beste met het gedrag van hun kind om kunnen gaan, zodat er meer rust en stabiliteit in het gezin ontstaat. Dit heeft weer een positief effect op het kind met ADHD.

Online Aanmelden Kind & Jeugd
Test: Heeft mijn kind ADHD?
Zoek een praktijk
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken