Behandelen bij Mentaal Beter

Sinds 5,5 jaar werk ik met veel plezier als psycholoog bij Mentaal Beter, een organisatie die het verminderen van klachten en verbeteren van functioneren van cliënten hoog in het vaandel heeft staan. Sinds kort ben ik in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog i.o). In deze editie van de blog wil ik toelichten waarom ik graag bij Mentaal Beter werk.

De laatste jaren heeft Mentaal Beter, net als andere zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg  te maken grote veranderingen in het zorgstelsel. Maar waar andere zorgaanbieders ervoor hebben gekozen om sterk geprotocolleerde behandelingen aan te bieden vanuit zorgprogamma’s, heeft Mentaal Beter ervoor gekozen om aan te sluiten bij de klachten waarmee cliënten zich aanmelden.

In plaats van hen op basis van de klachten in een zorgprogramma te plaatsen, probeert men bij Mentaal Beter zoveel mogelijk om het hele  door de behandelaar te laten uitvoeren die ook de intake heeft gedaan, mede
omdat de klachten dikwijls niet goed passen binnen een zorgprogramma, maar
vooral ook omdat cliënten aangeven het niet prettig te vinden steeds opnieuw
weer hun hele verhaal te moeten vertellen bij eerst een intaker, dan een
behandelaar en vervolgens bij een hoofdbehandelaar.

En juist betrokken te zijn bij het hele behandeltraject als behandelaar  vind ik erg fijn, omdat  juist in de intake een vertrouwensband opgebouwd wordt waardoor de kans op vermindering van de klachten en verbetering van het functioneren al bij de start van de behandeling sterk toeneemt. Wat ik bovendien ook heel fijn vindt bij onze vestiging in Hoofddorp is dat er een hele brede expertise bij behandelaars en dat we elkaar regelmatig trainen om onze behandelvaardigheden te verbeteren. En tenslotte speelt het ook een belangrijke rol voor mij  dat de sfeer in ons team heel goed is waardoor ik bijna elke dag met plezier naar mijn werk ga.

Maarten Riesmeijer, 6 april

Lees ook de andere blogs