Mentaal Beter - Ambulante Jeugdhulp Rijnmond


Naam organisatie

Mentaal Beter Cure BV. | www.mentaalbeter.nl 

Omschrijving organisatie

Mentaal Beter is een landelijke Jeugd-GGZ aanbieder, en in de regio Rijnmond actief in het behandelen en begeleiden van kinderen en jeugdigen met psychosociale, psychische, psychiatrische en/of verstandelijke problemen door het inzetten van verschillende (samengestelde) interventies. De behandeling en/of begeleiding van Mentaal Beter is persoonlijk, doelgericht, duidelijk, en wordt samen met de jeugdigen en het directe netwerk vormgegeven. Met als doel: gezond en veilig positief opgroeien. 

Wat kunt u van ons verwachten?

Kinderen en hun ouders (en/of gezin) kunnen bij ons terecht als zij doelgerichte en doeltreffende hulp nodig hebben voor hun psychosociale, psychische, psychiatrische en/of verstandelijke problemen. De hulp kan direct worden ingezet. Bij Mentaal Beter werken specialisten en generalisten. Mentaal Beter werkt doel- en resultaatgericht samen met jeugdigen en hun systeem aan herstel en/of stabilisatie van functioneren op verschillende leefgebieden. Naast herstel van de klinische gezondheid staat welbevinden centraal in onze aanpak, zodat jeugdigen gezond en veilig opgroeien. 

Met wie werken we samen?

Mentaal Beter werkt samen met de volgende partijen: Horizon, Ipse de Bruggen, de Waag, Youz, AllesKits!, en diverse kind- en jeugdpsychiaters in de regio Rijnmond.

Contactgegevens

Mentaal Beter Jong
Telefoon: 088 033 06 00 (iedere werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 18.00 uur)
E-mail:frontofficerijnmond@mentaalbeter.nl

Wilt u weten bij welke locaties u terecht kunt? Gebruik onze locatiezoeker

Beschrijving van de opdracht vanuit gemeente

De gemeenten die met elkaar samenwerken binnen de Gemeenschappelijke RegelingJeugdhulp Rijnmond (GR-JR) willen de volgende doelen realiseren:

  • Zoveel mogelijk kinderen groeien kansrijk en veilig op, ontwikkelen hun talenten en participeren naar vermogen in de samenleving. Binnen het eigen gezin wordt hiervoor een sterke basis gelegd; 
  • In de directe leefomgeving van gezinnen (buurt, wijk, kern, (deel)gemeente) komt een pedagogische civil society tot ontwikkeling, die effectieve ondersteuning biedt bij alledaagse vraagstukken rondom de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen;
  • Bij niet-alledaagse problemen krijgen jeugdigen en hun ouders zo snel mogelijk de professionele hulp die ze nodig hebben. Waar mogelijk wordt deze verleend door de gezinsgeneralist van het Lokale Team, waar nodig schuiven specialisten aan; 
  • Hulpverleners participeren zoveel mogelijk in het dagelijks leven van het gezin. Behandeling en opvang buiten deze setting vindt alleen plaats als de problematiek en/of de veiligheidssituatie dat nadrukkelijk vereisen; 
  • Tijdige en adequate signalering van (dreigende) problemen zorgt er voor dat in de meeste gevallen kan worden volstaan met preventieve interventies en lokale/binnenwijkse vormen van professionele hulp. Het gebruik van specialistische/buitenwijkse en gedwongen vormen van jeugdhulp neemt daardoor af; 
  • Jeugdhulpverlening is goed afgestemd met andere interventies in of rondom het gezin op het gebied van veiligheid, (passend) onderwijs, werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning, (jeugd)gezondheidszorg en wonen. 

Actuele wachttijden

De wachttijden in de regio Rijnmond zijn momenteel 2 weken. 


Bel mij voor een afspraak
Zoek een praktijk
v
v
Toon praktijken
Uitgebreid zoeken