Mentaal Beter Rotterdam - Psycholoog Rotterdam - GZ praktijk - ROTTERDAM - GZ praktijk

Mentaal Beter Rotterdam - Psycholoog Rotterdam - GZ praktijk

Algemeen

Welkom bij Mentaal Beter Rotterdam.

Wij zijn een praktijk voor psychotherapeutische en psychiatrische hulpverlening. Wij bieden ambulante behandeling aan zowel kinderen & jeugdigen en hun ouders, als volwassenen met diverse problemen. Naast individuele psychologische en psychotherapeutische behandelingen bieden wij ook diverse groeps- en/of systeembehandelingen. Ons team bestaat uit maatschappelijk werksters, psychologen, orthopedagogen, systeemtherapeuten, GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychiaters. We hebben daarom een brede expertise waardoor u met diverse hulpvragen bij ons terecht kan.  

U vindt ons aan de Palladiostraat 15 - 17 in Rotterdam, een goed te bereiken locatie in Rotterdam Alexander met voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt. 
 

Zorgaanbod


Kind en Jeugd

Groepsaanbod

 • ADHD psycho educatie groep voor ouders
 • Autisme Psycho-educatie groep voor ouders

Hiermee behandelen wij de volgende hulpvragen

Volwassenen

Groepsaanbod

Hiermee behandelen wij de volgende hulpvragen

Therapeuten

de heer M. de WinterGZ-PsycholoogMijn naam is Martijn de Winter en ik werk als GZ-psycholoog bij Mentaal Beter Rotterdam. Voor mij is het voor een succesvolle behandeling essentieel om uit te gaan van de eigen kracht van de cliënt. Het is mooi als mensen binnen een behandeling ontdekken dat ze meer kunnen dan ze vooraf hadden gedacht. Daarnaast vind ik het belangrijk om haalbare doelen te stellen; ook een kleine stap betekent vooruitgang. Ik werk voornamelijk met cognitieve gedragstherapie (het ontwikkelen van meer realistische, positieve gedachten) en kortdurende behandelingen.
mevrouw D. SchootOrthopedagoog i.o. tot GZ-PsycholoogMijn naam is Debby Schoot, orthopedagoog op de afdeling Kind en Jeugd. Sinds 2014 ben ik werkzaam op de vestiging in Rotterdam. Mijn werkzaamheden bestaan onder andere uit het verrichten van diagnostisch onderzoek en het geven van diverse behandelingen aan kinderen, adolescenten en hun ouders. Waarbij gedacht kan worden aan de behandeling van gedragsproblemen, stemmingsproblematiek en ontwikkelingsstoornissen. Ik hecht grote waarde aan het betrekken van het cliëntsysteem (ouders, gezin en school). Daarnaast gebruik ik graag aspecten vanuit de oplossingsgerichte therapie om vanuit de kracht van de cliënt te werken..
mevrouw M. SteurMaatschappelijk werker - Psycholoog (BSc)Mijn naam is Mariska Steur en sinds 2006 werk ik op de afdeling Kind en Jeugd in Rotterdam. Het werken bij Mentaal Beter combineer ik met een baan binnen het voortgezet onderwijs waar ik ook waardevolle ervaring op doe in het begeleiden van mensen. Bij Mentaal Beter behandel ik kinderen en jongeren met uiteenlopende psychische problemen en stoornissen. Met een toegankelijke en empathische stijl probeer ik een werkrelatie op te bouwen waarin we samen werken aan uw doelen. Ik ervaar het keer op keer als een uitdaging om herstel te bevorderen en zelfvertrouwen te helpen ontwikkelen zodat cliënten die vastgelopen zijn goed en snel op weg geholpen worden.
mevrouw A. SchotPsycholoog Kind & JeugdVanaf januari 2012 werk ik met veel plezier op verschillende vestigingen bij Mentaal Beter, afdeling Kind & Jeugd. Voorafgaand aan mijn werk bij Mentaal Beter, ben ik een aantal jaren werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs. Het mooie van mijn werk nu, is het meedenken met mensen en samen met hen te zoeken naar een goede balans. Dit gebeurt op verschillende manieren en met verschillende methoden, wat afhankelijk is van de vraag die er speelt. Daarbij is het zeker waardevol om ook sterke kanten verder uit te bouwen!
mevrouw N. CourtinGZ-Psycholoog Kind & JeugdSinds 2011 ben ik werkzaam als GZ-Psycholoog op de afdeling Kind & Jeugd bij Mentaal Beter in Rotterdam. Hier behandel en begeleid ik kinderen, jongeren en jong volwassenen met verschillende problematieken, zoals onder andere ADHD, autisme, angst, depressie, gedragsproblemen, hechtingsproblemen (Theraplay) en trauma (EMDR). In mijn werk leg ik de focus op de kracht van de cliënt zelf.
mevrouw C. NieuwepoortSysteemtherapeutMijn naam is Claudia Nieuwpoort en ik werk sinds 2010 als systeemtherapeut bij Mentaal Beter Rotterdam. Binnen mijn behandelingen probeer ik gezinsleden of partners inzicht te geven in het patroon waar zij in vastzitten en ga samen met de cliënt op zoek naar onderliggende oorzaken. Dit helpt mijn cliënten om bestaande patronen te doorbreken. Het geeft mij veel voldoening om te zien dat hierdoor de interactie binnen het gezin of de relatie verbetert.
mevrouw E. BezemerOrthopedagoogMijn naam is Emmy Bezemer en sinds 2012 ben ik orthopedagoog bij Mentaal Beter, waar ik met kinderen, jongeren en hun ouders werk. Waar nodig verrichten we diagnostisch onderzoek om inzicht te krijgen in sterke en zwakke kanten en samen met de cliënt worden haalbare doelen gesteld. Ik werk voornamelijk middels cognitieve gedragstherapie en kortdurende therapie en ben in opleiding tot cognitief gedragstherapeut. De verschillende eigenschappen, verhalen en hulpvragen van iedere individuele cliënt maken mijn werk erg afwisselend en interessant. Ik vind het bijzonder om mee te mogen denken hoe zij zich als persoon kunnen ontwikkelen.
de heer K. JonkerKlinisch psycholoog – PsychotherapeutBij Mentaal Beter Rotterdam ben ik werkzaam als klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ik ben getraind in cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie, EMDR en lichaamsgerichte psychotherapie en heb veel ervaring in het behandelen van depressies, psychotrauma's, angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek 
mevrouw F. LandaGZ-Psycholoog VolwassenenMijn naam is Fleur Landa, GZ-Psycholoog op de afdeling volwassenen van Mentaal Beter Rotterdam. In mijn werk als behandelaar zie ik (jong)volwassenen met uiteenlopende klachten. Hierbij maak ik gebruik van verschillende methodieken, passend bij wat de persoon nodig heeft, denkende aan cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR, etc. Daarnaast vind ik het ook leuk om te puzzelen aan een psychodiagnostisch onderzoek en via deze manier mensen meer inzicht te geven in hun sterke en zwakke kanten. Graag bied ik cliënten een veilige plek waarin we samen kunnen werken aan de doelen die een persoon voor zichzelf heeft.
mevrouw M. PelzerPsychiaterMijn naam is Monique Pelzer, psychiater-psychotherapeut bij Mentaal Beter Rotterdam. Mijn motto is: Uitsluitend (psycho)therapie als dat mogelijk en zinvol is, aanvullende medicamenteuze ondersteuning alleen als dat gewenst en nodig is. Het bieden van deskundige, integere en betrokken hulp heb ik hoog in het vaandel staan.

mevrouw F. NoordzijGZ-Psycholoog Kind & Jeugd
mevrouw N. Statia(Neuro)PsycholoogMijn naam is Nayibe Statia en ik werk al 5 jaar als (neuro)psycholoog en ben in mei 2015 bij Mentaal Beter begonnen. Ik behandel volwassenen met uiteenlopende problematiek. Hierbij maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Daarnaast vind ik het ook leuk om psychodiagnostisch onderzoek uit te voeren en via deze manier cliënten meer inzicht te geven in hun sterke en minder sterke kanten. Bij het geven van psycho-educatie verwerk ik vaak wat elementen uit de neuropsychologie en geef ik informatie over de werking van de hersenen. In mijn behandelingen staan autonomie, openheid, vertrouwen, positiviteit en doelgerichtheid centraal.
mevrouw F. DoopPsychotherapeut Volwassenen
mevrouw K. MagermansPsycholoog Volwassenen

Mijn naam is Kim Magermans, sinds begin 2016 werkzaam bij Mentaal Beter Rotterdam. In mijn werk als psycholoog zie ik (jong)volwassenen voor een verscheidenheid aan klachten, waarbij ik voornamelijk vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader werk. Daarnaast gebruik ik graag aspecten uit Acceptance and Commitment Therapy, een mooie methode om toe te werken naar een waardevol leven. Ik vind het leuk me te verdiepen in psychodiagnostisch onderzoek, vooral om mensen hiermee meer inzicht te verschaffen in hun kwaliteiten en valkuilen. In mijn behandelingen streef ik naar een veilige en open omgeving om gezamenlijk aan de gestelde doelen te werken.

mevrouw C. de LangenPsycholoog, Cognitief gedragstherapeut VGCt i.o.

Mijn naam is Cassandra de Langen, psycholoog op de afdeling volwassenen van Mentaal Beter Rotterdam. Ik behandel (jong) volwassenen met uiteenlopende problematiek. Ik ben getraind in verschillende technieken zoals cognitieve gedragstherapie, schematherapie, mindfulness en EMDR en zet deze in naar gelang wat er nodig is om uw doelen te behalen. In mijn behandeling vind ik het belangrijk dat er een open, vertrouwde omgeving ontstaat zodat u de ruimte krijgt om goed uw verhaal te kunnen doen.

mevrouw E. van den BroekBasispsycholoog

Mijn naam is Elske van den Broek, basispsycholoog op de afdeling volwassenen van Mentaal Beter in Rotterdam. Bij het behandelen van (jong)volwassenen met diverse problematiek vind ik het belangrijk om de sterke en positieve eigenschappen van de cliënt als uitgangspunt te nemen, en hierbij te kijken hoe deze kunnen worden ingezet voor verbetering van de klachten. Ik hecht veel waarde aan een respectvolle relatie waarbinnen openheid en vertrouwen centraal staan. Binnen deze relatie vind ik het fijn om gericht te werken aan concrete, haalbare doelen waarbij de wens van de cliënt voorop staat.

mevrouw S. Dekker-SnoekGZ-psycholoog

Mijn naam is Sophie Dekker-Snoek, GZ-psycholoog. Ik ben goed bekend met het behandelen van volwassenen met uiteenlopende problematiek zoals depressie, angst, burnout en trauma’s. Ik werk met bewezen effectieve behandelmethodes zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, kortdurende oplossingsgerichte therapie en mindfulness. Voor behandelingen in het Engels en Frans kunt u ook bij mij terecht. In mijn ogen dient een behandeltraject zo kort mogelijk en zo lang als nodig te zijn. Mijn doelgerichte en praktische aanpak leidt doorgaans tot een snelle klachtenvermindering. Daarnaast hecht ik veel waarde aan een prettige werkrelatie waarbij ik het belangrijk vind dat een ieder zich door mij begrepen voelt.

mevrouw M. BoutPsycholoog Volwassenen
mevrouw M. MartensPsycholoog

Leeftijdscategorieën

 • Adolescenten (12 tot 22 jaar)
 • Kinderen (0 tot 12 jaar)
 • Ouderen
 • Volwassenen

Therapievormen

 • Gezinnen
 • Groepen
 • Individueel
 • Paren

Specialismen

 • Agressie
 • Anders
 • Angsten/dwang
 • Arbeidsgerelateerd
 • Assertiviteit
 • Depressie
 • Echtscheiding
 • Emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Geen voorkeur
 • Gezinsproblemen
 • Hyperactiviteit
 • Isolement
 • Lichamelijke klachten
 • Machteloosheid
 • Opvoedingsproblemen
 • Passiviteit/lusteloosheid
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Relatieproblemen
 • Religie
 • Rouw en verlies
 • Schuldgevoelens
 • Seksualiteit/sekse specifieke problemen
 • Spanning
 • Trauma
 • Zingevingsvragen
Mentaal Beter Rotterdam - Psycholoog Rotterdam - GZ praktijk
Palladiostraat 17
3066 AH ROTTERDAM
088-010 44 80

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind & Jeugd: 5 weken
Volwassenen: >4 weken - wij adviseren u contact op te nemen met het planbureau om de voor u beste mogelijkheden door te nemen.
Tel: 088-010 44 80
088-010 44 80

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind & Jeugd: 5 weken
Volwassenen: >4 weken - wij adviseren u contact op te nemen met het planbureau om de voor u beste mogelijkheden door te nemen.
Tel: 088-010 44 80
Bel mij voor een afspraak
Klik hier voor meer informatie
over de wachttijden
Locatie en route
Vertrek adres
Versturen