Psycholoog Utrecht - Psychologenpraktijk Utrecht | Mentaal Beter

Algemeen

Welkom bij Mentaal Beter Utrecht. Wij behandelen volwassenen met diverse problemen. Bij onze psychiater kunnen volwassen cliënten terecht voor psychiatrisch onderzoek en medicatieconsulten. Onze klinisch psycholoog en psychotherapeut nemen samen met onze psychiater het hoofdbehandelaarschap waar.

U bent van harte uitgenodigd voor een gesprek. Wij zijn vanuit Utrecht, Leidsche Rijn en De Meern makkelijk te bereiken. U vindt ons aan de Burgemeester Verderlaan 17 in Utrecht, goed te bereiken vanaf de A2 en A12 met voldoende en gratis parkeergelegenheid. Daarnaast zijn we gelegen op 10 minuten rijden van Utrecht centrum.

Psychologen van Mentaal Beter Utrecht

Al onze psychologen hanteren een persoonlijke aanpak. Wij bekijken samen met u welke behandeling het beste bij u past, zodat wij samen kunnen werken aan een zo optimaal effect van de behandeling. Daarbij hanteren wij een inzichtelijke werkwijze en begint de behandeling pas nadat u heeft ingestemd met het behandelplan. Tijdens de behandeling meten wij de vermindering van uw klachten met behulp van vragenlijsten en bespreken wij de voortgang met u.

Mentaal Beter hanteert korte wachtlijsten. De intakegesprekken en de behandelgesprekken vinden in principe plaats bij dezelfde psycholoog. Voor schematherapie kan er een wachttijd zijn tussen de intakefase en de behandelgesprekken. In enkele gevallen geldt dit ook voor EMDR therapie.

LET OP! In sommige gevallen kan het voorkomen dat Mentaal Beter niet de juiste zorg kan bieden. Lees hier welke uitsluitingscriteria Mentaal Beter hanteert.

Zorgaanbod

Volwassenenaanbod

 • EMDR
 • Schematherapie
 • Cognitieve gedragstherapie 
 • E-health
 • KOP model 
 • Psychiatrische consultatie is mogelijk voor volwassenen als onderdeel van de behandeling. Aangezien Mentaal Beter een psychologenpraktijk is, is uitsluitend een psychiatrisch consult (bijvoorbeeld met als doel instellen op medicatie) zonder verdere behandeling niet mogelijk.

*Daarnaast voeren we ADHD en autisme onderzoeken uit bij Volwassenen.

Aanbod groepstherapie

De groepen starten 2 tot 3 keer per jaar. Neem voor de exacte startdata contact op met onze vestiging. 

Therapeuten

mevrouw E.M. WigboldGZ-Psycholoog | Big: 09920849825

Ik werk sinds 2010 bij Mentaal Beter en behandel volwassenen met uiteenlopende klachten, zoals angst, depressie, ADHD en persoonlijkheidsproblematiek. Hierbij maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Naast behandelen voer ik psychologisch onderzoek uit als dat geïndiceerd is.

mevrouw D. BroekhuisPsycholoog i.o. tot GZ-Psycholoog

Sinds juli 2011 ben ik met veel plezier werkzaam bij Mentaal Beter. Ik behandel volwassenen met uiteenlopende klachten waaronder angst- en stemmingsklachten, overbelasting, zelfbeeld- en persoonlijkheidsproblematiek. Daarbij werk ik onder andere met Cognitieve Gedragstherapie, IPT, EMDR en schematherapie en werk ik zowel individueel als in groepsverband. Daarnaast verricht ik psychologisch onderzoek naar onder meer autismespectrum stoornissen, ADHD en persoonlijkheidsproblematiek. In mijn werk met cliënten vind ik een open, betrokken en optimistische benadering plezierig en belangrijk. Tijdens de behandeling evalueer ik graag regelmatig samen met de cliënt of we op de goede weg zijn naar het bereiken van het gestelde behandeldoel.

mevrouw M. TielPsycholoog

Sinds maart 2016 werk ik als psycholoog bij Mentaal Beter. Ik behandel adolescenten en volwassenen met uiteenlopende klachten middels verschillende methoden, waaronder cognitieve gedragstherapie en EMDR. Verder voer ik psychologisch onderzoek uit en geef ik diverse groepstherapieën. In mijn werk vind ik een betrokken, transparante en doelgerichte samenwerking belangrijk. Het geeft mij voldoening om te zien hoe cliënten de moed vinden om lastige patronen te doorbreken en weer opbloeien. Daarnaast vind ik het interessant en uitdagend dat de doelgroep van Mentaal Beter zo gevarieerd is.

mevrouw F. DoopPsychotherapeut Volwassenen | Big: 79920936816

Sinds april 2016 werk ik als psychotherapeut voor Mentaal Beter volwassenen. Ik vind het belangrijk om samen met iemand te leren begrijpen waar klachten vandaan komen en hoe je er aan kan werken om patronen te leren herkennen en te veranderen. Dit kunnen korte behandelingen maar ook langere processen zijn, zoals bijvoorbeeld bij persoonlijkheidsproblematiek. Waarbij de therapiekamer een ruimte kan zijn waar geoefend wordt met nieuwe ervaringen zoals je bijvoorbeeld kwetsbaar of boos voelen, of je assertiever leren opstellen. Ook vind ik het belangrijk om de sterke kanten die iemand al heeft, weer opnieuw te ontdekken en leren in te zetten. Ik maak gebruik van verschillende methodes zoals psychodynamische psychotherapie, EMDR, schematherapie en cognitieve gedragstherapie.

mevrouw H. RijkenGZ-psycholoog | Big: 99916666525

Sinds maart 2017 werk ik met veel plezier bij Mentaal Beter als GZ-psycholoog voor volwassenen. Ik vind het interessant om samen met de cliënt te onderzoeken hoe de klachten ontstaan zijn en welke patronen in de persoonlijkheid hier mogelijk een rol bij spelen. In kortere behandelingen staat klachtvermindering centraal door te oefenen met nieuw gedrag en het bewust worden en veranderen van gedachten en emoties. In de langere trajecten werken we samen aan de patronen die de cliënt in zijn jeugd geholpen hebben om moeilijke ervaringen te doorstaan, maar in zijn volwassen leven niet meer helpend blijken te zijn. Hierbij is de therapiesessie een plek waarin de cliënt kan oefenen met emoties te ervaren, te uiten en hier op een adequate manier mee om te leren gaan. Vervolgens leert de cliënt dit te vertalen naar het dagelijks leven. Soms maakt gerichte traumaverwerking onderdeel uit van de therapie. Ik ben gewend om belangrijke anderen, zoals een partner, uit te nodigen bij één of meerdere gesprekken. Hiermee wordt de diagnostiek verhelderd en kan de cliënt zich meer gesteund leren voelen door zijn omgeving. Methodes die ik gebruik zijn onder meer EMDR-therapie, schematherapie, cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie.

mevrouw D. DrachtPsycholoogMijn naam is Diede Dracht en ik werk sinds mei 2017 bij Mentaal Beter Utrecht. Wat mij aanspreekt aan het werk als psycholoog is dat ik mensen bij mag staan in het proces van weer grip krijgen over hun leven en meer begrip ontwikkelen voor zichzelf. Hierbij leg ik nadruk op het leren herkennen en bijschaven van (onbewuste) patronen die mensen hebben aangeleerd en waarmee ze zichzelf tekort doen of in de weg zitten. Mijn persoonlijke benadering is open en betrokken en humor op zijn tijd vind ik belangrijk. Bij Mentaal Beter behandel ik volwassenen met uiteenlopende klachten (angst-, stemming-, trauma- en persoonlijkheid) en gebruik hiervoor verschillende methoden waaronder schematherapeutische technieken, Cognitieve Gedragstherapie en EMDR.  
de heer A. JansenPsycholoog

Mijn naam is Alwin Jansen, sinds januari 2018 ben ik als psycholoog werkzaam bij Mentaal Beter. Hier ondersteun ik volwassenen in het verminderen van verschillende emotionele problemen die zij ervaren. Hierbij maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie. Dit is een actieve vorm van therapie die zich richt op de invloed van gedachten en gedrag op het gevoel. Mijn doel is om samen inzicht te krijgen in het ontstaan en in stand houden van specifieke problemen, wat de ander wil veranderen en wat kan worden gedaan om hier naartoe te werken. Op deze manier begeleid ik de cliënt in het uitgroeien tot zijn eigen psycholoog, zodat deze weer zelfstandig de regie over het eigen leven kan nemen.

mevrouw V. HienschPsycholoog Mijn naam is Valerie Hiensch en sinds mei 2018 werk ik weer als psycholoog bij Mentaal Beter Utrecht. Ik heb hier in 2016/2017 al een jaar mogen werken en vind het fijn om terug te zijn. Ik behandel volwassenen met uiteenlopende klachten waaronder met name angst- en stemmingsklachten, zelfbeeldproblematiek en mensen met ADHD en Autisme. Ik vind het interessant om samen met cliënt te kijken naar waar en wanneer de klachten zijn ontstaan en wat uitlokkende factoren zijn voor de aanwezigheid van de klachten op dit moment. Middels o.a. cognitieve- gedragstherapie (CGT) vind ik het een uitdaging om samen te werken aan disfunctionele gedachten en cliënten te motiveren gedragsexperimenten aan te gaan.  
mevrouw N. RommesPsychiater
mevrouw S. HuismanPsycholoogMijn naam is Sophie Huisman, sinds oktober 2018 ben ik werkzaam als psycholoog bij Mentaal Beter Utrecht. Hier werk ik met volwassenen met uiteenlopende problematiek, waaronder stemmingsklachten, angstklachten en ADHD of autisme. Vanuit mijn werk als psycholoog kijk ik samen met de cliënt naar deze klachten en proberen we deze te begrijpen om ze vervolgens op een effectieve manier aan te kunnen pakken en handvatten te creëren voor de toekomst. Voor mij is het belangrijk dat de persoon zelf meer inzicht krijgt, weer op eigen benen kan staan en vertrouwen
heeft in zichzelf. Hiervoor gebruik ik met name cognitieve gedragstherapie.
mevrouw J. WassinkGZ-psycholoog | Big: 89923799225Ik werk sinds 1 januari 2019 bij Mentaal Beter. Ik ben GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt. Ik ben in opleiding tot EMDR Europe practitioner. Ik behandel volwassenen met verschillende klachten waaronder angst- en stemmingsklachten, overbelasting en traumagerelateerde klachten. Ik werk veel met cognitieve gedragstherapie en EMDR. Daarnaast doe ik psychodiagnostisch onderzoek naar onder meer autismespectrumstoornissen (ASS), ADHD en persoonlijkheidsproblematiek. In mijn werk en contact met cliënten ben ik nuchter, doelgericht, open en betrokken. Ik vind het prettig om samen te werken aan de behandeldoelen en hierbij ook regelmatig te evalueren of we nog op de goede weg zijn, en indien nodig samen te kijken waar bijgestuurd kan worden.  
mevrouw W. ArendsPsycholoog i.o. GZ-psycholoog Ik ben in januari 2018 gestart met de vervolgopleiding tot GZ-psycholoog en sinds 2019 werkzaam bij Mentaal Beter. Na mijn afstuderen in 2007 heb ik bij verschillende instellingen ervaring opgedaan in de specialistische GGZ en mensen met uiteenlopende problemen behandeld zowel individueel als in groepsverband, met een nadruk op angst- en stemmingsklachten, autismespectrumstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. In mijn behandeling maak ik gebruik van onder meer het KOP-model, cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte technieken. Daarnaast doe ik graag psychologisch onderzoek. Binnen de behandeling ga ik samen met de cliënt op onderzoek naar waar de klachten vandaan komen en hoe ze in stand worden gehouden. Dit levert vaak goede aanknopingspunten op voor mogelijke oplossingen en veranderingen. Een veilige, betrokken en prettige samenwerkingsrelatie staat daarbij voorop. 
mevrouw L. MaasPsycholoogIk ben Lisa Maas en werk sinds juni 2016 bij Mentaal Beter in Tilburg als psycholoog voor volwassenen. Ik werk met verschillende soorten klachten, die variëren van angst- en somberheidsklachten tot bijvoorbeeld ADHD-gerelateerde problematiek. De afwisseling daarin spreekt me erg aan. Wat ik in mijn werk belangrijk vind, is aansluiten bij het individu en samen kijken wat er nodig is om iemand het vertrouwen te geven om zelf weer verder te kunnen. Ik vind het, naast individuele therapie, erg leuk om groepsbehandelingen te geven. Ik werk met name met cognitieve gedragstherapie, die ik aanvul met technieken uit andere behandelmethoden. 
mevrouw A. DamPsycholoog
mevrouw A. van SonPsycholoog
mevrouw B. BayazitGZ-psycholoog | Big: 39922096525
mevrouw I. KolslootGZ-Psycholoog
mevrouw L. RuijtenPsycholoog

Leeftijdscategorieën

 • Adolescenten (12 tot 22 jaar)
 • Volwassenen
 • Ouderen

Therapievormen

 • Individueel
 • Paren
 • Gezinnen
 • Groepen

Specialismen

 • Geen voorkeur
 • Agressie
 • Angsten/dwang
 • Arbeidsgerelateerd
 • Assertiviteit
 • Depressie
 • Echtscheiding
 • Emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Hyperactiviteit
 • Isolement
 • Lichamelijke klachten
 • Machteloosheid
 • Opvoedingsproblemen
 • Passiviteit/lusteloosheid
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Relatieproblemen
 • Religie
 • Rouw en verlies
 • Seksualiteit/sekse specifieke problemen
 • Spanning
 • Schuldgevoelens
 • Trauma
 • Zingevingsvragen
 • Anders
Psycholoog Utrecht - Psychologenpraktijk Utrecht | Mentaal Beter
Burg. Verderlaan 17
3544 AD UTRECHT
088-010 44 80 088-010 44 80

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Volwassenen: 3 weken 

Aanmelden Volwassenen
Aanmelden Kind & Jeugd
Ik heb een vraag
Wat behandelen wij niet?
Locatie en route
Vertrek adres
Versturen