Mentaal Beter Roosendaal - Psycholoog Roosendaal - GZ praktijk - ROOSENDAAL - GZ praktijk

Mentaal Beter Roosendaal - Psycholoog Roosendaal - GZ praktijk

Algemeen

Welkom bij Mentaal Beter Roosendaal!

Wij bieden geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan kinderen & jeugdigen (en hun ouders/verzorgers) en volwassenen met lichte tot matig-ernstige psychische problematiek. Dit doen wij volgens onze kernwaarden Persoonlijk, Duidelijk, Doelgericht en Actief Samenwerken.

Wij zijn gespecialiseerd in behandeling van angststoornissen, stemmingsstoornissen, trauma, persoonlijkheidsproblemen, somatoforme stoornissen, ADHD en autisme.

Bij Mentaal Beter staat u als cliënt centraal. Onze therapeuten starten vaak direct na intake met de behandeling, zowel in basis- als specialistische GGZ, en werken met een doelgericht behandelplan. Indien nodig in het kader van de behandeling, kunnen wij onderzoek inzetten. Ook hechten wij waarde aan samenwerking met ouders, partners, scholen en eventueel andere betrokken hulpverleners.

Psychiatrische consultatie kan bij ons onderdeel zijn van diagnostiek en behandeling bij patiënten van 18 jaar en ouder, met name wanneer de problematiek complexer is. Mentaal Beter is vanwege haar psychologische behandeloriëntatie minder geschikt voor patiënten die zijn aangewezen op enkel farmacotherapie (behandeling met geneesmiddelen), en niet op een vorm van psychotherapie. We hebben geen kinder- en jeugdpsychiater in ons team. Cliënten met complexe maatschappelijke problematiek waardoor psychologische behandeling bemoeilijk wordt, overwegen wij in samenspraak met de cliënt door te verwijzen naar de daarvoor passende hulpinstantie.

Let op: wij hebben geen eigen crisisdienst. Bij ernstige crisisgevoeligheid waarbij iemand een gevaar vormt voor zichzelf of anderen kunnen wij onvoldoende hulp bieden. Wanneer er meer stabiliteit is bereikt, kan iemand zich vervolgens in overleg met de verwijzer bij ons aanmelden.

Zorgaanbod


Kind en Jeugd

Groepsaanbod

 • ADHD psycho educatie groep voor ouders
 • Autisme Psycho-educatie groep voor ouders

Hiermee behandelen wij de volgende hulpvragen

Volwassenen

Groepsaanbod

Hiermee behandelen wij de volgende hulpvragen

Therapeuten

de heer A. van BaarsPsychiater VolwassenenSinds 2013 ben ik als algemeen ziekenhuispsychiater gedetacheerd bij Mentaal Beter in Bergen op Zoom en Roosendaal. Ik ben betrokken bij diagnostiek en behandeling van patiënten met complexere problematiek en werk daarbij nauw samen met de psychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen die voor patiënten in principe het eerste aanspreekpunt zijn. Behandeling met geneesmiddelen kan tot de mogelijkheden behoren. Patiënten kunnen ook hiervoor naar mij worden verwezen..
mevrouw M. van de HeuvelGZ-Psycholoog Kind en JeugdMijn naam is Marijke van den Heuvel. Als GZ-Psycholoog op de afdeling Kind en Jeugd behandel ik kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar met verschillende stoornissen, zoals angst, depressie en ADHD. Trauma en hechtingsproblematiek hebben mijn speciale belangstelling..
mevrouw M. HenseSPV'erSinds 2009 ben ik als sociaal psychiatrisch verpleegkundige werkzaam bij Mentaal Beter. Mijn pragmatische instelling zorgt ervoor dat ik zoveel mogelijk aansluit bij de taal en de doelen van de cliënt. Ik vind dit werk erg boeiend doordat ik steeds weer andere mensen zie en mee mag denken hoe zij zich als persoon kunnen ontwikkelen! Naast individuele behandelingen heb ik veel ervaring in het werken met (echt) paren waarbij ik graag gebruik maak van emotionally focused therapy.  
mevrouw S. Wijtenburg PsycholoogIk ben werkzaam als psycholoog bij Mentaal Beter. Ik behandel (jong) volwassenen met diverse problematiek op individuele basis en doe daarnaast ook psychologisch onderzoek. Een persoonlijke benadering, openheid over de diagnostiek en het behandeltraject dat u gaat volgen en een goede samenwerking met u als cliënt, staan centraal in de behandelingen die ik geef. Mijn doel is om samen met u te werken aan klachtenvermindering en het weer/blijven benutten van uw krachten.
de heer A.J.M.A. AmericaGZ-psycholoog Volwassenen
mevrouw S.E. de RooijPsycholoog Kind&Jeugd
mevrouw B. MeuweseGZ-psycholoog, EMDR therapeut

Mijn naam is Birgit Meuwese. Ik ben sinds 2006 GZ-psycholoog (BIG) en ik hou me bezig met de behandeling van volwassenen. Ik richt me op allerhande problemen, die ik in samenspraak met de cliënt probeer te verlichten. Ik ben thuis in de cognitieve gedragstherapie en schematherapie en ik ben EMDR therapeut (trauma). Ik heb verder specifieke affiniteit in het werken met cliënten met een andere culturele achtergrond.

mevrouw B. BornkampPsycholoog
mevrouw P. BoomkampKlinisch psycholoog
de heer W. HorssenPsycholoog
mevrouw A. HermesGZ-psycholoogMijn naam is Angélique Hermes en werk sinds begin 2017 bij Mentaal Beter. Ik ben sinds 2014 GZ-psycholoog (BIG) en ik behandel (jong)volwassenen met diverse soorten problematiek. Ik ben thuis in o.a. schematherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR en diverse vormen van traumabehandeling. Mijn speciale interesse heeft behandeling van trauma en persoonlijkheidsproblematiek 
mevrouw M. de JongPsycholoog volwassenen

Leeftijdscategorieën

 • Kinderen (0 tot 12 jaar)
 • Adolescenten (12 tot 22 jaar)
 • Volwassenen

Therapievormen

 • Individueel
 • Paren
 • Groepen

Specialismen

 • Angsten/dwang
 • Depressie
 • Echtscheiding
 • Emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Hyperactiviteit
 • Lichamelijke klachten
 • Opvoedingsproblemen
 • Passiviteit/lusteloosheid
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Relatieproblemen
 • Rouw en verlies
 • Spanning
 • Schuldgevoelens
 • Trauma
 • Anders
Mentaal Beter Roosendaal - Psycholoog Roosendaal - GZ praktijk
Heilig Hartplein 37
4702 RE ROOSENDAAL
Telefoon: 088-010 44 80
Fax: 088-010 44 35

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind & Jeugd: 7 weken
Volwassenen: 4 weken
Telefoon: 088-010 44 80
Fax: 088-010 44 35

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind & Jeugd: 7 weken
Volwassenen: 4 weken
Bel mij voor een afspraak
Klik hier voor meer informatie
over de wachttijden
Locatie en route
Vertrek adres
Versturen