Mentaal Beter - Psycholoog Zeeuws-Vlaanderen - GZ praktijk

Algemeen

Welkom bij Mentaal Beter Zeeuws-Vlaanderen.

U kunt bij ons terecht voor psychotherapeutische behandelingen en psychodiagnostisch onderzoek. Uniek aan deze praktijk is dat meerdere psychologen auteurs zijn van een bekend kortdurend behandelmodel, het KOP-model voor volwassenen, het PrOP-model voor kinderen. Deze methode leert mensen inzicht te krijgen in hun klachten en hun gedrag en gewoontes aan te passen. Op deze manier verhoogt de zelfredzaamheid en bent u beter in staat om met moeilijkheden om te gaan. Naast een ruime ervaring in kortdurende therapie, bieden we ook gespecialiseerde behandelingen aan met indien nodig diagnostisch onderzoek. Kortdurende therapie waar mogelijk, intensieve behandeling voor wie dat nodig heeft is hierbij het uitgangspunt. In het eerste gesprek luisteren we naar uw vragen en bespreken we samen met u welke behandeling het beste bij u past. Eens per maand vinden consultaties plaats door de kinderpsychiater en volwassen psychiater.

In Zeeuws-Vlaanderen beschikken we over verschillende behandellocaties:

LET OP! In sommige gevallen kan het voorkomen dat Mentaal Beter niet de juiste zorg kan bieden. Lees hier welke uitsluitingscriteria Mentaal Beter hanteert.

Per 1 januari 2018 voeren wij geen onderzoek meer uit naar autisme bij volwassenen (wel voor kind en jeugd). 

Zorgaanbod

Kind en Jeugd

Hiermee behandelen wij de volgende hulpvragen

Volwassenen

Hiermee behandelen wij de volgende hulpvragen
Therapeuten

mevrouw N. HaeckGZ-Psycholoog | Big: 49915399725Ik ben GZ-Psycholoog en werk zowel met kinderen en jeugdigen als volwassenen. Aanvullend volgde ik een opleiding diagnostiek en bouwde werkervaring op in de jeugdzorg en in de kinder- en jeugdpsychiatrie. In 2008 raakte ik geïnspireerd door het kortdurend behandelmodel van Paul Rijnders. Samen met Sara Debruyne maakte ik een vertaling van het KOP-model voor de doelgroep kinderen en jongeren en publiceerde we het PrOP-model, een kortdurend stappenplan voor kinderen en jongeren. Ik verzorg regelmatig opleidingen en workshops rondom kortdurende interventies bij kinderen en jongeren en vertaal deze in nieuwe ontwikkelingen en publicaties. Op therapeutisch vlak richt ik mij de laatste jaren ook op volwassenen. Ik volgde een EMDR-opleiding. Naast mijn klinisch werk voor Mentaal Beter ben ik ook actief als zelfstandig therapeut in Vlaanderen..
mevrouw S. DebruyneGZ-Psycholoog - Teamleider | Big: 09101477925Ik ben GZ-Psycholoog en gedragstherapeut. Bij Mentaal Beter verricht ik zowel kortdurende trajecten als meer gespecialiseerde behandelingen op maat en ben ik teamleider. Ik ben ook EMDR-therapeut. Daarnaast ben ik werkzaam voor de Universiteit Gent als praktijkassistente voor het vak gedragstherapie en als stagebegeleider. Samen met Nathalie Haeck ben ik verantwoordelijk voor de vertaling van het model van Paul Rijnders naar kinderen en jongeren. Samen publiceerden we een stappenplan voor kinderen en jongeren. Ik geef workshops en opleidingen in Nederland en Vlaanderen over het ProP-model. Voor de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie en voor GZ-Psychologen in opleiding geef ik regelmatig supervisie..
mevrouw E. HeeneKlinisch Psycholoog - Gedragstherapeut | Big: 69910545825Ik ben klinisch psycholoog en gedragstherapeut. In 2003 rondde ik een proefschrift af rond depressie en partnerrelaties met vooral aandacht voor de rol van communicatie en hechting. Naast mijn activiteiten als therapeut, ben ik tot op heden actief voor de universiteit Gent, en dit als coördinator van de opleiding cognitieve gedragstherapie voor Gent (Vlaanderen). Ik werk sinds 1996 samen met Paul Rijnders waarbij we. samen het KOP-model uitwerkten tot een volwaardig model voor de generalistische basis GGZ. Ik verricht onderzoek naar de effectiviteit van dit KOP-model en bouw mee aan de bekendmaking ervan op internationaal vlak. Bij Mentaal Beter werk ik als therapeut voor volwassenen (zowel individueel als voor partnerrelaties). Ik verricht zowel kortdurende trajecten als meer gespecialiseerde behandelingen op maat. Ik pas ook schematherapie toe in een kortdurende versie..
de heer P. RijndersKlinisch Psycholoog - Gedragstherapeut | Big: 69025840725Ik ben klinisch psycholoog en gedragstherapeut. Daarnaast ben ik supervisor voor de Nederlandse vereniging voor Gedragstherapie. Ik werk hoofdzakelijk met volwassenen.Ik ben de grondlegger van het KOP-model, een kortdurend behandelmodel dat in Nederland en Vlaanderen steeds vaker toegepast wordt. Samen met Els Heene publiceerde ik een handboek en verschillende handleidingen over kortdurende interventies in de eerste lijn. Naast een jarenlange ervaring als therapeut en supervisor, geef ik regelmatig opleiding in het toepassen van het KOP-model..
mevrouw G. BoonenPsycholoogIk ben Goedele Boonen en werk sinds 2015 bij Mentaal Beter als psycholoog voor kinderen en jongeren en hun ouders met uiteenlopende klachten. Ik sta in voor zowel kortdurende trajecten als meer gespecialiseerde onderzoeken en behandelingen, zowel individueel als in groep of met het hele systeem. Ik vertrek steeds vanuit de individuele hulpvraag en de kracht van elk individu om samen tot inzicht te komen en op zoek te gaan naar mogelijkheden en oplossingen. Ik ben opgeleid als gedragstherapeut en bijkomend volgde ik een opleiding creatieve therapie. Samen met Nathalie Haeck, Marieke van Nieuwerburgh, Julie van de Weghe en Sara Debruyne heb ik een assertiviteitstraining voor kinderen (Kom maar op, ik ben top!) en voor jongeren (No prob, ik kom voor mezelf op!) vormgegeven. Deze trainingen zijn gebaseerd op het ProP-model, een vertaling van het KOP-model van Paul Rijnders, door Sara Debruyne en Nathalie Haeck..
mevrouw C. VanhavermaetGZ-Psycholoog | Big: 39918094025Ik ben psychologe en werk vooral met volwassenen. Aanvullend op mijn studie licentiate in de psychologische en pedagogische wetenschappen volgde ik een opleiding Cognitieve Gedragstherapie en ben ik gecertificeerd Mindfulnesstrainer. Sinds 2008 werd ik geïnstrueerd in het kortdurende behandelmodel van Paul Rijnders en Els Heene en leerde ik werken met het KOP-model. Naast mijn klinisch werk voor Mentaal Beter ben ik ook actief als zelfstandig psychologe in Vlaanderen. 
mevrouw J. van de WegheGZ-Psycholoog

Ik ben Julie van de Weghe en werk sinds 2008 als GZ-psycholoog met kinderen, jongeren en ouders. In 2012 rondde ik mijn postgraduaat psychodiagnostiek af. Ik ben tevens mede-auteur van de assertiviteitstraining voor kinderen (Kom maar op, ik ben top!) en deze voor jongeren (No prob ik kom voor mezelf op!). Beide trainingen zijn gebaseerd op het PrOP-model, een vertaling van het KOP-model van Paul Rijnders, door Sara Debruyne en Nathalie Haeck. Ik geef workshops over deze trainingen In België en in Nederland. Bij Mentaal Beter voer ik zowel kortdurende als gespecialiseerde behandelingen van uiteenlopende klachten uit (individueel en/of in groepsverband). Ik vind hulp op maat, passend bij elk individu, erg belangrijk. Indien aangewezen voer ik, in het kader van behandelingen , diagnostisch onderzoek uit. Dit heeft niet steeds als doel om te komen tot een diagnose maar kan ook ingezet worden om meer inzicht te krijgen in de klachten om zo gerichter te kunnen behandelen. 

mevrouw U. KnopsPsychiater | Big: 89912758401Enerzijds ben ik psychiater en beleidspsychiater, anderzijds behaalde ik de erkenning als psychotherapeut in de cognitieve gedragstherapie, hoewel ik ondertussen meer eclectisch werk. Ik heb 3 jaar wetenschappelijk werk uitgevoerd, en heb sindsdien 5 jaar ervaring in het ambulante en residentiële circuit in België en Nederland. Ik combineer momenteel het werk in Mentaal Beter met een privé-praktijk in België. Ik laat mensen graag op verhaal komen en wil samen op zoek gaan naar beterschap, mogelijkheden en kansen, waarbij ik graag uitzoek of medicatie hiertoe kan bijdragen..
mevrouw M. HoekenPsycholoogIk ben Marianne Hoeken en werk sinds 2015 als psycholoog bij Mentaal Beter. In 2006 studeerde ik af als master in de klinische psychologie aan de universiteit van Gent. Aanvullend aan dit diploma volg ik een contextuele therapie-opleiding. Ik deed veel ervaring op met gezinsgericht werken in de jeugdzorg.
Bij Mentaal Beter werk ik hoofdzakelijk met volwassenen. Ik verricht zowel kortdurende als meer gespecialiseerde behandelingen van uiteenlopende klachten. Ook voer ik, indien aangewezen, diagnostisch onderzoek uit.
Met betrokkenheid en professionaliteit wil ik voor cliënten een plek creëren waar ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Vanaf die plek ondernemen we actie en kan er een verandering op gang komen.
mevrouw C. de GrevePsycholoog

Ik ben Céline de Greve en werk sinds 2014 als psycholoog met kinderen, jongeren en hun ouders. Ik deed ervaring op in de revalidatiesector, waar ik werkte met kinderen met een autismespectrumstoornis, ADHD en andere ontwikkelingsproblemen. Ik was eveneens werkzaam als psycholoog bij het Universitair Centrum Kind en Adolescent verbonden aan de faculteit Psychologie te Gent. Sinds begin 2016 werk ik bij Mentaal Beter. Ik voer er zowel kortdurende als gespecialiseerde behandelingen van uiteenlopende klachten uit, dit zowel individueel als in groep. Indien aangewezen voer ik diagnostisch onderzoek uit. In mijn werk vind ik het belangrijk om een veilige plek te creëren voor kinderen en jongeren, om zo in hun denk- en leefwereld te kunnen stappen. Ik hecht er veel belang aan om de kwaliteiten en sterktes van cliënten te belichten en deze te versterken, om verandering op andere gebieden te realiseren.

mevrouw E. DelensBasispsycholoog

Ik ben Elke Delens en werk sinds 2016 als psychologe in het volwassenteam bij Mentaal Beter. In 2015 studeerde ik af als Master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit van Gent. Aanvullend volg ik momenteel de opleiding Cognitieve Gedragstherapie. Ik deed reeds ervaring op in de ambulante sector, waar ik steeds met volwassenen werkte. Ik verricht zowel kortdurende als meer gespecialiseerde behandelingen van uiteenlopende klachten. Indien aangewezen, voer ik ook psychodiagnostisch onderzoek uit. Ik hecht veel waarde aan het werken op maat van ieder individu en vind het belangrijk om steeds een veilige therapeutische context te creëren.

mevrouw K. AelvoetPsycholoog Kind&Jeugd

Ik ben Katrien Aelvoet en werk sinds maart 2017 bij Mentaal Beter als psycholoog voor kinderen, jongeren en hun ouders met uiteenlopende klachten. Cliënten kunnen bij mij terecht voor zowel kortdurende trajecten als meer gespecialiseerde behandelingen, zowel individueel als in een groep. Aanvullend op mijn studie in de psychologische wetenschappen heb ik een opleiding relatie-, familie- en systeempsychotherapie gevolgd en ben ik tevens bemiddelaar in familiezaken. Daarnaast ben ik ook nog psychodiagnosticus voor kinderen. Momenteel volg ik de opleiding ELP. Door deze opleiding ben ik in contact gekomen met het KOP en ProP-model, een kortdurende behandelmodel voor volwassenen, kinderen en jongeren. Naast het creëren van een veilige plek voor het verhaal van de cliënt tracht ik samen met de cliënt en zijn/haar systeem tot verandering te komen en dit op maat en tempo van de cliënt en zijn/ haar systeem. Naast mijn klinisch werk voor Mentaal Beter werk ik als zelfstandig psycholoog/psychotherapeut in Gent en Oudenaarde.

mevrouw S. WautersPsycholoog

Ik ben psychologe en werk voornamelijk met volwassenen. Aanvullend op mijn studie klinische psychologie aan de Universiteit van Gent volg ik de opleiding Eerstelijnspsychologie. Naast mijn activiteiten als psycholoog, ben ik tot op heden teamcoach bij Leertafel TOM en zelstandig psycholoog in Gent (Vlaanderen). Vanaf 2017 versterk ik het volwassenteam bij Mentaal Beter. Vanuit de individuele hulpvraag gaan we samen op zoek naar inzicht en uitzicht. Van hieruit werken we naar een beter psychisch welzijn. Dit kan kortdurend, maar ook meer gespecialiseerd. De behandeling gebeurt steeds op maat van ieder individu. Indien aangewezen, voer ik ook psychodiagnostisch onderzoek uit.

mevrouw M. BerteelePsycholoog Kind & Jeugd

Ik ben Maaike Berteele en ben psycholoog en speltherapeut. Sinds 2017 werk ik als kinderpsycholoog voor Mentaal Beter. ik voer zowel kortdurende als gespecialiseerde behandelingen van uiteenlopende klachten uit, dit zowel individueel als in groep. Ik koos ervoor mij te specialiseren in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Mijn eerdere werkervaring situeerde zich binnen de jeugdzorg. Ik ben heel nieuwsgierig naar andere culturen en heb een jaar in het buitenland gewerkt. Ik heb een integratieve opleiding in de experiëntiële en gedragstherapie voor kinderen en jongeren gevolgd. Deze opleiding helpt me om elke jongere vanuit zijn eigen krachten en valkuilen te ontmoeten en samen op zoek te gaan naar de gepaste hulp. Hierbij vind ik ouders betrekken heel belangrijk.

mevrouw C. BuijzeSysteemtherapeut

Na mijn Contextuele Therapie opleiding bij Centrum Leren over Leven te Wilrijk, ben ik in 2006 gestart als therapeut in de GGZ (Ithaka). Ik heb me daar vooral gericht op autisme, groepswerk met brusjes /ouders en partners van mensen met autisme naast algemene ouderbegeleiding en gezinstherapie. De jaren erna heb ik me verder gespecialiseerd door het volgen van de opleiding FFT (Functional Family Therapy) en heb ik gewerkt als FFT therapeut in de forensische psychiatrie ( jongeren in criminele circuit en hun gezin). Daarna een nieuwe uitdaging gevonden bij de Viersprong, een gespecialiseerd psychotherapeutisch centrum voor mensen met ernstige persoonlijkheidsproblematiek ( o.a borderline, narcisme, vermijding). Ik behandelde daar patiënten met hun systeem ( partner relatie en gezinstherapie) vanuit de Schematherapie en EFT (partner relatie therapie gericht op hechting en verbinding) waarvoor ik aanvullende opleidingen volgde. 2017 Tijd voor een nieuwe stap in mijn beroepscarriere door te werken als therapeut bij Mentaal Beter. Ik hoop hier al mijn ervaringen samen te voegen en mensen te kunnen ondersteunen bij de klachten die ze ervaren. Meer specifiek als systeemtherapeut, naast groeps-en individuele therapie , voornamelijk vanuit het nieuwe gezondheidscentrum Antonius te Oostburg. Verder heb ik wekelijks spreekuur in een huisartsenpraktijk om daar kortdurend lichtere psycho- sociale problematiek op te pakken en zo nodig door te verwijzen.

mevrouw L. de BaerePsycholoog Ik ben Laura De Baere en werk sinds 2019 als basispsycholoog bij Mentaal Beter Jong. In 2017 studeerde ik af als Master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent. Sindsdien deed ik ervaring op in de revalidatiesector, waar ik instond voor de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met (complexe) ontwikkelingsstoornissen en gedrags- en emotionele problemen. Naast mijn klinisch werk voor Mentaal Beter, werk ik als zelfstandig psycholoog in België. Cliënten kunnen bij mij terecht voor zowel kortdurende als gespecialiseerde behandelingen. Indien aangewezen voer ik psychodiagnostisch onderzoek uit. Ik hecht veel waarde aan de krachten en kwaliteiten van een kind en zal dan ook steeds de psychologische begeleiding afstemmen op de noden van het kind.  
mevrouw M van NieuwerburghGZ-Psycholoog
mevrouw K. van de WouwerPsycholoog
de heer C. TimmersPsycholoog
mevrouw F. TamsinPsycholoog

Leeftijdscategorieën

 • Kinderen (0 tot 12 jaar)
 • Adolescenten (12 tot 22 jaar)
 • Volwassenen
 • Ouderen

Therapievormen

 • Individueel
 • Paren
 • Gezinnen

Specialismen

 • Angsten/dwang
 • Assertiviteit
 • Depressie
 • Emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Hyperactiviteit
 • Lichamelijke klachten
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Relatieproblemen
 • Spanning
 • Trauma
Mentaal Beter - Psycholoog Zeeuws-Vlaanderen - GZ praktijk
Verlengde van Steenbergenlaan 29
4537 BB TERNEUZEN
088-010 44 80 088-010 44 80

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind & Jeugd: 5 weken
Volwassenen: 1 week 

Aanmelden Volwassenen
Aanmelden Kind & Jeugd
Ik heb een vraag
Wat behandelen wij niet?
Locatie en route
Vertrek adres
Versturen