Aangesloten bij Mentaal Beter - Samen met Marjolein - Geldermalsen

Aangesloten bij Mentaal Beter - Samen met Marjolein - Geldermalsen

Algemeen

Psychologiepraktijk ‘Samen met Marjolein’ is een kleinschalige praktijk voor psychologische zorg aan kinderen, jeugdigen en (jong)volwassenen. U kunt bij de praktijk terecht wanneer u zorgen hebt over uw kind, uw gezin of over uzelf. Ziet u bij uzelf of bij uw kind moeilijkheden (concentratieproblemen, leermoeilijkheden, sociale problemen en/of emotionele problemen) die in het dagelijks leven belemmeringen opwerpen en waar u graag iets aan zou willen doen? Samen kijken we hoe de door u ervaren problemen zijn ontstaan en welke factoren de problemen in stand houden, zodat we vervolgens met elkaar naar oplossingen en een passend behandelplan toe kunnen werken.

Door het kleinschalige karakter van de praktijk kan er zeer persoonlijke zorg op maat worden geboden in een gemoedelijke, huiselijke setting. Hierbij werken we niet alleen klachtgericht, maar zeker ook krachtgericht!

LET OP! In sommige gevallen kan het voorkomen dat Mentaal Beter niet de juiste zorg kan bieden. Lees hier welke uitsluitingscriteria Mentaal Beter hanteert.

Zorgaanbod

De praktijk is zowel toegerust op het bieden van kortdurende, generalistische basiszorg (gb-ggz) als op het bieden van langer durende, meer specialistische zorg (s-ggz) aan kinderen, jeugdigen en (jong)volwassenen. Op basis van het intakegesprek en (indien nodig en/of gewenst) psychologisch onderzoek wordt in onderling overleg een behandeling op maat samengesteld, passend bij u, uw kind en uw gezin, uw hulpvraag en de ervaren problemen.

Therapievormen

 • Individueel
 • Paren
 • Gezinnen
 • Groepen
 • Online-therapie

Specialismen

Kind & Jeugd

 • Psychodiagnostisch/psychologisch onderzoek
 • Psycho-educatie (uitleg over de aanwezige problematiek)
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Dialectische gedragstherapie (DGT)
 • EMDR en/of schrijftherapie
 • Gespecialiseerde dyslexiebehandeling
 • Gespecialiseerde dyscalculiebehandeling
 • Ouderbegeleiding

Volwassenen

 • Psychodiagnostisch/psychologisch onderzoek
 • Psycho-educatie en coaching
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Dialectische gedragstherapie
 • EMDR 
 • E-health:
  • Kleur je leven (milde tot matige depressie)
  • FearFighter (milde tot matige angstproblematiek)
  • KickASS (jongeren en volwassenen met ASS)

Groepsaanbod

 • Sociale vaardigheidstraining
 • Angstreductietraining
 • Weerbaarheidstraining
 • Zelfbeeldtraining
 • Groepstraining voor kinderen met gedragsproblemen
 • Groepstraining voor drukke, impulsieve kinderen met aandachtsproblemen
 • Groepstraining voor kinderen/jongeren met stemmingsproblemen
 • Identiteitsversterkende groep voor jongeren
 • Emotieregulatietraining voor jongeren
 • KOPP-groep voor kinderen van ouders met psychische problemen
 • Coachingsprogramma voor jongeren met ADHD
 • Coachingsprogramma voor jongeren met ASS
 • Brusjes groep (voor broertjes en zusjes van kinderen met bijv. ADHD en/of ASS)
 • Oudertraining (voor ouders van kinderen met ADHD, ASS en aanverwante gedragsproblemen)

De praktijk is gevestigd in Geldermalsen, nabij het centrum, het treinstation en de A15. U kunt gratis parkeren op de parkeerplaatsen voor de praktijk .

Therapeuten

mevrouw M. de Groot-van der SluisGZ-psycholoog - EMDR therapeut

Laat ik mezelf via deze weg in vogelvlucht aan u voorstellen. Ik ben Marjolein de Groot-van der Sluis, 32 jaar. Ik ben opgegroeid in de Hoeksche Waard en inmiddels met mijn gezin gesetteld in het mooie Rivierenland. Ik heb na het afronden van het vwo voor de studie Pedagogische Wetenschappen in Leiden gekozen en ben vervolgens vijf jaar werkzaam geweest als Orthopedagoog. Vanuit de kinder- en jeugdpraktijk waar ik met veel plezier werkte kreeg ik de mogelijkheid me op te laten leiden tot GZ-psycholoog, EMDR-therapeut (een behandelmethode gericht op traumaverwerking) en Rots & Water trainer (een psychofysieke behandelmethode gericht op het ontwikkelen van sociale competenties, weerbaarheid en assertiviteit). Ik heb ruime ervaring opgedaan met de zorg aan kinderen, jeugdigen en (jong)volwassenen met een grote verscheidenheid aan problemen. Omdat ik zelf erg hecht aan een laagdrempelige vorm van zorg die volledig is afgestemd op degene die hulp nodig heeft, ben ik in 2017 een kleinschalige praktijk gestart, die is ingebed in een groot netwerk van professionals en samenwerkingspartners. Door deze opzet kan ik vanuit ‘Samen met Marjolein’ kwalitatief goede zorg bieden in een heel gemoedelijke, huiselijke en persoonlijke setting. U bent van harte welkom!

Bel mij voor een afspraak
Aanmelden
Aangesloten bij Mentaal Beter - Samen met Marjolein - Geldermalsen
Rijksstraatweg 21
4191 SC GELDERMALSEN
085-0653472

Wachttijd tot behandeling:

Er zijn op dit moment geen wachttijden. U kunt na aanmelding op zeer korte termijn terecht voor intake, onderzoek en/of behandeling.
085-0653472

Wachttijd tot behandeling:

Er zijn op dit moment geen wachttijden. U kunt na aanmelding op zeer korte termijn terecht voor intake, onderzoek en/of behandeling.
Ga naar de praktijk website
Aanmelden
Bel mij voor een afspraak
Ik heb een vraag
Locatie en route
Vertrek adres
Versturen