Psycholoog Tilburg - Psychologenpraktijk Tilburg | Mentaal Beter

Algemeen

Welkom bij Mentaal Beter Tilburg Korvelplein!

Wij bieden geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan kinderen & jeugdigen (en hun ouders/verzorgers) en volwassenen met lichte tot matig-ernstige psychische problematiek. Dit doen wij volgens onze kernwaarden Persoonlijk, Duidelijk, Doelgericht en Actief Samenwerken.

Wij zijn gespecialiseerd in behandeling van angststoornissen, depressie, trauma, persoonlijkheidsproblemen, somatoforme stoornissen, (milde) eetstoornissen (seksuele stoornissen) en ADHD en autisme. Let op: voor de diagnostiek gericht op autisme bij kinderen en jeugdigen verwijst Mentaal Beter Tilburg naar andere gespecialiseerde instellingen.

Bij Mentaal Beter staat u als cliënt centraal. Onze psychologen starten vaak direct na intake met de behandeling, zowel in basis- als specialistische GGZ, en werken met een doelgericht behandelplan. Indien nodig in het kader van de behandeling, kunnen wij onderzoek inzetten. Ook hechten wij waarde aan samenwerking met ouders, partners, scholen en eventueel andere betrokken hulpverleners.

Psychiatrische consultatie is mogelijk voor volwassenen als onderdeel van de behandeling. Aangezien Mentaal Beter een psychologenpraktijk is, is uitsluitend een psychiatrisch consult (bijvoorbeeld met als doel instellen op medicatie) zonder verdere behandeling niet mogelijk. We hebben geen kinder- en jeugdpsychiater in ons team.

LET OP! In sommige gevallen kan het voorkomen dat Mentaal Beter niet de juiste zorg kan bieden. Lees hier welke uitsluitingscriteria Mentaal Beter hanteert.

Tijdelijke stop diagnostisch onderzoek autisme spectrum stoornissen (ASS)

Mentaal Beter Tilburg zal vanaf heden tijdelijk geen diagnostische onderzoeken naar autisme spectrum stoornissen (ASS) meer uitvoeren. De reden hiervoor is dat de wachttijd voor diagnostisch onderzoek op dit moment fors toeneemt. We willen de doorstroming graag zo optimaal mogelijk houden en goede kwaliteit van zorg blijven bieden. Naast huidige stop op onderzoek naar autisme spectrum problematiek, werven we daarom actief personeel. We verwachten in de toekomst weer meer ruimte te hebben voor diagnostisch onderzoek. Zodra wij de onderzoeken naar autisme spectrum stoornissen weer kunnen oppakken, zullen we je hierover informeren.

Voor Mentaal Beter Tilburg Generaal Smutslaan klik hier.

Groepsaanbod 

COMET (zelfbeeld)groep
Psychomotore therapie
Groepsbehandeling van angstproblematiek
ASS psycho-educatie groep
ADHD psycho-educatie groep
ADHD vaardigheidstraining in groep
Mindfulness based cognitive therapy group

Video Mentaal Beter Tilburg Kind en Jeugd

Ben jij benieuwd hoe het er aan toe gaat bij Mentaal Beter Tilburg Kind en Jeugd? In een vlog neemt Emma je mee naar onze praktijk en stelt ze psycholoog Saskia allerlei vragen. Bekijk de video door op onderstaande afbeelding te klikken!


Therapeuten

mevrouw K. van ErvenPsycholoogSinds 2009 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter in Tilburg. Hier behandel ik volwassenen en ouderen. Het gaat voornamelijk om individuele gesprekken, maar wij bieden ook enkele groepsbehandelingen. Een persoonlijke benadering en gelijkwaardigheid vind ik erg belangrijk..
mevrouw E. van der VlistPsychotherapeut - TeamleiderMijn naam is Els van der Vlist. Sinds 2010 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter. Ik werk als Psychotherapeut en teamleider voor de teams van Eindhoven, Zaltbommel en Tilburg.Als psychotherapeut werk ik met volwassenen, kinderen en jongeren. Ik ben integratief opgeleid, dat betekent dat ik kan werken met verschillende methodieken zoals cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie, schematherapie en EMDR (gericht op trauma). Ik behandel verschillende stoornissen. Dat wil ik ook graag, want ik hou van afwisseling. Meestal doe ik de langere behandelingen bij mensen die al eerder hulp hebben gekregen en nu een volgende stap willen zetten. Als het mogelijk en gewenst is vind ik het belangrijk gezinsleden bij de behandeling te betrekken..
mevrouw E. VermeulenGZ-psycholoog i.o. tot cognitief gedragstherapeutSinds 2009 werk ik met veel plezier voor Mentaal Beter, aanvankelijk als behandelaar van kinderen/jongeren en hun ouders, maar inmiddels zie ik nu voornamelijk volwassen clienten. In de behandeling betrek ik, altijd in overleg met de client, graag andere mensen wanneer zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het herstel en welbevinden van de client. Dit kunnen mensen uit de eigen directe omgeving van de client zijn, zoals een partner maar (indien mogelijk) bijvoorbeeld ook een professionele hulpverlener van een instantie elders (zoals bijv. een psychosomatische fysiotherapeut). Ik vind het belangrijk om samen met de client tot een behandelplan te komen waar hij/zij vertrouwen in heeft en waarbij we samen werken aan een helder, haalbaar doel. In de behandeling maak ik gebruik van technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie, EMDR en positieve psychologie. Ik werk graag oplossingsgericht; daarin wordt vooral gekeken naar de gewenste toekomst en wat helpt dat te bereiken. Voor mij staat een goede, constructieve, werkrelatie voorop: een behandeling is het meest effectief als de client de vrijheid ervaart en het vertrouwen voelt om open en eerlijk te zijn. Naast individuele behandelingen begeleid ik ook graag groepsbehandelingen. Ik vind het mooi en bijzonder om te zien hoe de herkenning van clienten bij elkaar en de onderlinge interactie, vaak enorm waardevol blijkt in het bereiken van de eigen behandeldoelen.  
mevrouw E. CoopmansPsycholoog

Ik ben Eline Coopmans en werk sinds januari 2016 voor Mentaal Beter Tilburg. Ik behandel zowel kinderen, jongeren als volwassenen met uiteenlopende problematieken. Deze afwisseling maakt mijn werk extra leuk en uitdagend, omdat ik graag samen met de cliënt naar de voor hem of haar best passende vorm van behandeling zoek. Tijdens de behandeling vind ik het erg belangrijk om een goede en gelijkwaardige relatie op te bouwen met de cliënt en van daaruit de cliënt te begeleiden bij het behalen van zijn of haar doelen. Hiervoor gebruik ik verschillende methodieken, waaronder cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en cliëntgerichte therapie.

mevrouw M. VerplanckeGZ-psycholoogIk ben Marleen Verplancke, orthopedagoog/GZ-psycholoog. Sinds februari 2017 werk ik met veel plezier bij Mentaal Beter Tilburg. Ik werk met kinderen, jongeren, hun ouders en met volwassenen. Hierbij werk ik graag hulpvraaggericht: waar wil jij bij geholpen worden en welke manier past bij jou of jullie gezin? Cliëntgerichte behandeling, cognitieve gedragstherapie en EMDR behoren tot mijn pakket. Als dat nodig blijkt, kijken we ook naar onderliggende patronen in je denken, voelen en doen, zodat je jezelf en je klachten beter kunt snappen en aanpakken. Een prettige en goede samenwerking in de behandeling vind ik belangrijk. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat je klachten verdwijnen of dat je weer regie krijgt over je klachten.  
mevrouw V. Dekkers-ReulPsycholoog

Mijn naam is Vivienne Dekkers-Reul en ik ben sinds februari 2016 werkzaam bij Mentaal Beter in Tilburg. Ik geef met name individuele behandelingen en soms ook groepsbehandelingen aan volwassenen met verschillende psychische klachten. Ik werk voornamelijk vanuit de cognitieve gedragstherapie, die ik waar passend of nodig aanvul met technieken uit andere behandelmethoden. In mijn behandelingen vind ik het belangrijk om uit te gaan van de sterke punten van cliënt en samen met de cliënt te werken aan de doelen die zijn gesteld om de klachten te verminderen of er beter mee om te kunnen gaan. Het opbouwen van een vertrouwde werkrelatie, het hanteren van een persoonlijke aanpak en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt vind ik zeer belangrijk. Respect, gelijkwaardigheid, autonomie en eerlijkheid zijn tevens belangrijke uitgangspunten in mijn behandeling.

mevrouw D. Peters-ElshoffPsychiater
mevrouw S. KruijssenGZ-Psycholoog

Ik ben Saskia Kruijssen, GZ-psycholoog bij Mentaal Beter Tilburg. Ik behandel kinderen en jongeren met hun ouders, en ook volwassenen. Een gelijkwaardige samenwerking met mijn cliënten vind ik heel belangrijk. Zo kan ik samen met jou op zoek gaan naar het begrijpen van de klachten vanuit je ontwikkeling en wat je hebt meegemaakt en samen helder krijgen waar je aan wilt werken. Het helpen vinden van je eigen manier of die van je kind om de doelen in de behandeling te bereiken vind ik het mooiste om te doen. Ik gebruik, indien passend, graag visuele, speelse of creatieve middelen om houvast te bieden in de gesprekken. Ook EMDR kan als onderdeel van de behandeling worden ingezet. We betrekken waar nodig en gewenst belangrijke personen uit de omgeving bij de behandeling.

mevrouw B. BornkampPsycholoog
mevrouw E. LarosPsycholoog
de heer D. GeraertsPsycholoogSinds 2015 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter in Tilburg. In zowel individuele als groepstherapieën richt ik me op volwassenen met uiteenlopende psychische problematiek. Wat ik belangrijk vind is om goed aan te sluiten bij de cliënt, samen te kijken naar wat diegene nodig heeft en hoe die daar zijn sterke kanten bij kan inzetten om weer grip en overzicht op het leven te krijgen. In mijn behandelingen gebruik ik vaak cognitieve gedragstherapie als de basis, aangevuld met technieken uit andere therapievormen. 
mevrouw J. de KoningGZ-psycholoogMijn naam is Janna de Koning en sinds 2016 ben ik werkzaam als GZ-psycholoog bij Mentaal Beter Eindhoven en Tilburg. Ik geef met name individuele behandelingen en soms ook groepsbehandelingen aan volwassenen met verschillende psychische klachten. Ik werk vooral met technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie, waar passend of nodig aangevuld met onderdelen vanuit andere behandelmethodes. In mijn behandelingen vind ik het belangrijk om samen te werken aan de doelen die de cliënt heeft gesteld om zijn klachten te verminderen of er beter mee om te kunnen gaan. Om er zo voor te zorgen dat iemand het vertrouwen krijgt na de behandeling weer zelf verder te kunnen. 
mevrouw J. KokxKlinisch Psycholoog

Leeftijdscategorieën

 • Adolescenten (12 tot 22 jaar)
 • Kinderen (0 tot 12 jaar)
 • Ouderen
 • Volwassenen

Therapievormen

 • Gezinnen
 • Groepen
 • Individueel
 • Paren

Specialismen

 • Agressie
 • Anders
 • Angsten/dwang
 • Assertiviteit
 • Depressie
 • Emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Hyperactiviteit
 • Isolement
 • Lichamelijke klachten
 • Machteloosheid
 • Opvoedingsproblemen
 • Passiviteit/lusteloosheid
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Schuldgevoelens
 • Seksualiteit/sekse specifieke problemen
 • Spanning
 • Trauma
Psycholoog Tilburg - Psychologenpraktijk Tilburg | Mentaal Beter
Korvelplein 8
5025 JN TILBURG
088-010 44 80 088-010 44 80

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind & Jeugd: 4 weken
Volwassenen: 6-8 weken 

Aanmelden Volwassenen
Aanmelden Kind & Jeugd
Ik heb een vraag
Wat behandelen wij niet?
Locatie en route
Vertrek adres
Versturen