Psycholoog Roosendaal - Kinderpsycholoog Roosendaal | Mentaal Beter

Algemeen

Welkom bij Mentaal Beter Roosendaal!

Wij bieden geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan kinderen & jeugdigen (en hun ouders/verzorgers) en volwassenen met lichte tot matig-ernstige psychische problematiek. Dit doen wij volgens onze kernwaarden Persoonlijk, Duidelijk, Doelgericht en Actief Samenwerken.

Wij zijn gespecialiseerd in behandeling van angststoornissen, stemmingsstoornissen, trauma, persoonlijkheidsproblemen, somatoforme stoornissen, ADHD en autisme.

Bij Mentaal Beter staat u als cliënt centraal. Onze therapeuten starten vaak direct na intake met de behandeling, zowel in basis- als specialistische GGZ, en werken met een doelgericht behandelplan. Indien nodig in het kader van de behandeling, kunnen wij onderzoek inzetten. Ook hechten wij waarde aan samenwerking met ouders, partners, scholen en eventueel andere betrokken hulpverleners.

Psychiatrische consultatie kan bij ons onderdeel zijn van diagnostiek en behandeling, met name wanneer de problematiek complexer is. Mentaal Beter is vanwege haar psychologische behandeloriëntatie minder geschikt voor patiënten die zijn aangewezen op enkel farmacotherapie (behandeling met geneesmiddelen), en niet op een vorm van psychotherapie. Cliënten met complexe maatschappelijke problematiek waardoor psychologische behandeling bemoeilijk wordt, overwegen wij in samenspraak met de cliënt door te verwijzen naar de daarvoor passende hulpinstantie.

Locatie behandelingen Kind en Jeugd

Vijfhuizenberg 189
4708 AJ Roosendaal

Om de praktijkpagina van Vijfhuizenberg te bekijken, klik hier

LET OP! In sommige gevallen kan het voorkomen dat Mentaal Beter niet de juiste zorg kan bieden. Lees hier welke uitsluitingscriteria Mentaal Beter hanteert.

Zorgaanbod

Kind en Jeugd

Groepsaanbod

Hiermee behandelen wij de volgende hulpvragen

Volwassenen

Groepsaanbod

 • Zelfbeeldgroep
 • Schematherapie
 • Cognitieve gedragstherapie voor angst en stemming
 • Autonomiegroep voor angststoornissen

Hiermee behandelen wij de volgende hulpvragen

Therapeuten

de heer A. van BaarsPsychiater | Big: 79054811901Sinds 2013 ben ik als algemeen ziekenhuispsychiater gedetacheerd bij Mentaal Beter in Bergen op Zoom en Roosendaal. Ik ben betrokken bij diagnostiek en behandeling van patiënten met complexere problematiek en werk daarbij nauw samen met de psychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen die voor patiënten in principe het eerste aanspreekpunt zijn. Behandeling met geneesmiddelen kan tot de mogelijkheden behoren. Cliënten kunnen ook hiervoor naar mij worden verwezen.  
mevrouw Monique HenseSPV-VO | Big: 29004079430Sinds 2009 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter. Ik werk sinds enkele jaren vooral met volwassenen, maar heb tevens ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie waar ik zowel met kinderen/jongeren als met de ouders heb gewerkt. Naast individuele behandelingen bij angst- en of depressieve klachten werk ik ook graag met paren waarbij ik gebruik maak van de methode Emotionally focused therapy. Seksuologische hulpverlening kan een onderdeel van de partnerrelatie- of individuele behandeling zijn. 
mevrouw Margit de JongBasispsycholoogMijn naam is Margit de Jong. Ik ben sinds april 2017 werkzaam bij Mentaal Beter. Ik behandel volwassenen met diverse soorten problematiek, individueel en in groepsverband. Ik maak daarbij gebruik van verschillende therapievormen (o.a. cognitieve gedragstherapie). Daarbij vind ik openheid over de behandeling en diagnostiek belangrijk, waarbij er in samenwerking met de cliënt wordt toegewerkt naar vermindering van de klachten. Met een nuchtere blik en humor streef ik naar een prettige en veilige sfeer tijdens de behandeling. 
mevrouw Birgit MeuweseGZ-psycholoog | Big: 19910568725Mijn naam is Birgit Meuwese. Ik ben sinds 2006 GZ-psycholoog (BIG) en ik houd me bezig met de behandeling van volwassenen. Ik richt me op allerhande problemen, die ik in samenspraak met de cliënt probeer te verlichten. Ik ben thuis in de cognitieve gedragstherapie en schematherapie en ik ben EMDR therapeut (trauma). Ik heb verder specifieke affiniteit in het werken met cliënten met een andere culturele achtergrond.  
mevrouw Angelique HermesGZ-psycholoog | Big: 49918379025

Mijn naam is Angélique Hermes, GZ-psycholoog (BIG) en ik ben sinds februari 2017 werkzaam bij Mentaal Beter. In de behandelingen bij (jong)volwassenen maak ik gebruik van verschillende therapievormen (onder andere cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, traumaverwerking, enz.). Waar nodig worden verschillende elementen gecombineerd, zodat de behandeling specifiek op maat gemaakt wordt voor de problemen waar u tegen aan loopt in uw leven. Een belangrijk punt voor mij is de samenwerking met u, een gedeelde visie op het te doorlopen traject en de daarin te nemen stappen.

mevrouw Ashley VlijmBasispsycholoog

Mijn naam is Ashley Vlijm en ik ben werkzaam als psycholoog bij Mentaal Beter voor (jong)volwassenen. Vanuit een open houding en oprechte interesse probeer ik samen met de cliënt een ontvankelijke en veilige sfeer te creëren ten behoeve van het beste resultaat. Een actieve houding, luisterend oor, praktisch meedenken en een snufje humor zijn daarbij een belangrijk onderdeel van mijn werkwijze. Ik help u graag!

mevrouw P. BoomkampKlinisch Psycholoog | Big: 19049859816Ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut en sinds vele jaren werkzaam in verschillende psychiatrische en medische instellingen zowel in Nederland als in het buitenland, voornamelijk voor volwassenen. Ik ben sinds 2016 werkzaam bij Mentaal Beter waar ik werk met volwassenen vanaf 18 jaar. Ik werk voornamelijk met mensen die lijden aan depressies, psychotrauma's, angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Hiervoor gebruik ik o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR en Schematherapie. In mijn behandelingen streef ik naar een veilige en open omgeving om gezamenlijk aan de gestelde doelen te werken. 
mevrouw I. van WaesOrthopedagoogMijn naam is Ingeborg van Waes. Met veel plezier werk ik als orthopedagoog op de locaties Bergen op Zoom en Roosendaal. Ik behandel hier kinderen en jongeren waarbij er sprake is van uiteenlopende problematieken zoals angst, depressie, trauma, gedragsproblemen, ADHD en autisme. In mijn behandelingen vind ik het van groot belang om aan te sluiten bij de behoeften van het kind/ de jeugdige en zijn ouders. Ik streef in mijn behandelingen altijd naar het creëren van een veilige sfeer en gelijkwaardigheid. 
de heer R. KouwenhovenPsycholoog i.o. GZ-psycholoogMijn naam is Richard Kouwenhoven. Sinds 2014 ben ik werkzaam als psycholoog in het verpleeg- en verzorgingshuis. Op het moment ben ik in opleiding tot gz-psycholoog en in het kader van mijn opleiding werk ik sinds september 2017 bij Mentaal Beter. Ik houd me bezig met de behandeling van volwassenen waarbij ik o.a. gebruik maak van cognitieve gedragstherapie. Ik vind het belangrijk dat de behandeling gericht is op cliënt specifieke problemen en dat er sprake is van wederzijdse openheid en vertrouwen. Een veilige omgeving voor de cliënt creëren is voor mij een pré. 
mevrouw I. PijnenburgBasispsycholoog Volwassenen
mevrouw N. SmitsBasispsycholoog Kind en JeugdSinds 2018 ben ik werkzaam als Kind en Jeugdpsycholoog bij Mentaal Beter op de vestigingen Bergen op Zoom en Roosendaal. Ik behandel kinderen en jongeren tot 18 jaar, individueel en/of in groepsverband, met uiteenlopende problematieken, zoals ADHD, autisme, gedragsproblemen, angst-, depressie-, zelfbeeld- en traumaklachten. Ik vind het belangrijk om samen met het kind/de jeugdige en overige betrokkenen te zoeken naar de krachten van het kind/de jeugdige en de best passende behandelmethodiek. Binnen de behandeling bied ik verder voldoende ruimte voor ouderbegeleiding, zodat het kind/de jeugdige ook thuis alle steun krijgt die hij/zij nodig heeft om de problematiek te overwinnen.  
mevrouw M. van Loon-ErnestGezinsbegeleiderMijn naam is Miranda van Loon en werk als gezinsbegeleider. Sinds 2006 ben ik werkzaam in de Kind en Jeugd Psychiatrie. Het werken met gezinnen is voor mij een grote passie. Ik ben van mening dat een probleem zelden op zichzelf staat. Samen met ouders, kinderen en voor hen belangrijke betrokkenen probeer ik veel informatie te verzamelen om beter te snappen wat er gebeurt en ben van mening dat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van het probleem. Ik vind het belangrijk om breed te kijken. Samen met het gezin ga ik op zoek naar wat er goed werkt, de voor hen gewenste verandering, ieders goede intenties en sluit aan bij wat voor hen belangrijk is. De begeleiding kan out-reachend worden ingezet, wat inhoudt dat de behandeling in de thuissituatie kan plaatsvinden zodat daar de hulp wordt verleend waar dat het ook het meest zinvol is.  
mevrouw E. van LierPsycholoogMijn naam is Erica van Lier en sinds februari 2019 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter Roosendaal. Ik behandel volwassenen met diverse klachten en soorten problematiek. Ik vind openheid, eerlijkheid en oprechtheid belangrijke elementen van een behandeling en deze pas ik dan ook toe. Met de cliënt probeer ik het beste behandelresultaat te behalen. Humor is ook een onderdeel wat af en toe terug kan komen in de behandeling, want ook dat is een belangrijk onderdeel van het leven. In de behandeling maak ik gebruik van diverse behandelmethoden, zoals cognitieve gedragstherapie en het KOP-model.  
mevrouw A. van Meer - NoordhuizenGZ-psycholoog | Big: 79919565325Mijn naam is Anouk Noordhuizen. Sinds februari 2019 ben ik met veel enthousiasme werkzaam bij Mentaal Beter Roosendaal en Bergen op Zoom als GZ-psycholoog en EMDR-therapeut. Ik behandel voornamelijk (jong)volwassenen, maar heb in het verleden ook gewerkt met kinderen- en jongeren. In de behandeling maak ik gebruik van verschillende therapievormen, zoals het KOP-model, cognitieve gedragstherapie en EMDR. Ik heb een open houding, een luisterend oor en gebruik af en toe een snufje humor. Ik probeer zoveel mogelijk samen met de cliënt toe te werken naar een goed herstel.  
mevrouw V. Dekkers - ReulPsycholoog Mijn naam is Vivienne Dekkers-Reul en ik ben sinds februari 2016 werkzaam bij Mentaal Beter in Tilburg. Ik geef met name individuele behandelingen en soms ook groepsbehandelingen aan volwassenen met verschillende psychische klachten. Ik werk voornamelijk vanuit de cognitieve gedragstherapie, die ik waar passend of nodig aanvul met technieken uit andere behandelmethoden. In mijn behandelingen vind ik het belangrijk om uit te gaan van de sterke punten van cliënt en samen met de cliënt te werken aan de doelen die zijn gesteld om de klachten te verminderen of er beter mee om te kunnen gaan. Het opbouwen van een vertrouwde werkrelatie, het hanteren van een persoonlijke aanpak en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt vind ik zeer belangrijk. Respect, gelijkwaardigheid, autonomie en eerlijkheid zijn tevens belangrijke uitgangspunten in mijn behandeling. 

Leeftijdscategorieën

 • Adolescenten (12 tot 22 jaar)
 • Kinderen (0 tot 12 jaar)
 • Volwassenen

Therapievormen

 • Groepen
 • Individueel
 • Paren

Specialismen

 • Anders
 • Angsten/dwang
 • Depressie
 • Echtscheiding
 • Emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Hyperactiviteit
 • Lichamelijke klachten
 • Opvoedingsproblemen
 • Passiviteit/lusteloosheid
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Relatieproblemen
 • Rouw en verlies
 • Schuldgevoelens
 • Spanning
 • Trauma
Psycholoog Roosendaal - Kinderpsycholoog Roosendaal | Mentaal Beter
Heilig Hartplein 37
4702 RE ROOSENDAAL
088-010 44 80 088-010 44 80

Fax: 088-010 44 35

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind & Jeugd: 2 weken
Volwassenen: 8 weken

Aanmelden Volwassenen
Aanmelden Kind & Jeugd
Ik heb een vraag
Wat behandelen wij niet?
Locatie en route
Vertrek adres
Versturen