Mentaal Beter Tilburg - Psycholoog Tilburg - GZ praktijk - TILBURG - GZ praktijk

Mentaal Beter Tilburg - Psycholoog Tilburg - GZ praktijk

Algemeen

Welkom bij Mentaal Beter Tilburg!

Wij bieden geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan kinderen & jeugdigen (en hun ouders/verzorgers) en volwassenen met lichte tot matig-ernstige psychische problematiek. Dit doen wij volgens onze kernwaarden Persoonlijk, Duidelijk, Doelgericht en Actief Samenwerken.

Wij zijn gespecialiseerd in behandeling van angststoornissen, depressie, trauma, persoonlijkheidsproblemen, somatoforme stoornissen, (milde) eetstoornissen (seksuele stoornissen) en ADHD en autisme. Let op: voor de diagnostiek gericht op autisme bij kinderen en jeugdigen verwijst Mentaal Beter Tilburg naar andere gespecialiseerde instellingen.

Bij Mentaal Beter staat u als cliënt centraal. Onze psychologen starten vaak direct na intake met de behandeling, zowel in basis- als specialistische GGZ, en werken met een doelgericht behandelplan. Indien nodig in het kader van de behandeling, kunnen wij onderzoek inzetten. Ook hechten wij waarde aan samenwerking met ouders, partners, scholen en eventueel andere betrokken hulpverleners.

Psychiatrische consultatie is mogelijk voor volwassenen als onderdeel van de behandeling. Aangezien Mentaal Beter een psychologenpraktijk is, is uitsluitend een psychiatrisch consult (bijvoorbeeld met als doel instellen op medicatie) zonder verdere behandeling niet mogelijk. We hebben geen kinder- en jeugdpsychiater in ons team.

Let op: wij hebben geen eigen crisisdienst. Bij ernstige crisisgevoeligheid waarbij iemand een gevaar vormt voor zichzelf of anderen kunnen wij onvoldoende hulp bieden. Wanneer er meer stabiliteit is bereikt, kan iemand zich vervolgens in overleg met de verwijzer bij ons aanmelden.

Voor Mentaal Beter Tilburg Hoefstraat klik hier

Therapeuten

mevrouw K. van ErvenPsycholoogSinds 2009 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter in Tilburg. Hier behandel ik volwassenen en ouderen. Het gaat voornamelijk om individuele gesprekken, maar wij bieden ook enkele groepsbehandelingen. Een persoonlijke benadering en gelijkwaardigheid vind ik erg belangrijk..
mevrouw M. van den HeuvelPsycholoogMijn naam is Marit van den Heuvel en ik ben sinds 2010 werkzaam bij Mentaal Beter Tilburg als psycholoog op de afdeling Volwassenen. Ik heb na mijn studie de basisopleiding cognitieve gedragstherapie gevolgd. Daarnaast ben ik vanuit Mentaal Beter ook werkzaam in een huisartsenpraktijk als praktijkondersteuner. Wat ik leuk vind aan mijn werk is dat we nauw met elkaar samenwerken om ervoor te zorgen dat het jou als cliënt steeds beter lukt om doelgerichte stappen te zetten om je problemen aan te pakken, en het geeft mij energie om daar onderdeel van te kunnen zijn, hoe klein of groot de stappen ook zijn. Het is mooi om te zien hoe het mensen lukt om weer meer regie te kunnen voelen en nemen over hun eigen leven..
mevrouw N. van OirschotGZ-Psycholoog

Ik werk als GZ-psycholoog en seksuoloog sinds 2009 binnen een fijn team bij Mentaal Beter, waar ik groepsbehandelingen en individuele behandelingen geef gericht op o.a. depressie, angstklachten, persoonlijkheidsstoornissen, partnerrelatieproblemen en stoornissen op seksueel en intiem vlak. Met diverse methoden uit de systeem-, interpersoonlijke, contextuele, schemagerichte en cognitieve gedragstherapie geef ik de behandeling vorm. Daarnaast ben ik betrokken bij de psychodiagnostisch onderzoeken binnen de praktijk. Dit werk blijft speciaal voor mij, omdat ik een korte periode iemands leven binnen mag komen om samen te kijken naar hoe diegene weer steviger en fijner in het leven kan komen te staan na een moeilijke periode. Een prettige werkrelatie met de cliënt staat daarom voor mij voorop en als het nodig en/of wenselijk is, betrek ik de omgeving van de cliënt (bijvoorbeeld partner, kind of werk) bij de diagnostiek of de behandeling. Het geeft vaak een bredere kijk op de klachten en tegelijkertijd kan het meer inzicht geven in de mogelijkheden die iemand heeft in het dagelijks leven om beter om te gaan met de klachten, de omstandigheden en met zichzelf.

mevrouw E. van der VlistPsychotherapeut - TeamleiderMijn naam is Els van der Vlist. Sinds 2010 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter. Ik werk als Psychotherapeut en teamleider voor de teams van Eindhoven, Zaltbommel en Tilburg.Als psychotherapeut werk ik met volwassenen, kinderen en jongeren. Ik ben integratief opgeleid, dat betekent dat ik kan werken met verschillende methodieken zoals cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie, schematherapie en EMDR (gericht op trauma). Ik behandel verschillende stoornissen. Dat wil ik ook graag, want ik hou van afwisseling. Meestal doe ik de langere behandelingen bij mensen die al eerder hulp hebben gekregen en nu een volgende stap willen zetten. Als het mogelijk en gewenst is vind ik het belangrijk gezinsleden bij de behandeling te betrekken..
de heer J. VosPsycholoog
mevrouw J. GeervlietPsycholoog

Mijn naam is Joline Geervliet. Sinds 2015 werk ik met veel plezier bij Mentaal Beter als basispsycholoog/orthopedagoog. Ik behandel kinderen, jongeren en volwassenen en richt me zowel op individuele gesprekken als groepsbehandeling. Cognitieve gedragstherapie is de behandelvorm waar ik het meest mee werk. We gaan samen aan de slag om jouw gedachtes en gevoelens te onderzoeken, zodat je hier meer grip op leert krijgen. Mijn doel is om het beste in mensen naar boven te halen. Respect, vertrouwen, empathie en betrokkenheid vind ik erg belangrijk.

mevrouw L. VesterGZ-PscyholoogSinds 2009 werk ik bij Mentaal Beter als GZ-psycholoog. Het bijzondere van mijn werk blijf ik vinden dat ik iedere dag weer andere mensen voor me zie met allemaal hun eigen verhaal. Het blijft een uitdaging om bij elk verhaal goed aan te sluiten en juist die hulp te bieden die nodig is. Gelukkig kan ik putten uit diverse behandelmethodes zoals cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie, schemagerichte therapie en EMDR. Ik vind het leuk om verschillende soorten klachten te behandelen, zodat het afwisselend blijft, maar het liefste help ik mensen met trauma-verwerking. Ik ben een enthousiast EMDR-therapeut en verbaas me nog bijna dagelijks over de geweldige resultaten van EMDR. Het is mooi om mensen te kunnen helpen die iets verschrikkelijks hebben meegemaakt, zodat de toekomst er toch weer zonniger uitziet..
de heer T. SandersKlinisch PsycholoogIk ben klinisch psycholoog en psychotherapeut met speciaal belangstelling voor groepsbehandelingen. Ik denk namelijk, dat veel, zo niet de meeste psychologische problemen voortkomen uit verstoorde verhoudingen met belangrijke anderen in ieders leven. Dan is het vaak heel leerzaam om in een groep aan je problemen te werken, samen met anderen. Ik werk ook veel met schematherapie, een methode voor mensen met ernstige persoonlijkheidsproblemen, waarbij je samen uitzoekt welke oude patronen in je leven samenhangen met je problemen in het heden. En vervolgens hoe die patronen te veranderen om je beter te voelen. De laatste jaren heb ik me erg verdiept in autisme verwante stoornissen bij volwassenen; hoe stel je dat zorgvuldig vast, en hoe kan je mensen met de diagnose vervolgens helpen..
mevrouw F. TrommelenGZ-PsycholoogIk ben Fabienne Trommelen en sinds juni 2015 werkzaam als GZ-Psycholoog bij Mentaal Beter. Ik werk met volwassenen met uiteenlopende klachten en meestal op individuele basis. Maar ook gesprekken met familieleden vinden plaats, wanneer dit nodig is. Ik vind het belangrijk om samen met jou te kijken naar wat je nodig hebt en hoe je je eigen krachten in kunt zetten om je weer beter te gaan voelen. Dit doen we aan de hand van technieken uit verschillende therapievormen, waaronder cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie en schematherapie. Samenwerken en gelijkwaardigheid staan daarin wat mij betreft centraal..
mevrouw K. JansenGZ-PsycholoogMijn naam is Karin Jansen, GZ-Psycholoog en EMDR-practitioner. Sinds 2011 ben ik werkzaam als GZ-Psycholoog bij Mentaal Beter. Hiervoor ben ik al meer dan 20 jaar werkzaam geweest als GZ-Psycholoog binnen de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Ik behandel met name kinderen en volwassenen met trauma's. Naast EMDR en cognitieve gedragstherapie maak ik ook gebruik van de methode Theraplay..
mevrouw E. VermeulenBasispsycholoog i.o. tot cognitief gedragstherapeutSinds 2009 ben ik werkzaam op de afdeling Kind & Jeugd afdeling van Mentaal beter. Daarvoor heb ik ervaring opgedaan binnen zowel de Jeugd GGZ als de jeugdhulpverlening. In mijn huidige werk behandel ik kinderen en jongeren met diverse problematiek. Ik werk graag oplossingsgericht waarbij de focus ligt op de gewenste toekomst. Ik maak ook gebruik van technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie en in kortdurende therapieën werk ik graag met het PrOP-model . Naast behandelingen doe ik psychologisch onderzoek wanneer meer inzicht in de onderliggende factoren van de klachten nodig is. Ik ben gestart met het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut.. 
de heer R. PlatBasispsycholoog i.o.Mijn naam is Richard Plat. Ik ben als stagiair werkzaam bij Mentaal Beter en daarnaast volg ik de masteropleiding tot basispsycholoog. Ik richt me hoofdzakelijk op volwassenen en ouderen en houd me o.a. bezig met diagnostiek, intakes en behandelingen. Ik wil mensen inspireren en uitdagen om het beste in zichzelf naar boven te halen. Het geeft veel voldoening wanneer je ziet dat mensen vooruitgang boeken. Professionaliteit, empathie en vertrouwen vormen voor mij belangrijke kernwaarden in de behandeling.
mevrouw E. CoopmansPsycholoogIk ben Eline Coopmans en werk sinds januari 2016 voor Mentaal Beter Tilburg. Ik behandel zowel kinderen, jongeren als volwassenen met uiteenlopende problematieken. Deze afwisseling maakt mijn werk extra leuk en uitdagend, omdat ik graag samen met de cliënt naar de voor hem of haar best passende vorm van behandeling zoek. Tijdens de behandeling vind ik het erg belangrijk om een goede en gelijkwaardige relatie op te bouwen met de cliënt en van daaruit de cliënt te begeleiden bij het behalen van zijn of haar doelen. Hiervoor gebruik ik verschillende methodieken, waaronder cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en cliëntgerichte therapie.
mevrouw M. SmansGZ-psycholoogMijn naam is Marion Smans en sinds 2009 ben ik als psycholoog werkzaam bij Mentaal Beter. De behandelingen die ik uitvoer zijn cognitief gedragstherapeutisch en/of trauma verwerkend van aard. Ik behandel volwassenen met uiteenlopende psychische problematiek, zowel individueel als in een groep. Ik vind het elke keer weer een uitdaging om mensen te helpen bij het krijgen van overzicht. Waarbij mijn insteek veelal oplossingsgericht is, met de nadruk op het ontdekken en verstevigen van sterke kanten. 
mevrouw L. MaasBasispsycholoog
mevrouw S. KruijssenGZ-psycholoogIk ben Saskia Kruijssen, GZ-psycholoog bij Mentaal Beter Tilburg. Ik behandel kinderen en jongeren met hun ouders, en ook volwassenen. Een gelijkwaardige samenwerking met mijn cliënten vind ik heel belangrijk. Zo kan ik samen met jou op zoek gaan naar het begrijpen van de klachten vanuit je ontwikkeling en wat je hebt meegemaakt en samen helder krijgen waar je aan wilt werken. Het helpen vinden van je eigen manier of die van je kind om de doelen in de behandeling te bereiken vind ik het mooiste om te doen. Ik gebruik, indien passend, graag visuele, speelse of creatieve middelen om houvast te bieden in de gesprekken. Ook EMDR kan als onderdeel van de behandeling worden ingezet. We betrekken waar nodig en gewenst belangrijke personen uit de omgeving bij de behandeling. 
de heer D. GeraertsPsycholoog

Sinds 2015 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter in Tilburg. In zowel individuele als groepstherapieën richt ik me op volwassenen met uiteenlopende psychische problematiek. Wat ik belangrijk vind is om goed aan te sluiten bij de cliënt, samen te kijken naar wat diegene nodig heeft en hoe die daar zijn sterke kanten bij kan inzetten om weer grip en overzicht op het leven te krijgen. In mijn behandelingen gebruik ik vaak cognitieve gedragstherapie als de basis, aangevuld met technieken uit andere therapievormen.

mevrouw E. LarosPsycholoog
mevrouw J. de KoningGZ-psycholoog
de heer J. NootenStagiair
mevrouw I. LuschenPsycholoog Volwassenen
mevrouw K. de VriesGZ-psycholoog
mevrouw V. ReulStagiaire
de heer R. SmoldersPsycholoog
mevrouw M. BenieBasispsycholoog
mevrouw D. Peters-ElshoffPsychiater

Leeftijdscategorieën

 • Adolescenten (12 tot 22 jaar)
 • Kinderen (0 tot 12 jaar)
 • Ouderen
 • Volwassenen

Therapievormen

 • Gezinnen
 • Groepen
 • Individueel
 • Paren

Specialismen

 • Agressie
 • Anders
 • Angsten/dwang
 • Arbeidsgerelateerd
 • Assertiviteit
 • Depressie
 • Echtscheiding
 • Emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Geen voorkeur
 • Gezinsproblemen
 • Hyperactiviteit
 • Isolement
 • Lichamelijke klachten
 • Machteloosheid
 • Opvoedingsproblemen
 • Passiviteit/lusteloosheid
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Relatieproblemen
 • Religie
 • Rouw en verlies
 • Schuldgevoelens
 • Seksualiteit/sekse specifieke problemen
 • Spanning
 • Trauma
 • Zingevingsvragen
Mentaal Beter Tilburg - Psycholoog Tilburg - GZ praktijk
Generaal Smutslaan 202/208
5021 XE TILBURG
088-010 44 80

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind & Jeugd: 4 weken
Volwassenen: >4 weken - wij adviseren u contact op te nemen met het planbureau om de voor u beste mogelijkheden door te nemen.
Tel: 088-010 44 80
088-010 44 80

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind & Jeugd: 4 weken
Volwassenen: >4 weken - wij adviseren u contact op te nemen met het planbureau om de voor u beste mogelijkheden door te nemen.
Tel: 088-010 44 80
Bel mij voor een afspraak
Klik hier voor meer informatie
over de wachttijden
Locatie en route
Vertrek adres
Versturen