Psycholoog Almere - Psychologenpraktijk Almere | Mentaal Beter

Algemeen

Welkom bij Mentaal Beter Almere Middachtenlaan

Wij zijn een team van psychologen en psychiaters en we zetten ons met zorg, respect en deskundigheid in voor het verminderen van uw klachten en het verbeteren van uw welbevinden. Binnen ons psychologische en psychotherapeutische behandelaanbod bieden we voornamelijk cognitief gedragstherapeutische behandelingen, waarvan het effect reeds is bewezen in wetenschappelijk onderzoek. We maken onderscheid tussen korte, middellange en langere behandeltrajecten, dit is afhankelijk van de ernst van de problematiek. Veelal is een korte behandeling voldoende om mensen te helpen om weer snel in hun kracht terug te komen. Bij lang bestaande of hardnekkige problemen is het vaak van belang om aandacht te besteden aan onderliggende factoren om de klachten duurzaam te verbeteren. Schematherapie is een therapievorm waar we dan gebruik van kunnen maken. Ook EMDR voor het verwerken van traumatische ervaringen behoort tot ons aanbod.

U bent van harte welkom op een van onze drie locaties in Almere: Soerabajastraat 1, Middachtenlaan 45 en Beneluxlaan 577. 

LET OP! In sommige gevallen kan het voorkomen dat Mentaal Beter niet de juiste zorg kan bieden. Lees hier welke uitsluitingscriteria Mentaal Beter hanteert.

Zorgaanbod

Individuele therapie

Groepsaanbod

Therapeuten

mevrouw I.M.C. TeygelerGZ-psycholoog/Cognitief gedragstherapeut

Sinds begin 2014 werk ik bij Mentaal Beter als GZ-Psycholoog voor volwassenen.Ik ben opgeleid als cognitief gedragstherapeut en EMDR-therapeut. Ik werk zowel binnen de basis als de specialistische GGZ. In mijn behandelingen werk ik graag met het KOP-model (vooral in de kortdurende therapieën), schematherapie, EMDR en cognitieve gedragstherapie. Waar mogelijk betrek ik het systeem van de cliënt in de behandeling. Het is voor mij een uitdaging om met de betrokkenen samen te zoeken naar een manier waarop het leven makkelijker verloopt voor iedereen. Het samenwerken met huisartsen en andere verwijzers waarmee de cliënt te maken heeft vind ik belangrijk. In dit vak kun je je blijven ontwikkelen en dat maakt het werken met cliënten zo boeiend.

mevrouw N. WiddershovenGZ-psycholoog | Big: 89916647725
mevrouw M. van RijsoortGZ-psycholoog/Psychotherapeut | Big: 59051937016

Sinds november 2010 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter als GZ-psycholoog/psychotherapeut.Ik ben tevens teamleider van het team Almere, een deskundig, enthousiast en betrokken team. Als therapeut ben ik gespecialiseerd in de cognitieve gedragstherapie en ik ben supervisor binnen de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt). Daarnaast ben ik opgeleid als EMDR-therapeut en gebruik ik die techniek graag in de behandeling van een posttraumatische stressstoornis. Ook heb ik veel ervaring opgedaan met schematherapie als behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, zowel in individuele therapie als ook in groepstherapie. Inmiddels heb ik al meer dan 25 jaar ervaring in dit vak en ben ik nog steeds geboeid door de samenwerking tussen de cliënt en mijzelf als therapeut met het doel de klachten te verminderen en het welbevinden te vergroten. Mijn werkwijze gekenmerkt zich door doelgerichtheid, betrokkenheid en ook humor.

mevrouw L. de WaardBasispsycholoog

Mijn naam is Lotte de Waard en ik ben sinds februari 2016 werkzaam bijde vestiging Almere als basispsycholoog. Ik behandel hier volwassenen met uiteenlopende klachten. Tijdens de behandeling maak ik vooral gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie maar ook gebruik ik andere technieken of modellen zoals het KOP-model. Mijn uitgangspunt tijdens de behandeling is een eerlijke en open samenwerkingsrelatie waarbij we stapsgewijs en met regelmatig evalueren aan de slag gaan!

mevrouw L. WelgravenPsycholoog

Mijn naam is Larissa Welgraven en met veel plezier ben ik werkzaam op devestiging in Almere als psycholoog. Daarnaast ben ik in opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt. Ik bied hulp aan mensen met uiteenlopende klachten, zoals angst- en stemmingsklachten, burn-outklachten, zelfbeeldklachten en psychosomatische klachten. In mijn behandelingen werk ik graag met cognitieve gedragstherapie en het KOP-model. Als psycholoog vind ik het belangrijk om open en onbevooroordeeld te zijn. Ik hecht veel waarde aan 'een klik' tussen u als cliënt en mijzelf als therapeut, zodat u zich op uw gemak voelt om gedachten en gevoelens te delen.

mevrouw J. VersteegeGZ-psycholoog | Big: 99063326335

Mijn naam is Judith Versteege. Ik ben GZ-psycholoog en werk voor verschillendelocaties van Mentaal Beter. Ik behandel mensen met klachten op het gebied van angst, depressie, trauma, burn-out, paniek, ADHD, autisme enz. Vaak gebruik ik (elementen van) cognitieve gedragstherapie en EMDR. Op dit moment ben ik werkzaam voor de locaties Almere (Prisma en Zephyr) en IJmuiden en binnenkort kunt u mij ook tegenkomen in Eindhoven. Als freelancer fungeer ik als het ware als een soort vliegende keep. Dat betekent gelukkig niet dat ik overal maar kort blijf, ik blijf doorgaans lang genoeg op één plek om alle behandeltrajecten op een goede en zorgvuldige manier af te ronden om zo iedereen met een hulpvraag zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Ik heb een grote passie voor mijn vak en vind mijn werk pas geslaagd als ik de cliënten die zich bij mij melden weer op weg kan helpen in het stuk waar ze zijn vastgelopen. Ik word er blij van als ik mensen weer met vertrouwen en hoop op een betere toekomst de deur uit zie lopen.

mevrouw H. WierengaPsycholoogMijn naam is Hansje Wierenga en ik werk sinds april 2017 bij Mentaal Beter Almere en ik doe dit met veel plezier. Ik vind het belangrijk om goed aan te sluiten bij de behoeftes van de cliënt evenals om kwalitatief goede zorg te bieden. Ik werk onder andere met technieken uit de cognitieve gedragstherapie, waarbij ik het belangrijk vind niet enkel aandacht aan de cognities en het gedrag te besteden, maar juist ook aan de emoties die daarbij komen kijken.  
de heer K. van ZantenPsycholoog/EMDR therapeut

Mijn naam is Kristopher van Zanten en ik ben werkzaam bij Mentaal Beter (Middachtenlaan) sinds juli 2017. In mijn behandeling maak ik veelal gebruik van EMDR, CGT, KOP-model en andere technieken als assertiviteit, Mindfulness (MBCT) en ACT. Deze methoden zijn werkzaam voor uiteenlopende klachten zoals angst,- en stemmingsklachten, burn-out klachten, ADHD, PTSS, rouw en een negatief zelfbeeld. Zelf vind ik het als Psycholoog belangrijk om een persoonsgerichte en kwalitatieve aanpak te hebben en het gevoel te creëren dat u en uw klachten centraal en mensgericht worden behandeld.

mevrouw E. MiddagGZ-psycholoog | Big: 19916741825
mevrouw M. BeijerGZ-Psycholoog
mevrouw M. van den DoolGZ-Psycholoog

Leeftijdscategorieën

 • Volwassenen
 • Ouderen

Therapievormen

 • Individueel
 • Paren
 • Gezinnen
 • Groepen

Specialismen

 • Geen voorkeur
 • Agressie
 • Angsten/dwang
 • Arbeidsgerelateerd
 • Assertiviteit
 • Depressie
 • Echtscheiding
 • Emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Hyperactiviteit
 • Isolement
 • Lichamelijke klachten
 • Machteloosheid
 • Opvoedingsproblemen
 • Passiviteit/lusteloosheid
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Relatieproblemen
 • Religie
 • Rouw en verlies
 • Seksualiteit/sekse specifieke problemen
 • Spanning
 • Schuldgevoelens
 • Trauma
 • Zingevingsvragen
 • Anders
Psycholoog Almere - Psychologenpraktijk Almere | Mentaal Beter
Middachtenlaan 45
1333 XT ALMERE
088-010 44 80 088-010 44 80

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Volwassenen: 9 weken