Psycholoog Tilburg - Psychologenpraktijk Tilburg | Mentaal Beter

Algemeen

Welkom bij Mentaal Beter Tilburg Korvelplein!

Wij bieden geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan kinderen & jeugdigen (en hun ouders/verzorgers) en volwassenen met lichte tot matig-ernstige psychische problematiek. Dit doen wij volgens onze kernwaarden Persoonlijk, Duidelijk, Doelgericht en Actief Samenwerken.

Wij zijn gespecialiseerd in behandeling van angststoornissen, depressie, trauma, somatoforme stoornissen en ADHD. Daarnaast bieden wij behandeling aan cliënten met lichte en matig-ernstige persoonlijkheidsstoornissen (clusters B of C), waar bij behandeling binnen 1 of binnen 1 tot 3 jaar voldoende effectief, doelmatig, veilig en cliëntgericht kan worden geacht. Cliënten moeten beschikken over voldoende vaardigheid van de Nederlandse (of in enkele gevallen Engelse) taal. Let op: voor de diagnostiek gericht op autisme bij kinderen en jeugdigen verwijst Mentaal Beter Tilburg naar andere gespecialiseerde instellingen.

Bij Mentaal Beter staat u als cliënt centraal. Onze psychologen starten vaak direct na intake met de behandeling, zowel in basis- als specialistische GGZ, en werken met een doelgericht behandelplan. Indien nodig in het kader van de behandeling, kunnen wij onderzoek inzetten. Ook hechten wij waarde aan samenwerking met ouders, partners, scholen en eventueel andere betrokken hulpverleners.

Psychiatrische consultatie is mogelijk voor volwassenen als onderdeel van de behandeling. Aangezien Mentaal Beter een psychologenpraktijk is, is uitsluitend een psychiatrisch consult (bijvoorbeeld met als doel instellen op medicatie) zonder verdere behandeling niet mogelijk. We hebben geen kinder- en jeugdpsychiater in ons team.

LET OP! In sommige gevallen kan het voorkomen dat Mentaal Beter niet de juiste zorg kan bieden. Lees hier welke uitsluitingscriteria Mentaal Beter hanteert.

Voor Mentaal Beter Tilburg Generaal Smutslaan klik hier.

Groepsaanbod 

COMET (zelfbeeld)groep
Psychomotore therapie
Groepsbehandeling van angstproblematiek
ASS psycho-educatie groep
ADHD psycho-educatie groep
Mindfulness based cognitive therapy group

Video Mentaal Beter Tilburg Kind en Jeugd

Ben jij benieuwd hoe het er aan toe gaat bij Mentaal Beter Tilburg Kind en Jeugd? In een vlog neemt Emma je mee naar onze praktijk en stelt ze psycholoog Saskia allerlei vragen. Bekijk de video door op onderstaande afbeelding te klikken!


Therapeuten

mevrouw E. van der VlistPsychotherapeut - Teamleider | Big: 29912393716Mijn naam is Els van der Vlist. Sinds 2010 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter. Ik werk als Psychotherapeut en teamleider voor de teams van Eindhoven, Zaltbommel en Tilburg.Als psychotherapeut werk ik met volwassenen, kinderen en jongeren. Ik ben integratief opgeleid, dat betekent dat ik kan werken met verschillende methodieken zoals cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie, schematherapie en EMDR (gericht op trauma). Ik behandel verschillende stoornissen. Dat wil ik ook graag, want ik hou van afwisseling. Meestal doe ik de langere behandelingen bij mensen die al eerder hulp hebben gekregen en nu een volgende stap willen zetten. Als het mogelijk en gewenst is vind ik het belangrijk gezinsleden bij de behandeling te betrekken..
mevrouw E. VermeulenGZ-psycholoog i.o. tot cognitief gedragstherapeutSinds 2009 werk ik met veel plezier voor Mentaal Beter, aanvankelijk als behandelaar van kinderen/jongeren en hun ouders, maar inmiddels zie ik nu voornamelijk volwassen clienten. In de behandeling betrek ik, altijd in overleg met de client, graag andere mensen wanneer zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het herstel en welbevinden van de client. Dit kunnen mensen uit de eigen directe omgeving van de client zijn, zoals een partner maar (indien mogelijk) bijvoorbeeld ook een professionele hulpverlener van een instantie elders (zoals bijv. een psychosomatische fysiotherapeut). Ik vind het belangrijk om samen met de client tot een behandelplan te komen waar hij/zij vertrouwen in heeft en waarbij we samen werken aan een helder, haalbaar doel. In de behandeling maak ik gebruik van technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie, EMDR en positieve psychologie. Ik werk graag oplossingsgericht; daarin wordt vooral gekeken naar de gewenste toekomst en wat helpt dat te bereiken. Voor mij staat een goede, constructieve, werkrelatie voorop: een behandeling is het meest effectief als de client de vrijheid ervaart en het vertrouwen voelt om open en eerlijk te zijn. Naast individuele behandelingen begeleid ik ook graag groepsbehandelingen. Ik vind het mooi en bijzonder om te zien hoe de herkenning van clienten bij elkaar en de onderlinge interactie, vaak enorm waardevol blijkt in het bereiken van de eigen behandeldoelen.  
mevrouw E. CoopmansPsycholoog

Ik ben Eline Coopmans en werk sinds januari 2016 voor Mentaal Beter Tilburg. Ik behandel zowel kinderen, jongeren als volwassenen met uiteenlopende problematieken. Deze afwisseling maakt mijn werk extra leuk en uitdagend, omdat ik graag samen met de cliënt naar de voor hem of haar best passende vorm van behandeling zoek. Tijdens de behandeling vind ik het erg belangrijk om een goede en gelijkwaardige relatie op te bouwen met de cliënt en van daaruit de cliënt te begeleiden bij het behalen van zijn of haar doelen. Hiervoor gebruik ik verschillende methodieken, waaronder cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en cliëntgerichte therapie.

mevrouw M. VerplanckeGZ-psycholoog | Big: 79910578525Ik ben Marleen Verplancke, orthopedagoog/GZ-psycholoog. Sinds februari 2017 werk ik met veel plezier bij Mentaal Beter Tilburg. Ik werk met kinderen, jongeren, hun ouders en met volwassenen. Hierbij werk ik graag hulpvraaggericht: waar wil jij bij geholpen worden en welke manier past bij jou of jullie gezin? Cliëntgerichte behandeling, cognitieve gedragstherapie en EMDR behoren tot mijn pakket. Als dat nodig blijkt, kijken we ook naar onderliggende patronen in je denken, voelen en doen, zodat je jezelf en je klachten beter kunt snappen en aanpakken. Een prettige en goede samenwerking in de behandeling vind ik belangrijk. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat je klachten verdwijnen of dat je weer regie krijgt over je klachten.  
mevrouw D. Peters-ElshoffPsychiater | Big: 89063390701
mevrouw S. KruijssenGZ-Psycholoog | Big: 59920397825

Ik ben Saskia Kruijssen, GZ-psycholoog bij Mentaal Beter Tilburg. Ik behandel kinderen en jongeren met hun ouders, en ook volwassenen. Een gelijkwaardige samenwerking met mijn cliënten vind ik heel belangrijk. Zo kan ik samen met jou op zoek gaan naar het begrijpen van de klachten vanuit je ontwikkeling en wat je hebt meegemaakt en samen helder krijgen waar je aan wilt werken. Het helpen vinden van je eigen manier of die van je kind om de doelen in de behandeling te bereiken vind ik het mooiste om te doen. Ik gebruik, indien passend, graag visuele, speelse of creatieve middelen om houvast te bieden in de gesprekken. Ook EMDR kan als onderdeel van de behandeling worden ingezet. We betrekken waar nodig en gewenst belangrijke personen uit de omgeving bij de behandeling.

mevrouw E. LarosPsycholoog | Kinder- en jeugdpsycholoog NIP-SKJIk ben Els Laros, Psycholoog/ Kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ. Sinds oktober 2016 werk ik met veel plezier bij Mentaal Beter Tilburg. Ik werk met kinderen, jongeren, hun ouders en met volwassenen. Deze afwisseling vind ik prettig en inspirerend. Ik vind het waardevol om samen met jou/ jullie een concreet doel voor hulpverlening in kaart te kunnen brengen, samen te onderzoeken hoe de klachten zijn ontstaan of blijven bestaan en op basis hiervan samen te zoeken naar oplossingen die bij je/ jullie passen. Methodisch maak ik vaak gebruik van cognitieve gedragstherapie, positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie. Waar gewenst of nodig betrek ik met jouw/ jullie toestemming anderen in de behandeling, bijvoorbeeld uit jouw netwerk of een professional vanuit een andere instantie (onderwijs, psychosomatische fysiotherapie). Een fijne, goede samenwerking in de behandeling vind ik belangrijk.  
de heer D. GeraertsPsycholoogSinds 2015 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter in Tilburg. In zowel individuele als groepstherapieën richt ik me op volwassenen met uiteenlopende psychische problematiek. Wat ik belangrijk vind is om goed aan te sluiten bij de cliënt, samen te kijken naar wat diegene nodig heeft en hoe die daar zijn sterke kanten bij kan inzetten om weer grip en overzicht op het leven te krijgen. In mijn behandelingen gebruik ik vaak cognitieve gedragstherapie als de basis, aangevuld met technieken uit andere therapievormen. 
mevrouw J. de KoningGZ-psycholoogMijn naam is Janna de Koning en sinds 2016 ben ik werkzaam als GZ-psycholoog bij Mentaal Beter Eindhoven en Tilburg. Ik geef met name individuele behandelingen en soms ook groepsbehandelingen aan volwassenen met verschillende psychische klachten. Ik werk vooral met technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie, waar passend of nodig aangevuld met onderdelen vanuit andere behandelmethodes. In mijn behandelingen vind ik het belangrijk om samen te werken aan de doelen die de cliënt heeft gesteld om zijn klachten te verminderen of er beter mee om te kunnen gaan. Om er zo voor te zorgen dat iemand het vertrouwen krijgt na de behandeling weer zelf verder te kunnen. 
mevrouw J. KokxKlinisch PsycholoogMijn naam is Joyce Kokx. Ik ben werkzaam als klinisch psycholoog/psychotherapeut op beide vestigingen van Mentaal Beter in Tilburg. Ik heb uitgebreide werkervaring in de psychiatrie en ben thuis in verschillende therapeutische stromingen, zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, MBT en schematherapie. Daarnaast geef ik supervisie aan junior-collega’s en werk ik als docent in het psychiatrie-onderwijs. 
mevrouw D. ElshoffPsychiater
mevrouw M. van IerselBasispsycholoog
mevrouw N. VermeulenGezinsbegeleiderMijn naam is Nicolien Vermeulen en werk als gezinsbegeleider. Sinds 2018 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter. Het werken met gezinnen is voor mij een grote passie. Ik ben van mening dat een probleem zelden op zichzelf staat. Samen met ouders, kinderen en voor hen belangrijke betrokkenen probeer ik veel informatie te verzamelen om beter te snappen wat er gebeurt en ik ben van mening dat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van het probleem. Ik vind het belangrijk om breed te kijken. Samen met het gezin ga ik op zoek naar wat er goed werkt, de voor hen gewenste verandering, ieders goede intenties en sluit aan bij wat voor hen belangrijk is. De begeleiding kan out-reachend worden ingezet, wat inhoudt dat de behandeling in de thuissituatie kan plaatsvinden zodat daar de hulp wordt verleend waar dat het ook het meest zinvol is. 

Leeftijdscategorieën

 • Kinderen (0 tot 12 jaar)
 • Adolescenten (12 tot 22 jaar)
 • Volwassenen
 • Ouderen

Therapievormen

 • Individueel
 • Paren
 • Gezinnen
 • Groepen

Specialismen

 • Agressie
 • Angsten/dwang
 • Assertiviteit
 • Depressie
 • Emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Hyperactiviteit
 • Isolement
 • Lichamelijke klachten
 • Machteloosheid
 • Opvoedingsproblemen
 • Passiviteit/lusteloosheid
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Seksualiteit/sekse specifieke problemen
 • Spanning
 • Schuldgevoelens
 • Trauma
 • Anders
Psycholoog Tilburg - Psychologenpraktijk Tilburg | Mentaal Beter
Korvelplein 8
5025 JN TILBURG
088-010 44 80 088-010 44 80

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind & Jeugd: 4 weken
Volwassenen: 4 weken 

Aanmelden Volwassenen
Aanmelden Kind & Jeugd
Ik heb een vraag
Wat behandelen wij niet?
Locatie en route
Vertrek adres
Versturen