Mentaal Beter Rotterdam - Psycholoog Rotterdam - GZ praktijk

Algemeen

Welkom bij Mentaal Beter Rotterdam!

Wij zijn een praktijk voor psychologische hulpverlening met eventueel ondersteunende psychiatrische consulten. Wij bieden behandeling aan zowel kinderen & jeugdigen en hun ouders, als volwassenen met diverse problemen. Ons team bestaat uit psychologen, orthopedagogen, systeemtherapeuten, GZ-psychologen, een klinisch psycholoog en psychiater. We zijn gespecialiseerd in de behandeling van angststoornissen, depressie, ADHD, autisme, trauma gerelateerde stoornissen, milde persoonlijkheidsproblemen, somatische-symptoomstoornissen en milde eetstoornissen.

Wij behandelen volgens het principe: zo licht als mogelijk en zwaar als noodzakelijk. Mentaal Beter is een innovatieve aanbieder, we ontwikkelen onze zorgprocessen steeds meer met digitale ondersteuning. We werken continu aan verbetering om in te spelen op de vraag van de cliënt. Dit doen wij volgens onze kernwaarden Persoonlijk, Duidelijk, Doelgericht en Actief Samenwerken.

LET OP! In sommige gevallen kan het voorkomen dat Mentaal Beter niet de juiste zorg kan bieden. Lees hier welke uitsluitingscriteria Mentaal Beter hanteert.

Zorgaanbod

Cognitieve gedragstherapieInternettherapie
• Interpersoonlijke PsychoTherapie  Exposuretherapie
PsychotherapieEMDR
FarmacotherapieRunningtherapie
Psychiatrisch consult
Kop-model
Relatie, partner- of gezinstherapie
Schema(gerichte) therapie
Groepstherapie
• Acceptance and Commitment Therapy
Individuele therapie


Bij Mentaal Beter Rotterdam Volwassenen bieden we de COMET (een cursus gericht op het verbeteren van het zelfbeeld) en een psycho-educatiegroep ADHD. Op korte termijn zal er een CGT-groep (cognitieve gedragstherapie) starten gericht op stemmings- en angststoornissen.


Therapeuten

de heer M. de WinterGZ-Psycholoog | Big: 79917135225Mijn naam is Martijn de Winter en ik werk als GZ-psycholoog bij Mentaal Beter Rotterdam. Voor mij is het voor een succesvolle behandeling essentieel om uit te gaan van de eigen kracht van de cliënt. Het is mooi als mensen binnen een behandeling ontdekken dat ze meer kunnen dan ze vooraf hadden gedacht. Daarnaast vind ik het belangrijk om haalbare doelen te stellen; ook een kleine stap betekent vooruitgang. Ik werk voornamelijk met cognitieve gedragstherapie (het ontwikkelen van meer realistische, positieve gedachten) en kortdurende behandelingen.
mevrouw M. SteurMaatschappelijk werker - Psycholoog (BSc)Mijn naam is Mariska Steur en sinds 2006 werk ik op de afdeling Kind en Jeugd in Rotterdam. Het werken bij Mentaal Beter combineer ik met een baan binnen het voortgezet onderwijs waar ik ook waardevolle ervaring op doe in het begeleiden van mensen. Bij Mentaal Beter behandel ik kinderen en jongeren met uiteenlopende psychische problemen en stoornissen. Met een toegankelijke en empathische stijl probeer ik een werkrelatie op te bouwen waarin we samen werken aan uw doelen. Ik ervaar het keer op keer als een uitdaging om herstel te bevorderen en zelfvertrouwen te helpen ontwikkelen zodat cliënten die vastgelopen zijn goed en snel op weg geholpen worden.
mevrouw A. SchotPsycholoog Kind & JeugdVanaf januari 2012 werk ik met veel plezier op verschillende vestigingen bij Mentaal Beter, afdeling Kind & Jeugd. Voorafgaand aan mijn werk bij Mentaal Beter, ben ik een aantal jaren werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs. Het mooie van mijn werk nu, is het meedenken met mensen en samen met hen te zoeken naar een goede balans. Dit gebeurt op verschillende manieren en met verschillende methoden, wat afhankelijk is van de vraag die er speelt. Daarbij is het zeker waardevol om ook sterke kanten verder uit te bouwen!
mevrouw C. NieuwpoortSysteemtherapeutMijn naam is Claudia Nieuwpoort en ik werk sinds 2010 als systeemtherapeut bij Mentaal Beter Rotterdam. Binnen mijn behandelingen probeer ik gezinsleden of partners inzicht te geven in het patroon waar zij in vastzitten en ga samen met de cliënt op zoek naar onderliggende oorzaken. Dit helpt mijn cliënten om bestaande patronen te doorbreken. Het geeft mij veel voldoening om te zien dat hierdoor de interactie binnen het gezin of de relatie verbetert.
mevrouw E. BezemerOrthopedagoogMijn naam is Emmy Bezemer en sinds 2012 ben ik orthopedagoog bij Mentaal Beter, waar ik met kinderen, jongeren en hun ouders werk. Waar nodig verrichten we diagnostisch onderzoek om inzicht te krijgen in sterke en zwakke kanten en samen met de cliënt worden haalbare doelen gesteld. Ik werk voornamelijk middels cognitieve gedragstherapie en kortdurende therapie en ben in opleiding tot cognitief gedragstherapeut. De verschillende eigenschappen, verhalen en hulpvragen van iedere individuele cliënt maken mijn werk erg afwisselend en interessant. Ik vind het bijzonder om mee te mogen denken hoe zij zich als persoon kunnen ontwikkelen.
de heer K. JonkerKlinisch psycholoog – Psychotherapeut | Big: 49042905325Bij Mentaal Beter Rotterdam ben ik werkzaam als klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ik ben getraind in cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie, EMDR en lichaamsgerichte psychotherapie en heb veel ervaring in het behandelen van depressies, psychotrauma's, angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek 
mevrouw F. LandaGZ-Psycholoog Volwassenen | Big: 59918167625Mijn naam is Fleur Landa, GZ-Psycholoog op de afdeling volwassenen van Mentaal Beter Rotterdam. In mijn werk als behandelaar zie ik (jong)volwassenen met uiteenlopende klachten. Hierbij maak ik gebruik van verschillende methodieken, passend bij wat de persoon nodig heeft, denkende aan cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR, etc. Daarnaast vind ik het ook leuk om te puzzelen aan een psychodiagnostisch onderzoek en via deze manier mensen meer inzicht te geven in hun sterke en zwakke kanten. Graag bied ik cliënten een veilige plek waarin we samen kunnen werken aan de doelen die een persoon voor zichzelf heeft.
mevrouw M. PelzerPsychiater | Big: 59023221301Mijn naam is Monique Pelzer, psychiater-psychotherapeut bij Mentaal Beter Rotterdam. Mijn motto is: Uitsluitend (psycho)therapie als dat mogelijk en zinvol is, aanvullende medicamenteuze ondersteuning alleen als dat gewenst en nodig is. Het bieden van deskundige, integere en betrokken hulp heb ik hoog in het vaandel staan.

mevrouw N. Statia(Neuro)PsycholoogMijn naam is Nayibe Statia en ik werk al 5 jaar als (neuro)psycholoog en ben in mei 2015 bij Mentaal Beter begonnen. Ik behandel volwassenen met uiteenlopende problematiek. Hierbij maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Daarnaast vind ik het ook leuk om psychodiagnostisch onderzoek uit te voeren en via deze manier cliënten meer inzicht te geven in hun sterke en minder sterke kanten. Bij het geven van psycho-educatie verwerk ik vaak wat elementen uit de neuropsychologie en geef ik informatie over de werking van de hersenen. In mijn behandelingen staan autonomie, openheid, vertrouwen, positiviteit en doelgerichtheid centraal.
mevrouw K. MagermansPsycholoog Volwassenen

Mijn naam is Kim Magermans, sinds begin 2016 werkzaam bij Mentaal Beter Rotterdam. In mijn werk als psycholoog zie ik (jong)volwassenen voor een verscheidenheid aan klachten, waarbij ik voornamelijk vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader werk. Daarnaast gebruik ik graag aspecten uit Acceptance and Commitment Therapy, een mooie methode om toe te werken naar een waardevol leven. Ik vind het leuk me te verdiepen in psychodiagnostisch onderzoek, vooral om mensen hiermee meer inzicht te verschaffen in hun kwaliteiten en valkuilen. In mijn behandelingen streef ik naar een veilige en open omgeving om gezamenlijk aan de gestelde doelen te werken.

mevrouw E. van den BroekBasispsycholoog

Mijn naam is Elske van den Broek, basispsycholoog op de afdeling volwassenen van Mentaal Beter in Rotterdam. Bij het behandelen van (jong)volwassenen met diverse problematiek vind ik het belangrijk om de sterke en positieve eigenschappen van de cliënt als uitgangspunt te nemen, en hierbij te kijken hoe deze kunnen worden ingezet voor verbetering van de klachten. Ik hecht veel waarde aan een respectvolle relatie waarbinnen openheid en vertrouwen centraal staan. Binnen deze relatie vind ik het fijn om gericht te werken aan concrete, haalbare doelen waarbij de wens van de cliënt voorop staat.

mevrouw S. Dekker-SnoekGZ-psycholoog

Mijn naam is Sophie Dekker-Snoek, GZ-psycholoog. Ik ben goed bekend met het behandelen van volwassenen met uiteenlopende problematiek zoals depressie, angst, burnout en trauma’s. Ik werk met bewezen effectieve behandelmethodes zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, kortdurende oplossingsgerichte therapie en mindfulness. Voor behandelingen in het Engels en Frans kunt u ook bij mij terecht. In mijn ogen dient een behandeltraject zo kort mogelijk en zo lang als nodig te zijn. Mijn doelgerichte en praktische aanpak leidt doorgaans tot een snelle klachtenvermindering. Daarnaast hecht ik veel waarde aan een prettige werkrelatie waarbij ik het belangrijk vind dat een ieder zich door mij begrepen voelt.

mevrouw M. BoutPsycholoog Volwassenen

Mijn naam is Marleen Bout, psycholoog op de afdeling volwassenen bij Mentaal Beter Rotterdam. Als behandelaar behandel ik uiteenlopende klachten en maak ik daarbij gebruik van verschillende technieken, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR. Ik vind het belangrijk om u als persoon achter de klachten te zien en hierop afgestemd een behandeling aan te bieden. Het is mijn streven om binnen een sfeer van veiligheid en vertrouwen, samen met u te werken aan klachtvermindering. Ook voor geloofs- en zingevingsvragen in relatie tot de klachten is ruimte.

mevrouw M. MartensPsycholoog

Mijn naam is Marieke Martens en sinds januari 2017 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter Rotterdam. Gedurende mijn werk als psycholoog heb ik mij kunnen ontwikkelen als behandelaar van (jong)volwassenen met uiteenlopende klachten. In de behandeling, zowel in individueel- als in groepsverband, maak ik gebruik van voornamelijk cognitieve gedragstherapie als methodiek. Om een goede behandelrelatie op te bouwen met mijn cliënten hanteer ik een empathische en laagdrempelige stijl en samen werken we toe naar de door de cliënt vooraf geformuleerde doelen.

mevrouw L. MuddePsycholoog

Mijn naam is Liza Mudde en ik werk met veel plezier als psycholoog bij Mentaal Beter Rotterdam. Hier zie ik (jong)volwassenen met uiteenlopende psychische klachten, die daardoor zijn vastgelopen in het dagelijks leven. Ik vind uitdaging en voldoening in het helpen van mensen om weer in hun kracht te komen. In het contact met anderen vind ik het belangrijk dat er sprake is van een goede vertrouwensband, veiligheid, openheid en een actieve inzet. Ik ga graag doelgericht te werk. Ik maak gebruik van diverse behandelmethoden, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), EMDR, schematherapie en acceptatie en commitment therapie (ACT). Hierbij vind ik het belangrijk om de (wetenschappelijke) kennis over de effectiviteit van behandelingen zo goed mogelijk te combineren met de individuele wensen en behoeften. Tevens heb ik een specifieke interesse voor de interactie tussen lichamelijke en psychische factoren, voortkomend uit mijn achtergrond in de medische psychologie.

de heer P. WismanPsychiater | Big: 59024970101

Ik ben Paul Wisman en bedrijf het mooie beroep van psychiater al sinds 1981 met veel plezier en heb ruime ervaring opgedaan met een grote stoet van cliënten. Het blijft mij fascineren hoe ieder van hen een heel eigen verhaal heeft. Ik heb altijd grote belangstelling gehad voor de interactie tussen psychiatrie en andere maatschappelijke domeinen. Dat is tot uiting gekomen in mijn werk als opleider sociale psychiatrie en in het schrijven van diverse artikelen en boeken. In de nadagen van mijn carrière richt ik mij op de behandeling van ambulante patiënten binnen de Mentaal Beter omgeving. Tot de nieuwe ontwikkelingen die ik volg hoort bijvoorbeeld de positieve psychologie.

de heer K. van ZanenPsycholoog

Mijn naam is Kristian van Zanen, ik ben werkzaam als psycholoog op de afdeling Volwassenen bij Mentaal Beter Rotterdam. Tijdens mijn werk hecht ik veel waarde aan het contact met de cliënt (de therapeutische relatie), omdat mijn overtuiging is dat deze relatie vaak de leidraad van de behandeling vormt. Ik heb ervaring met de behandeling van diverse psychische problemen, meestal vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader, waar nodig gebruik makend van elementen uit de interpersoonlijke psychotherapie (IPT) of persoonsgerichte therapie. Naast het uitvoeren van individuele behandelingen heb ik ervaring met het begeleiden van running therapie groepen. Graag maak ik in behandelingen gebruik van concrete en haalbare doelen, waarbij geregeld met cliënten wordt geëvalueerd over hun voortgang en motivatie. Daarnaast is het voor mij van belang stil te staan bij het proces dat cliënten doormaken tijdens de behandeling, waarbij vertrouwen, openheid, eerlijkheid en transparantie voorop staan.

mevrouw I. FaltayGZ-psycholoog
mevrouw F. van ManenGZ-psycholoog i.o.

In het kader van mijn opleiding tot GZ-psycholoog, werk ik tot juli 2018 2 dagen per week bij Mentaal Beter Rotterdam als kinder- en jeugdpsycholoog. Ik vind het bijzonder om voor de duur van de behandeling een stukje mee te mogen lopen met het kind of de jongere en de belangrijke mensen daaromheen. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een accepterende basishouding en oog voor sterke punten van ieder individu en het systeem als geheel. Het doel is niet alleen dat mijn cliënt zich nu beter gaat voelen, maar ook dat hij of zij het zelfvertrouwen en de tools heeft om de toekomst na het afsluiten van de behandeling met vertrouwen tegemoet te zien.

mevrouw N. JansmaPsycholoog
mevrouw E. TetterooPsycholoog
mevrouw A. van WillegenPsycholoog
mevrouw S. Silva van EijkPsycholoog
de heer J. de GraaffGZ-psycholoog
mevrouw V. Sie - LindemanPsycholoog
mevrouw M. KuiperGZ-psycholoog | Big: 69916304125
de heer S. BakkerPsychiater | Big: 89048390201
mevrouw R. van GinkPsycholoog | Cognitief Gedragstherapeut i.o.
mevrouw D.P. LeursPsycholoog Kind en Jeugd
mevrouw B. HoornPsycholoog
mevrouw J.M. Waleson - van ZuijlenPsycholoog
mevrouw L. KoletGZ-Psycholoog
Mentaal Beter Rotterdam - Psycholoog Rotterdam - GZ praktijk
K.P. van der Mandelelaan 34
3062 MB ROTTERDAM
088-010 44 80 088-010 44 80

Mentaal Beter Jong
K.P. van der Mandelelaan 36
3062 MB Rotterdam

Telefoonnummer Kind en Jeugd
088-033 06 00

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind & Jeugd: 6 weken
Volwassenen: 6 weken

Aanmelden Volwassenen
Aanmelden Kind & Jeugd
Ik heb een vraag
Wat behandelen wij niet?
Locatie en route
Vertrek adres
Versturen