Mentaal Beter Tilburg - Psycholoog Tilburg - GZ praktijk - TILBURG - GZ praktijk

Mentaal Beter Tilburg - Psycholoog Tilburg - GZ praktijk

Algemeen

Welkom bij Mentaal Beter Tilburg!

Wij bieden geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan kinderen & jeugdigen (en hun ouders/verzorgers) en volwassenen met lichte tot matig-ernstige psychische problematiek. Dit doen wij volgens onze kernwaarden Persoonlijk, Duidelijk, Doelgericht en Actief Samenwerken.

Wij zijn gespecialiseerd in behandeling van angststoornissen, depressie, trauma, persoonlijkheidsproblemen, somatoforme stoornissen, (milde) eetstoornissen (seksuele stoornissen) en ADHD en autisme. Let op: voor de diagnostiek gericht op autisme bij kinderen en jeugdigen verwijst Mentaal Beter Tilburg naar andere gespecialiseerde instellingen.

Bij Mentaal Beter staat u als cliënt centraal. Onze psychologen starten vaak direct na intake met de behandeling, zowel in basis- als specialistische GGZ, en werken met een doelgericht behandelplan. Indien nodig in het kader van de behandeling, kunnen wij onderzoek inzetten. Ook hechten wij waarde aan samenwerking met ouders, partners, scholen en eventueel andere betrokken hulpverleners.

Psychiatrische consultatie is mogelijk voor volwassenen als onderdeel van de behandeling. Aangezien Mentaal Beter een psychologenpraktijk is, is uitsluitend een psychiatrisch consult (bijvoorbeeld met als doel instellen op medicatie) zonder verdere behandeling niet mogelijk. We hebben geen kinder- en jeugdpsychiater in ons team.

LET OP! In sommige gevallen kan het voorkomen dat Mentaal Beter niet de juiste zorg kan bieden. Lees hier welke uitsluitingscriteria Mentaal Beter hanteert.

Voor Mentaal Beter Tilburg Korvelplein klik hier.

Groepsaanbod 

Psycho-educatiegroep AD(H)D voor volwassenen
Psycho-educatiegroep bij Autisme
Groepstherapie: Beweging – Expressie – Interactie
Psycho-educatiegroep voor patiënten en naast betrokkenen
Cursus: Verbeter je Zelfbeeld
Assertiviteitstraining


Therapeuten

mevrouw K. van ErvenPsycholoogSinds 2009 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter in Tilburg. Hier behandel ik volwassenen en ouderen. Het gaat voornamelijk om individuele gesprekken, maar wij bieden ook enkele groepsbehandelingen. Een persoonlijke benadering en gelijkwaardigheid vind ik erg belangrijk..
mevrouw M. van den HeuvelPsycholoogMijn naam is Marit van den Heuvel en ik ben sinds 2010 werkzaam bij Mentaal Beter Tilburg als psycholoog op de afdeling Volwassenen. Ik heb na mijn studie de basisopleiding cognitieve gedragstherapie gevolgd. Daarnaast ben ik vanuit Mentaal Beter ook werkzaam in een huisartsenpraktijk als praktijkondersteuner. Wat ik leuk vind aan mijn werk is dat we nauw met elkaar samenwerken om ervoor te zorgen dat het jou als cliënt steeds beter lukt om doelgerichte stappen te zetten om je problemen aan te pakken, en het geeft mij energie om daar onderdeel van te kunnen zijn, hoe klein of groot de stappen ook zijn. Het is mooi om te zien hoe het mensen lukt om weer meer regie te kunnen voelen en nemen over hun eigen leven..
mevrouw N. van OirschotGZ-Psycholoog

Ik werk als GZ-psycholoog en seksuoloog sinds 2009 binnen een fijn team bij Mentaal Beter, waar ik groepsbehandelingen en individuele behandelingen geef gericht op o.a. depressie, angstklachten, persoonlijkheidsstoornissen, partnerrelatieproblemen en stoornissen op seksueel en intiem vlak. Met diverse methoden uit de systeem-, interpersoonlijke, contextuele, schemagerichte en cognitieve gedragstherapie geef ik de behandeling vorm. Daarnaast ben ik betrokken bij de psychodiagnostisch onderzoeken binnen de praktijk. Dit werk blijft speciaal voor mij, omdat ik een korte periode iemands leven binnen mag komen om samen te kijken naar hoe diegene weer steviger en fijner in het leven kan komen te staan na een moeilijke periode. Een prettige werkrelatie met de cliënt staat daarom voor mij voorop en als het nodig en/of wenselijk is, betrek ik de omgeving van de cliënt (bijvoorbeeld partner, kind of werk) bij de diagnostiek of de behandeling. Het geeft vaak een bredere kijk op de klachten en tegelijkertijd kan het meer inzicht geven in de mogelijkheden die iemand heeft in het dagelijks leven om beter om te gaan met de klachten, de omstandigheden en met zichzelf.

mevrouw E. van der VlistPsychotherapeut - TeamleiderMijn naam is Els van der Vlist. Sinds 2010 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter. Ik werk als Psychotherapeut en teamleider voor de teams van Eindhoven, Zaltbommel en Tilburg.Als psychotherapeut werk ik met volwassenen, kinderen en jongeren. Ik ben integratief opgeleid, dat betekent dat ik kan werken met verschillende methodieken zoals cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie, schematherapie en EMDR (gericht op trauma). Ik behandel verschillende stoornissen. Dat wil ik ook graag, want ik hou van afwisseling. Meestal doe ik de langere behandelingen bij mensen die al eerder hulp hebben gekregen en nu een volgende stap willen zetten. Als het mogelijk en gewenst is vind ik het belangrijk gezinsleden bij de behandeling te betrekken..
mevrouw J. GeervlietPsycholoog

Mijn naam is Joline Geervliet. Sinds 2015 werk ik met veel plezier bij Mentaal Beter als basispsycholoog/orthopedagoog. Ik behandel kinderen, jongeren en volwassenen en richt me zowel op individuele gesprekken als groepsbehandeling. Cognitieve gedragstherapie is de behandelvorm waar ik het meest mee werk. We gaan samen aan de slag om jouw gedachtes en gevoelens te onderzoeken, zodat je hier meer grip op leert krijgen. Mijn doel is om het beste in mensen naar boven te halen. Respect, vertrouwen, empathie en betrokkenheid vind ik erg belangrijk.

mevrouw L. VesterGZ-PscyholoogSinds 2009 werk ik bij Mentaal Beter als GZ-psycholoog. Het bijzondere van mijn werk blijf ik vinden dat ik iedere dag weer andere mensen voor me zie met allemaal hun eigen verhaal. Het blijft een uitdaging om bij elk verhaal goed aan te sluiten en juist die hulp te bieden die nodig is. Gelukkig kan ik putten uit diverse behandelmethodes zoals cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie, schemagerichte therapie en EMDR. Ik vind het leuk om verschillende soorten klachten te behandelen, zodat het afwisselend blijft, maar het liefste help ik mensen met trauma-verwerking. Ik ben een enthousiast EMDR-therapeut en verbaas me nog bijna dagelijks over de geweldige resultaten van EMDR. Het is mooi om mensen te kunnen helpen die iets verschrikkelijks hebben meegemaakt, zodat de toekomst er toch weer zonniger uitziet..
de heer T. SandersKlinisch PsycholoogIk ben klinisch psycholoog en psychotherapeut met speciaal belangstelling voor groepsbehandelingen. Ik denk namelijk, dat veel, zo niet de meeste psychologische problemen voortkomen uit verstoorde verhoudingen met belangrijke anderen in ieders leven. Dan is het vaak heel leerzaam om in een groep aan je problemen te werken, samen met anderen. Ik werk ook veel met schematherapie, een methode voor mensen met ernstige persoonlijkheidsproblemen, waarbij je samen uitzoekt welke oude patronen in je leven samenhangen met je problemen in het heden. En vervolgens hoe die patronen te veranderen om je beter te voelen. De laatste jaren heb ik me erg verdiept in autisme verwante stoornissen bij volwassenen; hoe stel je dat zorgvuldig vast, en hoe kan je mensen met de diagnose vervolgens helpen..
mevrouw M. SmansGZ-psycholoogMijn naam is Marion Smans en sinds 2009 ben ik als psycholoog werkzaam bij Mentaal Beter. De behandelingen die ik uitvoer zijn cognitief gedragstherapeutisch en/of trauma verwerkend van aard. Ik behandel volwassenen met uiteenlopende psychische problematiek, zowel individueel als in een groep. Ik vind het elke keer weer een uitdaging om mensen te helpen bij het krijgen van overzicht. Waarbij mijn insteek veelal oplossingsgericht is, met de nadruk op het ontdekken en verstevigen van sterke kanten. 
mevrouw L. MaasPsycholoog

Ik ben Lisa Maas en werk sinds juni 2016 bij Mentaal Beter in Tilburg als psycholoog voor volwassenen. Ik werk met verschillende soorten klachten, die variëren van angst- en somberheidsklachten tot bijvoorbeeld ADHD-gerelateerde problematiek. De afwisseling daarin spreekt me erg aan. Wat ik in mijn werk belangrijk vind, is aansluiten bij het individu en samen kijken wat er nodig is om iemand het vertrouwen te geven om zelf weer verder te kunnen. Ik vind het, naast individuele therapie, erg leuk om groepsbehandelingen te geven. Ik werk met name met cognitieve gedragstherapie, die ik aanvul met technieken uit andere behandelmethoden.

de heer D. GeraertsPsycholoog

Sinds 2015 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter in Tilburg. In zowel individuele als groepstherapieën richt ik me op volwassenen met uiteenlopende psychische problematiek. Wat ik belangrijk vind is om goed aan te sluiten bij de cliënt, samen te kijken naar wat diegene nodig heeft en hoe die daar zijn sterke kanten bij kan inzetten om weer grip en overzicht op het leven te krijgen. In mijn behandelingen gebruik ik vaak cognitieve gedragstherapie als de basis, aangevuld met technieken uit andere therapievormen.

mevrouw E. LarosPsycholoog

Sinds oktober 2016 ben ik met veel plezier werkzaam bij Mentaal Beter. Ik geef behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen, met verschillende problematieken en hulpvragen. Deze variatie zorgt ervoor dat ik geboeid en gedreven blijf. Samen met cliënten zoek ik naar de best passende manier voor het verminderen van klachten. Gelijkwaardigheid en eigenheid vind ik hierin belangrijk. In gesprekken gebruik ik vooral Cognitieve Gedragstherapie en oplossingsgerichte gesprekstechnieken.

mevrouw J. de KoningGZ-psycholoog

Mijn naam is Janna de Koning en sinds 2016 ben ik werkzaam als GZ-psycholoog bij Mentaal Beter Eindhoven en Tilburg. Ik geef met name individuele behandelingen en soms ook groepsbehandelingen aan volwassenen met verschillende psychische klachten. Ik werk vooral met technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie, waar passend of nodig aangevuld met onderdelen vanuit andere behandelmethodes. In mijn behandelingen vind ik het belangrijk om samen te werken aan de doelen die de cliënt heeft gesteld om zijn klachten te verminderen of er beter mee om te kunnen gaan. Om er zo voor te zorgen dat iemand het vertrouwen krijgt na de behandeling weer zelf verder te kunnen.

de heer J. NootenStagiair
mevrouw I. LuschenPsycholoog Volwassenen

Ik ben Imke Luschen en ik werk sinds december 2016 bij Mentaal Beter in Tilburg als psycholoog volwassenen. Binnen Mentaal Beter voer ik psychodiagnostische onderzoeken uit, met name gericht op het vaststellen van ADHD of autismespectrumstoornissen bij volwassenen. Ik vind het erg leuk om samen met de cliënt op zoek te gaan naar een verklaring voor de klachten, zodat een cliënt verder kan. Verder geef ik zowel individuele- als groepsbehandelingen aan mensen met uiteenlopende klachten. Ik werk met name vanuit de cognitieve gedragstherapie, maar ik vind het ook leuk om technieken uit andere behandelmethoden te gebruiken. Belangrijk in mijn werk vind ik het opbouwen van een open en eerlijke werkrelatie.

mevrouw V. Dekkers-ReulPsycholoog

Mijn naam is Vivienne Dekkers-Reul en ik ben sinds februari 2016 werkzaam bij Mentaal Beter in Tilburg. Ik geef met name individuele behandelingen en soms ook groepsbehandelingen aan volwassenen met verschillende psychische klachten. Ik werk voornamelijk vanuit de cognitieve gedragstherapie, die ik waar passend of nodig aanvul met technieken uit andere behandelmethoden. In mijn behandelingen vind ik het belangrijk om uit te gaan van de sterke punten van cliënt en samen met de cliënt te werken aan de doelen die zijn gesteld om de klachten te verminderen of er beter mee om te kunnen gaan. Het opbouwen van een vertrouwde werkrelatie, het hanteren van een persoonlijke aanpak en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt vind ik zeer belangrijk. Respect, gelijkwaardigheid, autonomie en eerlijkheid zijn tevens belangrijke uitgangspunten in mijn behandeling.

de heer R. SmoldersPsycholoog
mevrouw D. Peters-ElshoffPsychiater
mevrouw M. TopsPsychomotore therapeut
mevrouw F. van GerwenGZ-Psycholoog
mevrouw S. BergmansVerpleegkundig Specialist
de heer P. WismanPsychiater
mevrouw M. VerplanckeGZ-Psycholoog
mevrouw S. WijtenburgPsycholoog

Ik ben werkzaam als psycholoog bij Mentaal Beter. Ik behandel (jong) volwassenen met diverse problematiek op individuele basis en doe daarnaast ook psychologisch onderzoek. Een persoonlijke benadering, openheid over de diagnostiek en het behandeltraject dat u gaat volgen en een goede samenwerking met u als cliënt, staan centraal in de behandelingen die ik geef. Mijn doel is om samen met u te werken aan klachtenvermindering en het weer/blijven benutten van uw krachten.

de heer J. HuismanStagiair
mevrouw E. van de KallenStagiair
mevrouw M. SmeetsPsycholoog Volwassenen

Mijn naam is Michelle Smeets en ik werk met veel plezier als psycholoog bij Mentaal Beter in Tilburg. Ik maak gebruik van verschillende therapievormen, waaronder cognitieve gedragstherapie, positieve psychologie en elementen uit ACT. Ik vind het belangrijk om de behandeling op maat te maken en hierbij goed aan te sluiten bij de wensen en behoeften van een persoon. Als behandelaar vind ik het interessant om overzicht te creëren en samen op zoek te gaan naar een betere kwaliteit van leven.

Leeftijdscategorieën

 • Kinderen (0 tot 12 jaar)
 • Adolescenten (12 tot 22 jaar)
 • Volwassenen
 • Ouderen

Therapievormen

 • Individueel
 • Paren
 • Gezinnen
 • Groepen

Specialismen

 • Geen voorkeur
 • Agressie
 • Angsten/dwang
 • Assertiviteit
 • Depressie
 • Emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Hyperactiviteit
 • Isolement
 • Lichamelijke klachten
 • Machteloosheid
 • Opvoedingsproblemen
 • Passiviteit/lusteloosheid
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Seksualiteit/sekse specifieke problemen
 • Spanning
 • Schuldgevoelens
 • Trauma
 • Anders
Bel mij voor een afspraak
Aanmelden
Mentaal Beter Tilburg - Psycholoog Tilburg - GZ praktijk
Generaal Smutslaan 202/208
5021 XE TILBURG
088-010 44 80

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind & Jeugd: 4 weken
Volwassenen: 4 weken
088-010 44 80

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind & Jeugd: 4 weken
Volwassenen: 4 weken
Aanmelden
Bel mij voor een afspraak
Ik heb een vraag
Locatie en route
Vertrek adres
Versturen