Mentaal Beter - Psycholoog Zeeuws-Vlaanderen - GZ praktijk - TERNEUZEN - GZ praktijk

Mentaal Beter - Psycholoog Zeeuws-Vlaanderen - GZ praktijk

Algemeen

Welkom bij Mentaal Beter Zeeuws-Vlaanderen.

U kunt bij ons terecht voor psychotherapeutische behandelingen en psychodiagnostisch onderzoek. Uniek aan deze praktijk is dat meerdere psychologen auteurs zijn van een bekend kortdurend behandelmodel, het KOP-model voor volwassenen, het PrOP-model voor kinderen. Deze methode leert mensen inzicht te krijgen in hun klachten en hun gedrag en gewoontes aan te passen. Op deze manier verhoogt de zelfredzaamheid en bent u beter in staat om met moeilijkheden om te gaan. Naast een ruime ervaring in kortdurende therapie, bieden we ook gespecialiseerde behandelingen aan met indien nodig diagnostisch onderzoek. Kortdurende therapie waar mogelijk, intensieve behandeling voor wie dat nodig heeft is hierbij het uitgangspunt. In het eerste gesprek luisteren we naar uw vragen en bespreken we samen met u welke behandeling het beste bij u past. Eens per maand vinden consultaties plaats door de kinderpsychiater en volwassen psychiater.

In Zeeuws-Vlaanderen beschikken we over verschillende behandellocaties:

Zorgaanbod

Kind en Jeugd

Groepsaanbod

 • ADHD psycho-educatie groep voor ouders
 • Autisme Psycho-educatie groep voor ouders
 • Assertiviteitstraining voor kinderen en jongeren

Hiermee behandelen wij de volgende hulpvragen

Volwassenen

Hiermee behandelen wij de volgende hulpvragen
Therapeuten

mevrouw N. HaeckGZ-PsycholoogIk ben GZ-Psycholoog en werk zowel met kinderen en jeugdigen als volwassenen. Aanvullend volgde ik een opleiding diagnostiek en bouwde werkervaring op in de jeugdzorg en in de kinder- en jeugdpsychiatrie. In 2008 raakte ik geïnspireerd door het kortdurend behandelmodel van Paul Rijnders. Samen met Sara Debruyne maakte ik een vertaling van het KOP-model voor de doelgroep kinderen en jongeren en publiceerde we het PrOP-model, een kortdurend stappenplan voor kinderen en jongeren. Ik verzorg regelmatig opleidingen en workshops rondom kortdurende interventies bij kinderen en jongeren en vertaal deze in nieuwe ontwikkelingen en publicaties. Op therapeutisch vlak richt ik mij de laatste jaren ook op volwassenen. Ik volgde een EMDR-opleiding. Naast mijn klinisch werk voor Mentaal Beter ben ik ook actief als zelfstandig therapeut in Vlaanderen..
mevrouw S. DebruyneGZ-Psycholoog - TeamleiderIk ben GZ-Psycholoog en gedragstherapeut. Bij Mentaal Beter verricht ik zowel kortdurende trajecten als meer gespecialiseerde behandelingen op maat en ben ik teamleider. Ik ben ook EMDR-therapeut. Daarnaast ben ik werkzaam voor de Universiteit Gent als praktijkassistente voor het vak gedragstherapie en als stagebegeleider. Samen met Nathalie Haeck ben ik verantwoordelijk voor de vertaling van het model van Paul Rijnders naar kinderen en jongeren. Samen publiceerden we een stappenplan voor kinderen en jongeren. Ik geef workshops en opleidingen in Nederland en Vlaanderen over het ProP-model. Voor de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie en voor GZ-Psychologen in opleiding geef ik regelmatig supervisie..
mevrouw E. HeeneKlinisch Psycholoog - GedragstherapeutIk ben klinisch psycholoog en gedragstherapeut. In 2003 rondde ik een proefschrift af rond depressie en partnerrelaties met vooral aandacht voor de rol van communicatie en hechting. Naast mijn activiteiten als therapeut, ben ik tot op heden actief voor de universiteit Gent, en dit als coördinator van de opleiding cognitieve gedragstherapie voor Gent (Vlaanderen). Ik werk sinds 1996 samen met Paul Rijnders waarbij we. samen het KOP-model uitwerkten tot een volwaardig model voor de generalistische basis GGZ. Ik verricht onderzoek naar de effectiviteit van dit KOP-model en bouw mee aan de bekendmaking ervan op internationaal vlak. Bij Mentaal Beter werk ik als therapeut voor volwassenen (zowel individueel als voor partnerrelaties). Ik verricht zowel kortdurende trajecten als meer gespecialiseerde behandelingen op maat. Ik pas ook schematherapie toe in een kortdurende versie..
de heer P. RijndersKlinisch Psycholoog - GedragstherapeutIk ben klinisch psycholoog en gedragstherapeut. Daarnaast ben ik supervisor voor de Nederlandse vereniging voor Gedragstherapie. Ik werk hoofdzakelijk met volwassenen.Ik ben de grondlegger van het KOP-model, een kortdurend behandelmodel dat in Nederland en Vlaanderen steeds vaker toegepast wordt. Samen met Els Heene publiceerde ik een handboek en verschillende handleidingen over kortdurende interventies in de eerste lijn. Naast een jarenlange ervaring als therapeut en supervisor, geef ik regelmatig opleiding in het toepassen van het KOP-model..
mevrouw G. BoonenPsycholoogIk ben Goedele Boonen en werk sinds 2015 bij Mentaal Beter als psycholoog voor kinderen en jongeren en hun ouders met uiteenlopende klachten. Ik sta in voor zowel kortdurende trajecten als meer gespecialiseerde onderzoeken en behandelingen, zowel individueel als in groep of met het hele systeem. Ik vertrek steeds vanuit de individuele hulpvraag en de kracht van elk individu om samen tot inzicht te komen en op zoek te gaan naar mogelijkheden en oplossingen. Ik ben opgeleid als gedragstherapeut en bijkomend volgde ik een opleiding creatieve therapie. Samen met Nathalie Haeck, Marieke van Nieuwerburgh, Julie van de Weghe en Sara Debruyne heb ik een assertiviteitstraining voor kinderen (Kom maar op, ik ben top!) en voor jongeren (No prob, ik kom voor mezelf op!) vormgegeven. Deze trainingen zijn gebaseerd op het ProP-model, een vertaling van het KOP-model van Paul Rijnders, door Sara Debruyne en Nathalie Haeck..
mevrouw C. VanhavermaetGZ-PsycholoogIk ben psychologe en werk vooral met volwassenen. Aanvullend op mijn studie licentiate in de psychologische en pedagogische wetenschappen volgde ik een opleiding Cognitieve Gedragstherapie en ben ik gecertificeerd Mindfulnesstrainer. Sinds 2008 werd ik geïnstrueerd in het kortdurende behandelmodel van Paul Rijnders en Els Heene en leerde ik werken met het KOP-model. Tot januari 2016 zal ik nog werkzaam zijn als GZ-Psycholoog in het Spectrum, waar ik behandelaar ben in een team dat zich toelegt op volwassenen met autisme. Naast mijn klinisch werk voor Mentaal Beter ben ik ook actief als zelfstandig psychologe in Zeeuws-Vlaanderen..
mevrouw J. van de WeghePsycholoog

Ik ben Julie van de Weghe en werk sinds 2008 als psycholoog met kinderen, jongeren en ouders. In 2012 rondde ik mijn postgraduaat psychodiagnostiek af. Ik ben tevens mede-auteur van de assertiviteitstraining voor kinderen (Kom maar op, ik ben top!) en deze voor jongeren (No prob ik kom voor mezelf op!). Beide trainingen zijn gebaseerd op het PrOP-model, een vertaling van het KOP-model van Paul Rijnders, door Sara Debruyne en Nathalie Haeck. Ik geef workshops over deze trainingen In België en in Nederland. Bij Mentaal Beter voer ik zowel kortdurende als gespecialiseerde behandelingen van uiteenlopende klachten uit (individueel en/of in groepsverband). Ik vind hulp op maat, passend bij elk individu, erg belangrijk. Indien aangewezen voer ik, in het kader van behandelingen , diagnostisch onderzoek uit. Dit heeft niet steeds als doel om te komen tot een diagnose maar kan ook ingezet worden om meer inzicht te krijgen in de klachten om zo gerichter te kunnen behandelen. 

mevrouw U. KnopsPsychiaterEnerzijds ben ik psychiater en beleidspsychiater, anderzijds behaalde ik de erkenning als psychotherapeut in de cognitieve gedragstherapie, hoewel ik ondertussen meer eclectisch werk. Ik heb 3 jaar wetenschappelijk werk uitgevoerd, en heb sindsdien 5 jaar ervaring in het ambulante en residentiële circuit in België en Nederland. Ik combineer momenteel het werk in Mentaal Beter met een privé-praktijk in België. Ik laat mensen graag op verhaal komen en wil samen op zoek gaan naar beterschap, mogelijkheden en kansen, waarbij ik graag uitzoek of medicatie hiertoe kan bijdragen..
mevrouw M. HoekenPsycholoogIk ben Marianne Hoeken en werk sinds 2015 als psycholoog bij Mentaal Beter. In 2006 studeerde ik af als master in de klinische psychologie aan de universiteit van Gent. Aanvullend aan dit diploma volg ik een contextuele therapie-opleiding. Ik deed veel ervaring op met gezinsgericht werken in de jeugdzorg.
Bij Mentaal Beter werk ik hoofdzakelijk met volwassenen. Ik verricht zowel kortdurende als meer gespecialiseerde behandelingen van uiteenlopende klachten. Ook voer ik, indien aangewezen, diagnostisch onderzoek uit.
Met betrokkenheid en professionaliteit wil ik voor cliënten een plek creëren waar ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Vanaf die plek ondernemen we actie en kan er een verandering op gang komen.
mevrouw C. de GrevePsycholoogIk ben Céline de Greve en werk sinds 2016 bij Mentaal Beter als psycholoog met kinderen, jongeren en hun ouders. In 2014 studeerde ik af als Master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit van Gent. Ik deed reeds ervaring op in de revalidatiesector, waar ik werkte met kinderen met ontwikkelingsproblemen. Bij Mentaal Beter voer ik zowel kortdurende als gespecialiseerde behandelingen van uiteenlopende klachten uit, dit zowel individueel als in groep. Indien aangewezen voer ik, in het kader van behandelingen, diagnostisch onderzoek uit. Naast mijn klinisch werk voor Mentaal Beter werk ik eveneens psycholoog bij het Universitair Centrum Kind en Adolescent verbonden aan de faculteit Psychologie te Gent.
mevrouw E. DelensBasispsycholoog

Ik ben Elke Delens en werk sinds 2016 als psychologe in het volwassenteam bij Mentaal Beter. In 2015 studeerde ik af als Master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit van Gent. Aanvullend volg ik momenteel de opleiding Cognitieve Gedragstherapie. Ik deed reeds ervaring op in de ambulante sector, waar ik steeds met volwassenen werkte. Ik verricht zowel kortdurende als meer gespecialiseerde behandelingen van uiteenlopende klachten. Indien aangewezen, voer ik ook psychodiagnostisch onderzoek uit. Ik hecht veel waarde aan het werken op maat van ieder individu en vind het belangrijk om steeds een veilige therapeutische context te creëren.

mevrouw J. de KlerkStagiaire

Ik ben Janniek de Klerk en ik doe vanaf september 2016 een half jaar mijn stage bij Mentaal Beter in Terneuzen. Momenteel volg ik in het tweede Masterjaar van de opleiding Klinische Psychologie aan de Universiteit van Gent. Mijn stage omvat zowel diagnostiek als behandeling, gericht op de kind en jeugd afdeling. Dit houdt in dat ik zowel individuele sessies als groepssessies zal volgen, bij kinderen, jongeren en hun ouders. Daarnaast schrijf ik in het kader van mijn opleiding een masterproef over jonge kinderen met ASS. De manier van werken bij Mentaal Beter spreekt mij erg aan, onder andere omdat zij zorg op maat leveren. Ik zie mijn stage als een praktische, geweldige leerervaring en wil mijzelf graag via deze weg te ontwikkelen tot een professionele en fijne psycholoog.

mevrouw L. PutterBasispsycholoog
mevrouw K. AelvoetPsycholoog Kind&Jeugd
mevrouw S. WautersPsycholoog
mevrouw M. BerteelePsycholoog Kind & Jeugd

Leeftijdscategorieën

 • Adolescenten (12 tot 22 jaar)
 • Kinderen (0 tot 12 jaar)
 • Ouderen
 • Volwassenen

Therapievormen

 • Gezinnen
 • Individueel
 • Paren

Specialismen

 • Angsten/dwang
 • Assertiviteit
 • Depressie
 • Emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Hyperactiviteit
 • Lichamelijke klachten
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Relatieproblemen
 • Spanning
 • Trauma
Mentaal Beter - Psycholoog Zeeuws-Vlaanderen - GZ praktijk
Verlengde van Steenbergenlaan 29
4537 BB TERNEUZEN
088-010 44 80

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind & Jeugd: 3 weken
Volwassenen: 3 weken
088-010 44 80

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind & Jeugd: 3 weken
Volwassenen: 3 weken
Bel mij voor een afspraak
Klik hier voor meer informatie
over de wachttijden
Locatie en route
Vertrek adres
Versturen