Diagnose en Behandeling van ADHD

Diagnose van ADHD

Om ADHD vast te stellen gebruikt de behandelaar van uw kind meerdere invalshoeken. De beschrijving van het gedrag van uw kind in verschillende omstandigheden, door u als ouder(s) en door de leerkracht, zijn de belangrijkste. Daarnaast geeft de behandelaar uw kind de ruimte om zijn of haar verhaal te vertellen.

Behandelingen voor ADHD

ADHD wordt bijna altijd behandeld met medicijnen. Dat is zeker het geval als er sprake is van ernstige beperkingen door ADHD. In Nederland wordt methylfenidaat het meest gebruikt. Alleen als dat niet helpt of er ernstige bijwerkingen zijn, worden andere medicijnen gebruikt. Deze medicijnen genezen ADHD niet, maar verlichten de klachten. Naast medicijnen zijn er psychosociale behandelingen. Als de beperkingen door ADHD minder ernstig zijn, kan er gekozen worden om psychosociale behandelingen eerst toe te passen. Deze behandelingen zijn vooral gericht op de omgeving van uw kind en daarmee uiteindelijk ook op uw kind zelf.

Voor ouders

De behandelingen voor ouders van kinderen met ADHD zijn erop gericht leren om te gaan met het gedrag van het kind en met de gevolgen daarvan. Uw kind brengt veel tijd op school door. Ook daar zullen gevolgen van ADHD te merken zijn. Daarom is het belangrijk dat de school van uw kind bij de behandeling betrokken wordt. Maatregelen en afspraken op school moeten goed aansluiten bij wat er thuis gebeurt.

Uw kind kan de symptomen van ADHD niet afleren (of zeer beperkt). De psychosociale behandeling van uw kind zal zich daarom enerzijds vooral richten op het aanbrengen van (meer) structuur in de omgeving, via het inschakelen van u als ouder(s) en leerkrachten. De psychosociale behandeling van uw kind zelf is hierop een aanvulling. Die is gericht op het aanleren van vaardigheden, waardoor uw kind zelf beter leert omgaan met zijn of haar gedrag.
Online Aanmelden Kind & Jeugd
Test: Heeft mijn kind ADHD?
Zoek een praktijk
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken