Mentaal Beter Roosendaal - Psycholoog Roosendaal - GZ praktijk

Algemeen

Welkom bij Mentaal Beter Roosendaal!

Wij bieden geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan kinderen & jeugdigen (en hun ouders/verzorgers) en volwassenen met lichte tot matig-ernstige psychische problematiek. Dit doen wij volgens onze kernwaarden Persoonlijk, Duidelijk, Doelgericht en Actief Samenwerken.

Wij zijn gespecialiseerd in behandeling van angststoornissen, stemmingsstoornissen, trauma, persoonlijkheidsproblemen, somatoforme stoornissen, ADHD en autisme.

Bij Mentaal Beter staat u als cliënt centraal. Onze therapeuten starten vaak direct na intake met de behandeling, zowel in basis- als specialistische GGZ, en werken met een doelgericht behandelplan. Indien nodig in het kader van de behandeling, kunnen wij onderzoek inzetten. Ook hechten wij waarde aan samenwerking met ouders, partners, scholen en eventueel andere betrokken hulpverleners.

Psychiatrische consultatie kan bij ons onderdeel zijn van diagnostiek en behandeling, met name wanneer de problematiek complexer is. Mentaal Beter is vanwege haar psychologische behandeloriëntatie minder geschikt voor patiënten die zijn aangewezen op enkel farmacotherapie (behandeling met geneesmiddelen), en niet op een vorm van psychotherapie. Cliënten met complexe maatschappelijke problematiek waardoor psychologische behandeling bemoeilijk wordt, overwegen wij in samenspraak met de cliënt door te verwijzen naar de daarvoor passende hulpinstantie.

LET OP! In sommige gevallen kan het voorkomen dat Mentaal Beter niet de juiste zorg kan bieden. Lees hier welke uitsluitingscriteria Mentaal Beter hanteert.

Zorgaanbod

Kind en Jeugd

Groepsaanbod

 • ADHD psycho educatie groep voor ouders
 • Autisme Psycho-educatie groep voor ouders

Hiermee behandelen wij de volgende hulpvragen

Volwassenen

Groepsaanbod

 • Zelfbeeldgroep
 • Schematherapie
 • Cognitieve gedragstherapie voor angst en stemming

Hiermee behandelen wij de volgende hulpvragen

Therapeuten

de heer A. van BaarsPsychiaterSinds 2013 ben ik als algemeen ziekenhuispsychiater gedetacheerd bij Mentaal Beter in Bergen op Zoom en Roosendaal. Ik ben betrokken bij diagnostiek en behandeling van patiënten met complexere problematiek en werk daarbij nauw samen met de psychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen die voor patiënten in principe het eerste aanspreekpunt zijn. Behandeling met geneesmiddelen kan tot de mogelijkheden behoren. Cliënten kunnen ook hiervoor naar mij worden verwezen.  
mevrouw Monique HenseSPV-VOSinds 2009 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter. Ik werk sinds enkele jaren vooral met volwassenen, maar heb tevens ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie waar ik zowel met kinderen/jongeren als met de ouders heb gewerkt. Naast individuele behandelingen bij angst- en of depressieve klachten werk ik ook graag met paren waarbij ik gebruik maak van de methode Emotionally focused therapy. Seksuologische hulpverlening kan een onderdeel van de partnerrelatie- of individuele behandeling zijn. 
mevrouw Margit de JongBasispsycholoogMijn naam is Margit de Jong. Ik ben sinds april 2017 werkzaam bij Mentaal Beter. Ik behandel (jong)volwassenen met diverse soorten problematiek. Daarbij vind ik openheid over de behandeling en diagnostiek belangrijk, waarbij er in samenwerking met de cliënt wordt toegewerkt naar vermindering van de klachten. Het diagnosticeren en behandelen van autismespectrumstoornissen heeft mijn speciale interesse.  
mevrouw Birgit MeuweseGZ-psycholoogMijn naam is Birgit Meuwese. Ik ben sinds 2006 GZ-psycholoog (BIG) en ik houd me bezig met de behandeling van volwassenen. Ik richt me op allerhande problemen, die ik in samenspraak met de cliënt probeer te verlichten. Ik ben thuis in de cognitieve gedragstherapie en schematherapie en ik ben EMDR therapeut (trauma). Ik heb verder specifieke affiniteit in het werken met cliënten met een andere culturele achtergrond.  
mevrouw Angelique HermesGZ-psycholoog

Mijn naam is Angélique Hermes, GZ-psycholoog (BIG) en ik ben sinds februari 2017 werkzaam bij Mentaal Beter. In de behandelingen bij (jong)volwassenen maak ik gebruik van verschillende therapievormen (onder andere cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, traumaverwerking, enz.). Waar nodig worden verschillende elementen gecombineerd, zodat de behandeling specifiek op maat gemaakt wordt voor de problemen waar u tegen aan loopt in uw leven. Een belangrijk punt voor mij is de samenwerking met u, een gedeelde visie op het te doorlopen traject en de daarin te nemen stappen.

mevrouw Ashley VlijmBasispsycholoog

Mijn naam is Ashley Vlijm en ik ben werkzaam als psycholoog bij Mentaal Beter voor (jong)volwassenen. Vanuit een open houding en oprechte interesse probeer ik samen met de cliënt een ontvankelijke en veilige sfeer te creëren ten behoeve van het beste resultaat. Een actieve houding, luisterend oor, praktisch meedenken en een snufje humor zijn daarbij een belangrijk onderdeel van mijn werkwijze. Ik help u graag!

de heer Wieger van HorssenBasispsycholoogMijn naam is Wieger van Horssen, ik ben werkzaam als psycholoog voor (jong)volwassenen bij Mentaal Beter. In mijn behandelingen maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie, EMDR, KOP-model en schematherapie. Aandacht voor u als cliënt en uw omgeving, een luisterende houding, praktisch meedenken en een vleug humor zijn typerend voor mij. Ik loop graag met u mee in het traject naar uw herstel! 
de heer A.J.M.A. AmericaGZ-psycholoogIk ben werkzaam als GZ-psycholoog voor Mentaal Beter en heb ervaring met solk-problematiek, stemmingsstoornissen, angstproblematiek en persoonlijkheidsproblematiek. Ik heb ervaring om met mensen met verstandelijke beperkingen te werken. Daarnaast ben ik mindfulness-trainer en coach. Tevens bedrijfskundige en van daaruit ervaring met arbeidspsychologische diagnostiek. 
mevrouw P. BoomkampKlinisch PsycholoogIk ben klinisch psycholoog en psychotherapeut en sinds vele jaren werkzaam in verschillende psychiatrische en medische instellingen zowel in Nederland als in het buitenland, voornamelijk voor volwassenen. Ik ben sinds 2016 werkzaam bij Mentaal Beter waar ik werk met volwassenen vanaf 18 jaar. Ik werk voornamelijk met mensen die lijden aan depressies, psychotrauma's, angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Hiervoor gebruik ik o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR en Schematherapie. In mijn behandelingen streef ik naar een veilige en open omgeving om gezamenlijk aan de gestelde doelen te werken. 
mevrouw M. van den HeuvelGZ-psycholoogMijn naam is Marijke van den Heuvel. Als GZ-Psycholoog op de afdeling Kind en Jeugd behandel ik kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar met verschillende stoornissen, zoals angst, depressie en ADHD. Trauma en hechtingsproblematiek hebben mijn speciale belangstelling.  
mevrouw M. BosboomBasispsycholoogMijn naam is Miriam Borsboom en ik werk met veel plezier als psycholoog bij Mentaal Beter Roosendaal en Bergen op Zoom. Hier zie ik kinderen en jongeren met uiteenlopende problematiek voor psychologisch onderzoek en individuele behandeling, waarin ik o.a. gebruik maak van EMDR en technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Daarnaast bied ik ouderbegeleiding wanneer ouders komen met opvoedvragen of de taak krijgen om deel te nemen als co-therapeut. In het contact vind ik een goede werkrelatie belangrijk, evenals openheid en een actieve inzet. 

Leeftijdscategorieën

 • Kinderen (0 tot 12 jaar)
 • Adolescenten (12 tot 22 jaar)
 • Volwassenen

Therapievormen

 • Individueel
 • Paren
 • Groepen

Specialismen

 • Angsten/dwang
 • Depressie
 • Echtscheiding
 • Emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Hyperactiviteit
 • Lichamelijke klachten
 • Opvoedingsproblemen
 • Passiviteit/lusteloosheid
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Relatieproblemen
 • Rouw en verlies
 • Spanning
 • Schuldgevoelens
 • Trauma
 • Anders
Mentaal Beter Roosendaal - Psycholoog Roosendaal - GZ praktijk
Heilig Hartplein 37
4702 RE ROOSENDAAL
088-010 44 80 088-010 44 80

Fax: 088-010 44 35

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind & Jeugd: 4 weken
Volwassenen: 4 weken