Mentaal Beter Roosendaal - Psycholoog Roosendaal - GZ praktijk

Algemeen

Welkom bij Mentaal Beter Roosendaal. 
 
Op de vestiging in Roosendaal behandelen wij zowel kinderen en jeugdigen als volwassenen met verschillende problematieken. We beschikken tevens over een psychiater van de maatschap psychiatrie van het St. Franciscus ziekenhuis. Bij hem kunnen volwassen cliënten terecht voor psychiatrisch onderzoek en medicatieconsulten. Tevens neemt hij voor de complexe zorgvragen het hoofdbehandelaarschap op zich. Daarnaast hebben wij formele afspraken gemaakt met de polikliniek van de ggz West Noord Brabant over het handelen en samenwerken in crisisgevoelige situaties. Deze aanvullingen op ons team leiden ertoe dat ook mensen met complexe zorgvragen bij ons terecht kunnen.

Al onze behandelaren hanteren een persoonlijke aanpak. Wij bekijken samen met u welke behandeling het best bij u past, zodat we samen kunnen werken aan een zo optimaal mogelijk effect van de behandeling. Daarbij hanteren wij een inzichtelijke werkwijze en begint de behandeling pas wanneer u instemt met het behandelplan. Tijdens de behandeling meten we de voortgang en bespreken deze met u. Wij streven naar een efficiënte een kwalitatief hoogwaardige hulpverlening.
 
U vindt ons aan de Laan van Brabant 76 in Roosendaal, een goed te bereiken locatie nabij het stadscentrum met voldoende parkeergelegenheid in de buurt.


Therapeuten

mevrouw M. Jeuken Klinisch psycholoog - Psychotherapeut Sinds juli 2013 werk ik bij Mentaal Beter, als klinisch psycholoog / psychotherapeut met de doelgroep (jong) volwassenen op de vestigingen Bergen op Zoom en Roosendaal. Mijn werkzaamheden bestaan uit diagnostiek en behandeling binnen de langerdurende, intensieve specialistische zorg..
de heer A. van Baars Psychiater Volwassenen Sinds 2013 ben ik als algemeen ziekenhuispsychiater gedetacheerd bij Mentaal Beter in Bergen op Zoom en Roosendaal. Ik ben betrokken bij diagnostiek en behandeling van patiënten met complexere problematiek en werk daarbij nauw samen met de psychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen die voor patiënten in principe het eerste aanspreekpunt zijn. Behandeling met geneesmiddelen kan tot de mogelijkheden behoren. Patiënten kunnen ook hiervoor naar mij worden verwezen..
mevrouw A. de Moor Psycholoog Sinds februari 2013 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter als psycholoog en cognitief gedragstherapeut in opleiding. Ik behandel volwassenen zowel individueel als in groepsverband. Ik behandel cliënten met een verscheidenheid van problematiek, zoals angststoornissen en stemmingsstoornissen middels cognitieve gedragstherapie. Bij kortdurende behandelingen gebruik ik het KOP-model en oplossingsgerichte methoden om de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten..
mevrouw M. van de Heuvel GZ-Psycholoog Kind en Jeugd Mijn naam is Marijke van den Heuvel. Als GZ-Psycholoog op de afdeling Kind en Jeugd behandel ik kinderen en jongeren van 0 tot en met 22 jaar met verschillende stoornissen, zoals angst, depressie en ADHD. Trauma en hechtingsproblematiek hebben mijn speciale belangstelling..
mevrouw D. Mieger GZ-Psycholoog Sinds Maart 2014 werk ik bij Mentaal Beter, als GZ-Psycholoog voor volwassenen en ouderen in een multidisciplinair team in Roosendaal. Ik ben geregistreerd cognitief gedragstherapeut en tevens geschoold in EMDR. Mijn werkzaamheden bestaan uit diagnostiek en behandeling waarbij ik zoveel mogelijk evidence based probeer te werken..
mevrouw M. Hense SPV'er - Teamleider Sinds 2009 ben ik als sociaal psychiatrisch verpleegkundige werkzaam bij Mentaal Beter en sinds 2012 tevens als teamleider. Ik werk zowel met volwassen cliënten als ook met kinderen, jongeren en hun ouders. Mijn pragmatische instelling zorgt ervoor dat ik zoveel mogelijk aansluit bij de taal en de doelen van de cliënt. Ik vind dit werk erg boeiend doordat ik steeds weer andere mensen zie en mee mag denken hoe zij zich als persoon kunnen ontwikkelen!!
mevrouw N. Dietvorst Orthopedagoog Sinds 2013 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter. Ik behandel kinderen en jongeren met verschillende problemen zoals angst, ADHD, autisme, depressie, gedragsproblemen en trauma. Ik zie het als een uitdaging om samen met kinderen, jongeren en ouders te zoeken naar oplossingen en de manier waarop dit bereikt kan worden. Hierbij werk ik vanuit de krachten en mogelijkheden van de cliënt. Op dit moment ben ik in opleiding tot cognitief gedragstherapeut..
mevrouw C. Thevissen GZ-Psycholoog - Cognitief gedragstherapeut Sinds april 2008 werk ik bij Mentaal Beter, als GZ-Psycholoog voor (jong)volwassenen in een multidisciplinair team in Roosendaal. Ik ben geregistreerd cognitief gedragstherapeut en lid van de EMDR vereniging. Mijn werkzaamheden bestaan uit diagnostiek en behandeling van verschillende problematiek, waarbij ik veel (complex)trauma behandel..
mevrouw N. Statia Psycholoog Mijn naam is Nayibe Statia en ik werk al 5 jaar als (neuro)psycholoog. Sinds mei 2015 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter. Ik behandel volwassenen met uiteenlopende problematiek. Hierbij maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Daarnaast vind ik het ook leuk om psychodiagnostisch onderzoek uit te voeren en via deze manier cliënten meer inzicht te geven in hun sterke en minder sterke kanten. Bij het geven van psycho-educatie verwerk ik vaak wat elementen uit de neuropsychologie en geef ik informatie over de werking van de hersenen. In mijn behandelingen staan autonomie, openheid, vertrouwen, positiviteit en doelgerichtheid centraal..
de heer J. Wesdorp Psycholoog

Leeftijdscategorieën

 • Kinderen (0 tot 12 jaar)
 • Adolescenten (12 tot 22 jaar)
 • Volwassenen
 • Ouderen

Therapievormen

 • Individueel
 • Paren
 • Gezinnen
 • Groepen

Specialismen

 • Geen voorkeur
 • Agressie
 • Angsten/dwang
 • Arbeidsgerelateerd
 • Assertiviteit
 • Depressie
 • Echtscheiding
 • Emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Hyperactiviteit
 • Isolement
 • Lichamelijke klachten
 • Machteloosheid
 • Opvoedingsproblemen
 • Passiviteit/lusteloosheid
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Relatieproblemen
 • Religie
 • Rouw en verlies
 • Seksualiteit/sekse specifieke problemen
 • Spanning
 • Schuldgevoelens
 • Trauma
 • Zingevingsvragen
 • Anders
Mentaal Beter Roosendaal - Psycholoog Roosendaal - GZ praktijk
Laan van brabant 76
4701 BL ROOSENDAAL
088-0104480

Wachtijd tot behandeling

Volwassenen: 4 weken
Kind & Jeugd: 4 weken
088-0104480

Wachtijd tot behandeling

Volwassenen: 4 weken
Kind & Jeugd: 4 weken
Bel mij voor een afspraak
Meld u aan bij deze praktijk

Locatie en route

The map is only visible when you are not logged in.

Vertrek adres

Versturen