Criteria Verwijsbrief

Er zijn een aantal inhoudelijke criteria waar uw verwijsbrief aan moet voldoen. Wanneer deze niet vermeld staan op de verwijzing, kunnen wij de verwijzing helaas niet voor u verwerken. Zolang wij bij Mentaal Beter niet in het bezit zijn van een correcte verwijzing, kunnen wij helaas geen behandeling in gang zetten.

De volgende criteria zijn van belang voor een correcte verwijsbrief: 

 • Gegevens zorginstelling / Verwijzer
  Naam, adres, telefoonnummer en AGB-code instelling/verwijzer
 • Handtekening/Stempel
  Van huisarts/huisartsenpraktijk
 • Persoonlijke gegevens
  BSN nummer, naam, adres, geboortedatum, verzekeringsgegevens en telefoonnummer
 • De verwijzing mag niet ouder zijn dan 9 maanden.
 • De verwijzing is gericht aan Mentaal Beter OF het is een algemene verwijzing.
  Een verwijzing gericht aan een andere organisatie is niet correct
 • Op de verwijzing moet vermeld staan of het gaat om Basis GGZ (GB GGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ).
 • Verwijsreden
  Er is sprake van/een vermoeden van een DSM benoemde psychische stoornis. 
Neem contact op