Patronen doorbreken - Schematherapie

schematherapie - gedragspatronen

Bij Mentaal Beter werken wij met doeltreffende therapievormen die ondersteund worden door de laatste wetenschappelijke kennis. Dit zorgt ervoor dat behandelingen niet lang hoeven te duren: men is eerder van de klachten af!

Daarbij bieden onze therapievormen goede bescherming tegen terugval. Dat komt omdat wij ons niet alleen op de klachten richten maar altijd werken aan het doorbreken van ongezonde gedragspatronen.

Uit onderzoek is gebleken dat psychische klachten altijd een samenspel zijn tussen lichamelijke factoren (bijvoorbeeld het brein), de omgeving en de eigen gedragspatronen.

Een angststoornis kan bijvoorbeeld ontstaan nadat iemand een heftige hyperventilatie-aanval heeft gehad. Als diegene vervolgens niet meer gaat sporten om benauwdheid te voorkomen, of bepaalde plekken gaat vermijden uit angst voor een volgende aanval, dan ontstaat een ongezond vermijdend gedragspatroon. Dit gedragspatroon leidt tot een angststoornis.

In therapie bij Mentaal Beter zal gewerkt worden aan het doorbreken van dit vermijdende patroon. Dit zal niet makkelijk zijn, want het betekent een confrontatie met datgene wat iemand vreest. In dit geval hyperventileren. Als de vermijding is doorbroken, kijken wij naar de mogelijke oorzaken van het hyperventileren. Misschien overbelasting, of te weinig rust nemen. Ook dit kan een ongezond gedragspatroon zijn: iemand gaat structureel over eigen grenzen heen of negeert lichamelijke signalen.

Patronen kunnen ook diep verankerd liggen in iemand karakter, waardoor het op allerlei gebieden tot uiting komt. In relaties, op carrière-gebied, in vriendschappen. Dit doet zich vooral bij persoonlijkheidsstoornissen voor. Deze hardnekkige patronen lopen dan als rode draad door iemands leven. Zo kan iemand in allerlei conflicten raken, of juist altijd maar conflicten vermijden. Recent onderzoek naar deze patronen wijst uit dat dit goed te behandelen is. Met name met schematherapie zijn de patronen goed te doorbreken. Hierover is in Nederland een mooi boek verschenen: Patronen Doorbreken, van Hannie van Genderen.

In dit boek worden nuttige tips afgewisseld met gedegen informatie over hardnekkige patronen en schematherapie. Het is een handig hulpmiddel in therapie, of het is als zelfhulpboek te gebruiken.

Zo werken wij bij Mentaal Beter niet alleen aan de klachten maar ook aan de onderliggende gedragspatronen.

Ricardo Trinidad, 10 juni

Lees meer blogs