Vergoedingen Kind & Jeugd in 2018

Jeugdwet 

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dit staat in de Jeugdwet. Jeugd GGZ zit dan niet meer in het basispakket van de zorgverzekering.De gemeente vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Verreweg het grootste gedeelte van de behandelingen van Mentaal Beter Jong voor cliënten onder de 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Dit geldt zowel voor behandelingen in de generalistische basis ggz (GB-GGZ) als de specialistische ggz (S-GGZ). Mentaal Beter brengt de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de gemeente waar de cliënt woont.

Contracten 2018

Mentaal Beter heeft contracten afgesloten met de meeste gemeenten en omliggende gemeenten waar onze vestigingen gevestigd zijn. Klik hier voor een overzicht van alle gemeenten waar Mentaal Beter een contract mee heeft. Staat uw gemeente er niet bij of geeft uw gemeente aan dat er geen contract is met Mentaal Beter? Twijfelt u eraan of uw kosten vergoed worden? Neem voor meer informatie over hierover contact op met ons Planbureau via 088-010 4480 of info@mentaalbeter.nl

No-show, een afspraak afzeggen

U kunt een afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen of verzetten. U kunt daarvoor bellen of mailen naar het Planbureau (088-010 4480 of via contactteam@mentaalbeter.nl). Als de afspraak binnen 24 uur vóór de behandeling wordt afgezegd of wanneer er sprake is van een "no-show," brengt Mentaal Beter € 65,- bij u in rekening.

Familie, vrienden en betrokkenen

De behandelaren van Mentaal Beter betrekken in sommige gevallen familie, vrienden of andere betrokkenen in de behandeling van een cliënt. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Woonachtig in een gemeente waar Mentaal Beter geen contract mee heeft.

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar Mentaal Beter geen contract mee heeft, u (nog) niet verzekerd bent, of verzekerd bent in het buitenland, dan kunt u gewoon bij Mentaal Beter terecht voor behandelingen. U betaalt dan meestal de behandeling zelf.

Zelfbetalers

U kunt ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen. De factuur wordt dan niet naar de gemeente verstuurd, maar naar u zelf. 


Met welke gemeenten heeft Mentaal Beter contractafspraken?
Factsheet woonplaatsbeginsel