Groepsaanbod Kind & Jeugd Mentaal Beter Roosendaal - Bergen op Zoom

Mentaal Beter Roosendaal en Bergen op Zoom bieden een breed scala aan groepstrainingen aan, voor zowel kinderen en jongeren als hun ouders. Afhankelijk van de klachten kan groepstherapie door de behandelaar worden aangeraden. Om een cursus te kunnen volgen is het nodig dat je in het bezit bent van een geldige verwijsbrief van de huisarts, kinderarts of de GGD-arts. Wanneer de verwijsbrief bij Mentaal Beter is aangekomen, word je eerst uitgenodigd voor een intakegesprek om te kijken of de groep inderdaad de best gepaste hulp biedt. 

Bekijk hieronder ons aanbod!

Groepstrainingen voor kinderen en jongeren

Fijn Vrienden (leeftijd 4-7 jaar)

De training bestaat uit 9 bijeenkomsten met speelse, leuke, kindvriendelijke oefeningen die ontwikkeld zijn om de emotionele veerkracht van jonge kinderen te versterken. Met deze oefeningen wordt jonge kinderen geleerd hoe ze met angstige, maar ook met boze of verdrietige gevoelens om kunnen gaan. Door middel van diverse leuke oefeningen (bewegen, tekenen, zingen) wordt aan de volgende thema's gewerkt:

  • aangaan van sociale contacten: oogcontact maken, glimlachen, duidelijk praten, een dappere houding aannemen; leren hoe je vrienden kunt maken, een goede vriend(in) kunt zijn;
  • het herkennen van eigen gevoelens en die van anderen; 
  • ontspanningsoefeningen leren toepassen en afleidende dingen doen om je goed te voelen; 
  • het vervangen van negatieve (rode) gedachten door positieve (groene) gedachten; 
  • aan de hand van stappenplannen oefenen met moeilijke situaties (exposure) die angstige, boze of verdrietige gevoelens oproepen; 
  • jezelf belonen voor dapper gedrag.

Startdatum: bij voldoende aanmeldingen

‘Kom maar op, ik ben top’ training (leeftijd: 9-12 jaar)

De toptraining is een assertiviteitstraining. In de training wordt het kind geholpen om meer inzicht te krijgen in zijn/haar klachten of problemen om dan te kijken wat hij/zij er aan kan doen. Naast het aanleren van vaardigheden m.b.t. assertief gedrag is er speciale aandacht voor leren van elkaar, de verhouding tussen denken, voelen en gedrag, probleemoplossingsvaardigheden en omgaan met (cyber)pesterijen.

Startdatum: bij voldoende aanmeldingen

Je bibbers de baas (leeftijd: 9-12 jaar)

‘Je bibbers de baas’ is een training voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar met als doel het verminderen van faalangst. Het programma bestaat uit tien bijeenkomsten, waarin de kinderen oefenen met vaardigheden en technieken, die hen helpen met faalangstige gevoelens om te gaan. De oefeningen hebben onder andere betrekking op het herkennen van gevoelens, lichamelijke reacties en de rol van gedachten op het gedrag.

Startdatum: bij voldoende aanmeldingen

‘No-Prob, ik kom voor mezelf op’ training (leeftijd: 12-16 jaar)

De No-Prob-training is een assertiviteitstraining. In de training wordt de jongere geholpen meer inzicht te krijgen in zijn/haar klachten of problemen, om vervolgens te kijken wat hij/zij daaraan kan doen. Naast het aanleren van (assertieve) basisvaardigheden is er speciale aandacht voor leren van elkaar, de verhouding tussen denken, voelen en gedrag, assertief leren weigeren, assertief je mening geven, probleemoplossende vaardigheden en assertief omgaan met pesterijen en kritiek.

Startdatum: bij voldoende aanmeldingen

Cursus: Een beter zelfbeeld (leeftijd: 16-21 jaar)

Heb je soms het gevoel dat je niet weet wie je bent? Wil je graag positiever over jezelf denken? Denk je vaak: "iedereen doet het beter dan ik", "Hoe kan diegene mij nou leuk vinden?" of "Ik ben ontzettend saai"? Dan is deze training misschien iets voor jou!

Startdata: bij voldoende aanmeldingen

Piekergroep voor jongvolwassenen (leeftijd: 16-25 jaar)

Voor mensen die last hebben van overmatig piekeren bieden wij deze piekertraining aan. Tijdens deze groepstraining wordt stilgestaan bij wat piekeren is, hoe dit opgemerkt kan worden en krijgen deelnemers handvatten om het piekeren te doorbreken. De training bestaat uit 6 bijeenkomsten die plaatsvinden op de locatie Vijfhuizenberg in Roosendaal.

Startdata: 23 april - 30 april - 14 mei - 21 mei - 4 juni - 11 juni 2019. Tijdstip: 18.30 - 20.00 


Groepstrainingen voor ouders

Oudercursus autisme

Binnen de cursus van vijf bijeenkomsten trachten we met ouders antwoorden te geven op vragen welke leiden tot inzichten, handelingsadviezen en afstemming op het kind met een autismespectrumstoornis.

Bijeenkomst 1: uitleg rond ASS
Bijeenkomst 2: theorieën en aanpak
Bijeenkomst 3: analyseren van gedrag en omgeving aanpassen
Bijeenkomst 4: school en puberteit
Bijeenkomst 5: behandelvormen

Startdatum: voorjaar 2019

Oudercursus ADHD

In de cursus wordt ingegaan op psycho-educatie en opvoedingsadviezen voor ouders met een kind met ADHD. Het doel van deze cursus is dat ouders leren hoe zij het gedrag van het kind kan beïnvloeden en dat zij ook de expertise die zij zelf hebben opgebouwd kunnen delen met elkaar.

Bijeenkomst 1: kennismaking, uitleg ADHD
Bijeenkomst 2: werking van de hersenen, medicatie en andere behandelmogelijkheden
Bijeenkomst 3: opvoedingsvaardigheden deel 1, aanpassen van de omgeving
Bijeenkomst 4: opvoedingsvaardigheden deel 2, inzetten op de gevolgen van gedrag
Bijeenkomst 5: emotieregulatie, ADHD en de adolescentie

Startdatum: voorjaar 2019

 

Aanmelden Kind en Jeugd
Ik heb een vraag