Verwijzing naar Mentaal Beter

Verwijsbrief

Wij kunnen uw aanmelding alleen in behandeling nemen als wij een geldige verwijsbrief van uw huisarts hebben (voor jeugdigen tot 18 jaar mag een buurt- of wijkteam ook voor een verwijzing zorgen). Meestal ontvangt Mentaal Beter deze rechtstreeks van uw huisarts.

Het kan zijn dat u de verwijsbrief meekrijgt van uw huisarts. Zorg er dan voor dat u uw verwijsbrief verstuurd vóór of tijdens uw aanmelding bij Mentaal Beter.

U kunt de verwijsbrief dan als volgt versturen:
  • Per mail naar verwijsbrief@mentaalbeter.nl. Dit kan op twee manieren:
    1. door uw (digitale) verwijsbrief door te sturen,
    2. door een foto van uw verwijsbrief te maken met uw smartphone en deze door te sturen. 
  • Per fax naar faxnummer 088 010 4435.

Lees hier meer over aan welke criteria een correcte verwijsbrief moet voldoen.

Wie mag verwijzen?

De huisarts is als poortwachter in alle gevallen gemachtigd om te verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ (gb-ggz) en de Specialistische GGZ (s-ggz). Voor sommige zorgverzekeraars mogen ook andere beroepsbeoefenaren verwijzen naar Mentaal Beter, zoals een bedrijfsarts of medisch specialist (voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar).

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Mentaal Beter heeft contracten afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars. Het kan voorkomen dat zorgverzekeraars aangeven dat er geen contract is met Mentaal Beter. Dit is vaak onjuist, aangezien Mentaal Beter verschillende vestigingen heeft die niet altijd in het systeem van de zorgverzekeraar staan.


Contactgegevens Planbureau Mentaal Beter

Mentaal Beter. T.b.v. Planbureau
E-mail: contactteam@mentaalbeter.nl 
Fax: 088 010 44 35