Psycholoog Groningen - Psychologenpraktijk Groningen | Mentaal Beter

Algemeen

Welkom bij Mentaal Beter Groningen!

Wij bieden diagnostiek en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen met lichte tot matige psychische problematiek. Daarnaast ondersteunen wij ook de ouders in het behandeltraject. We hanteren een persoonlijke aanpak en bekijken samen met u en uw kind welke behandeling het beste bij uw kind past, zodat wij samen kunnen werken aan een zo optimaal effect van de behandeling. Daarbij hanteren wij een inzichtelijke werkwijze, werken we met evidence-based behandelmethoden en begint de behandeling pas nadat u heeft ingestemd met het behandelplan.Tijdens de behandeling meten wij de vermindering van de klachten van uw kind met behulp van vragenlijsten en bespreken wij de voortgang met u.

Mentaal Beter streeft ernaar om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Omdat er veel vraag is naar onze expertise, kan het voorkomen dat er sprake is van een wachttijd. De intake- en behandelgesprekken vinden in principe plaats bij dezelfde therapeut.

Jeugdhulp

Vanaf 2018 zijn er aantal wijzigingen in het productenaanbod voor Jeugdhulp in de Provincie Groningen (tot 18 jaar) en kan er naar Mentaal Beter Noord voor de volgende producten worden verwezen:

 • Individuele behandeling basis (productcode RIGG 51G01): voor jeugdigen met psychische, ontwikkelings- en of gedragsproblemen, waarbij de inschatting is dat de behandeling een inzet vraagt van 5-12 uur. 
 • Individuele behandeling specialistisch licht (productcode RIGG 52G11): jeugdigen met (een vermoeden van een lichte emotionele, gedrags- en of ontwikkelingsstoornis zoals beschreven in de DSM-5. De behandeling vraagt een inzet tot 25 uur. 
 • Individuele diagnostiek (productcode RIGG 52G06): jeugdigen met een vermoeden van emotionele, gedrags- of ontwikkelingsproblemen of verslavingsproblemen waarbij de achterliggende oorzaak van de problematiek onbekend is en het voor het vervolgtraject noodzakelijk is de oorzaak van de problemen helder in beeld te hebben. De diagnostiek vraagt een inzet van maximaal 10 uur. 
 • Individuele behandeling laagfrequent: jeugdigen met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Er is veelal behandeling geweest en dit laag frequente ‘vinger aan de polscontact’ is bedoeld om terugval te voorkomen. De duur van het product is één jaar. 

Volwassenen

Voor volwassenen (18+) bieden we basis GGZ; voor lichte tot matige psychische problemen met (een vermoeden van) een DSM-5 stoornis.

In geval van crisis voor cliënten tot 18 jaar die al in behandeling zijn

Mentaal Beter richt zich op cliënten met lichte tot matige psychische problematiek waarbij er geen tot laag risico op crisis is. Als er toch sprake is van een crisis kunt u bellen met 06-20113429. Gebruik dit nummer alleen in échte noodgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende dag. Het nummer is doorgeschakeld naar een privénummer en niet bedoeld voor reguliere cliëntcontacten. Mentaal Beter heeft geen aanbod voor cliënten met complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld. Als hier sprake van is zullen wij doorverwijzen naar een andere instantie (zoals Spoed4Jeugd of de huisartsenpost).

In geval van crisis voor cliënten vanaf 18 jaar of cliënten die niet in behandeling zijn bij Mentaal Beter

Als er een crisis ontstaat, dan kan er, afhankelijk van de situatie, contact worden opgenomen met de huisartsenpost of met Veilig Thuis. Op dat moment maken zij een inschatting van de ernst van de situatie en de benodigde hulp.  

Cliëntenfolder voor kinderen en jeugdigen
Cliëntenfolder voor jongvolwassenen 18-24
Cliëntenfolder voor volwassenen

LET OP! In sommige gevallen kan het voorkomen dat Mentaal Beter niet de juiste zorg kan bieden. Lees hier welke uitsluitingscriteria Mentaal Beter hanteert.

Zorgaanbod

Kind en Jeugd

Volwassenen

Hiermee behandelen wij de volgende hulpvragen binnen de Basis GGZ


Therapeuten

mevrouw A.L. Zegwaard-de HaanGZ-psycholoogSinds januari 2013 werk ik als GZ-psycholoog bij Mentaal Beter Leeuwarden. Ik doe met veel plezier diagnostisch onderzoek en biedt behandeling aan kinderen, jongeren en hun ouders bij problemen en stoornissen in brede zin. Denk hierbij aan ontwikkelingsproblematiek, angst- en stemmingsproblemen, gedragsproblemen en traumagerelateerde problemen. Ik ben tevens orthopedagoog en in die rol heb ik ruime ervaring met het werken met jongeren en gezinnen met complexe (opvoedings)problemen. Dit maakt dat ik een brede, systeemgerichte kijk heb op problematiek en in de behandeling ook altijd de omgeving van het kind betrek. Ik vind het erg belangrijk om te werken vanuit de vraag van de cliënt en zijn of haar omgeving en biedt daarbij behandelmethoden die bewezen effectief zijn. Momenteel volg ik verder de EMDR-opleiding zodat ik ook deze effectieve vorm van behandeling kan bieden. 
mevrouw N. HuttingaOrthopedagoog

Mijn naam is Nikki Huttinga en ik werk met veel plezier bij Mentaal Beter Noord. Ik begeleid en behandel kinderen en hun ouders met verschillende problemen. Ik loop graag een stukje mee met het kind om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de situatie. Hierin probeer ik waar mogelijk ook de omgeving (school en gezin) te betrekken. In de behandeling wil ik graag de sterke kanten van het kind en de ouders gebruiken, zodat ze na de behandeling op eigen kracht door kunnen gaan. Daarnaast vind ik het prettig om op een laagdrempelige manier het contact aan te gaan, waardoor er een fijne behandelrelatie ontstaat. Ik vind het belangrijk dat het kind zichzelf kan zijn en zich op zijn gemak voelt, zodat we samen kunnen werken aan de opgestelde doelen.

mevrouw I. HamersmaGZ-psycholoogMijn naam is Irene Hamersma, ik ben opgeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen (2006) en heb daarna de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog en EMDR therapeut afgerond. Ik heb brede ervaring als diagnosticus en behandelaar in de gespecialiseerde GGZ, met cliënten met zeer complexe klachten. Ik ben gespecialiseerd in hechtingsproblematiek, chronisch vroegkinderlijke traumatisering, de effecten van kindermishandeling, interactieproblemen en emotieregulatieproblemen. Tevens heb ik veel ervaring met angst- en stemmingsproblemen (depressieve stoornissen).  
mevrouw N. KokBasispsycholoog
mevrouw E. de KievitGZ-PsycholoogMijn naam is Elvera de Kievit en ik werk als Gezondheidszorgpsycholoog bij Mentaal Beter Noord. Ik doe diagnostisch onderzoek en bied behandeling aan kinderen, jongen en hun ouders. Na mijn opleiding psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (2011) heb ik veel ervaring opgedaan met ontwikkelingsproblematiek, angst- en stemmingsproblemen, gedragsproblemen en trauma gerelateerde problemen. In 2018 heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog en de EMDR basiscursus afgerond. In mijn behandelingen vind ik het belangrijk om een goede behandelrelatie aan te gaan en systemisch te werken door ook de omgeving te betrekken. Mijn uitgangspunt tijdens de behandeling is de hulpvraag van de cliënt waarbij we vanuit bewezen effectieve behandelmethoden samen aan de slag gaan. 

Leeftijdscategorieën

 • Adolescenten (12 tot 22 jaar)
 • Kinderen (0 tot 12 jaar)
 • Ouderen
 • Volwassenen

Therapievormen

 • Gezinnen
 • Groepen
 • Individueel

Specialismen

 • Agressie
 • Anders
 • Angsten/dwang
 • Assertiviteit
 • Depressie
 • Echtscheiding
 • Emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Geen voorkeur
 • Gezinsproblemen
 • Hyperactiviteit
 • Isolement
 • Lichamelijke klachten
 • Machteloosheid
 • Opvoedingsproblemen
 • Passiviteit/lusteloosheid
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Rouw en verlies
 • Schuldgevoelens
 • Spanning
 • Trauma
 • Zingevingsvragen
Psycholoog Groningen - Psychologenpraktijk Groningen | Mentaal Beter
Hoendiep 1
9718 TA GRONINGEN
088-0104480 088-0104480

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind & Jeugd: 8 weken
Volwassenen: 8 weken 

Aanmelden Volwassenen
Aanmelden Kind & Jeugd
Ik heb een vraag
Wat behandelen wij niet?
Locatie en route
Vertrek adres
Versturen