Aangesloten bij Mentaal Beter - Psychologen Zorggroep Almere

Algemeen

Welkom bij Psychologen Zorggroep Almere!

Vanaf april 2019 werken wij als GZ-psychologen van Zorggroep Almere samen met Mentaal Beter. Onze Generalistische Basis-GGZ praktijk biedt kortdurende, klachtgerichte behandelingen aan volwassenen vanaf 18 jaar en ouderen met uiteenlopende problemen, klachten en/of stoornissen. Onze praktijk is gehuisvest in gezondheidscentrum De Compagnie in Almere Buiten en in woonzorgcentrum Polderburen in Almere Parkwijk. Ons team bestaat uit 3 GZ-psychologen en een GZ-psycholoog in opleiding. We zetten ons in met betrokkenheid, deskundigheid, een persoonlijke en op maat gesneden aanpak voor het verminderen van klachten en verbeteren van het welzijn van de cliënt.

Binnen ons behandelaanbod bieden wij voornamelijk cognitief gedragstherapeutische behandelingen, waarvan het effect reeds is bewezen in wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast werken we bij trauma / Post Traumatische Stressstoornis (PTSS) veel met Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR).

We maken onderscheid tussen korte, middellange en intensieve behandeltrajecten, dit is afhankelijk van de ernst van de problematiek.  

Na verwijzing van de huisarts, zijn cliënten van harte welkom op 1 van onze 2 locaties in Almere: Balistraat 1 (gezondheidscentrum de Compagnie) en Schietwilgsingel 2 (Polderburen).

Zorgaanbod

Individuele behandeling: 

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT) voor o.a. depressie, angststoornissen, somatoforme stoornissen en eetproblemen.
  • Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) en imaginaire exposure voor trauma / PTSS. 
  • Online behandelprogramma’s voor diverse klachten. 

Locaties en contactgegevens:

Gezondheidscentrum De Compagnie
Balistraat 1
1335 JN Almere
Telefoon: 036-5454300

Woonzorgcentrum Polderburen
Schietwilgsingel 2
1326 EN Almere
Telefoon: 036 - 5485650

Therapeuten

mevrouw A. van BeijnumGZ-psycholoog | Big: 29060893525Mijn naam is Anneke van Beijnum. Ik werk vanaf 1992 als psycholoog in de ouderenzorg en sinds 2003 als GZ-psycholoog. Sinds 2013 combineer ik mijn werk in de ouderenzorg met het werken in de Basis GGZ. Ik behandel volwassenen met uiteenlopende klachten. Vaak gaat het om mensen met depressieve of angstklachten, of mensen die klachten hebben na een traumatische ervaring. In de behandeling wordt gewerkt met bewezen effectieve behandelmethoden, met name cognitieve gedragstherapie en EMDR.In mijn behandelingen staat persoonlijk en betrokken contact centraal; dat iemand ‘een goed gevoel heeft’ bij het contact vind ik essentieel om met vertrouwen een behandeling aan te gaan. Kenmerkend is verder een individuele, op maat gesneden aanpak, waarbij in overleg met betrokkene de behandeling wordt vormgegeven, aansluitend bij zijn of haar persoonlijke doelen.
mevrouw S. van DijkBasispsycholoog | GZ-psycholoog i.o.Mijn naam is Sabine van Dijk. Ik werk sinds 2013 in de ouderenzorg als psycholoog. Ik ben in 2017 begonnen met de GZ-opleiding en loop stage bij de praktijk in het kader van mijn opleiding. Naar verwachting zal ik september 2019 de opleiding afronden. Ik werk zowel vanuit het gezondheidscentrum de Compagnie in Almere Buiten als vanuit een praktijkruimte in woonzorgcentrum Polderburen in Parkwijk.
Ik behandel volwassenen met uiteenlopende klachten, waaronder depressie, angst en trauma. Ik werk het meest met de wetenschappelijk onderbouwde methodes cognitieve gedragstherapie en EMDR, geïntegreerd met oplossingsgerichte therapie.
Mijn manier van werken kenmerkt zich door een open, rustige en betrokken houding richting mijn cliënten. Ik vind het belangrijk om gezamenlijk met de cliënt op te trekken en te helpen zijn of haar persoonlijke doelen te bereiken, waarbij ik zoveel mogelijk de krachten en talenten van mijn cliënt naar voren wil laten komen. Ik maak graag gebruik van een beetje humor om een prettige en ontspannen sfeer neer te zetten.
mevrouw A. KuperusGZ-psycholoog | Big: 39925108325Ik ben Annemeike Kuperus. Ik ben sinds 2012 werkzaam als psycholoog en heb in 2018 de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond. Direct aansluitend daarop ben ik gestart in de Generalistische Basis GGZ. Ik behandel cliënten zowel vanuit het gezondheisdcentrum de Compagnie in Almere Buiten als vanuit een praktijkruimte in woonzorgcentrum Polderburen in Parkwijk. Ik bied m.n. behandelingen voor volwassenen met depressieve klachten, angstklachten, lichamelijke klachten waarbij psychische factoren een rol lijken te spelen en trauma. Ik werk met wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden als cognitieve gedragstherapie en EMDR, waarbij ik het belangrijk vind om goed aan te sluiten bij de individuele behoeften van mijn cliënten.
Mijn houding ten opzichte van mijn cliënten is oordeelloos, steunend en bekrachtigend. Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten zich veilig voelen om alles op tafel te kunnen leggen. Ik ga een samenwerkingsverband aan met mijn cliënten om te werken naar de doelen die ze willen bereiken, waarbij ik zoveel mogelijk werk vanuit de persoonlijke krachten die in iedere persoon te vinden zijn. Als een cliënt de deur ervoor open heeft staan, probeer ik ruimte te maken voor luchtigheid en humor tijdens de gesprekken.
mevrouw M. KokshoornGZ-psycholoog | Big: 39918981425Mijn naam is Marijke Kokshoorn. Sinds 2008 werk ik als psycholoog in de ouderenzorg en sinds 2014 als GZ-psycholoog. Sinds 2014 combineer ik mijn werk in de ouderenzorg met werken in de Generalistische Basis-GGZ. Ik werk vanuit onze praktijkruimte in gezondheidscentrum de Compagnie in Almere Buiten.
Ik behandel volwassenen met uiteenlopende klachten, waaronder depressie, angst, trauma en eetstoornissen. Mijn specialisatie ligt op het gebied van de behandeling van psychische klachten die betrekking hebben op eten, lichaamsgewicht, lichaamsbeleving en zelfbeeld en werk veel met cognitieve gedragstherapie en EMDR.
Mijn werkwijze kenmerkt zich door betrokkenheid, oprechte aandacht en ik bied een behandeling die aansluit bij de klachten maar vooral bij de persoon zelf. Gedurende een behandeling werk ik samen met de cliënt naar het verkrijgen/vergroten van eigen inzicht in denken, voelen en handelen waardoor klachten kunnen verminderen. Sommige klachten zijn blijvend. Dan onderzoeken we samen manieren om met deze klachten om te gaan.
Samen op weg en de cliënt, met vallen en opstaan, voldoende vertrouwen en regie geven om vervolgens zelf weer op weg te kunnen gaan, vind ik een mooie missie in de behandelingen.

Leeftijdscategorieën

  • Volwassenen
  • Ouderen
Aangesloten bij Mentaal Beter - Psychologen Zorggroep Almere
Balistraat 1
1335 JN Almere
036 - 545 43 00 036 - 545 43 00

Wachttijd van aanmelding tot intake: 

Volwassenen: 4 weken

E-mail:

psychologen@zorggroep-almere.nl