Mentaal Beter Leeuwarden - Psycholoog Leeuwarden - Psychologenpraktijk - LEEUWARDEN - GZ praktijk

Mentaal Beter Leeuwarden - Psycholoog Leeuwarden - Psychologenpraktijk

Algemeen

Welkom bij Mentaal Beter in Leeuwarden. Wij bieden diagnostiek en behandelingen aan kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen met psychische en psychiatrische klachten.

Psychologen van Mentaal Beter Leeuwarden

Al onze behandelaren hanteren een persoonlijke aanpak. Wij bekijken samen met u welke behandeling het beste bij u of uw kind past, zodat wij samen kunnen werken aan een zo effectief mogelijke behandeling. Daarbij hanteren wij een inzichtelijke werkwijze en begint de behandeling pas wanneer u instemt met het behandelplan. Met behulp van meerdere ROM metingen zullen wij de voortgang inzichtelijk maken. Persoonlijk contact vinden we erg belangrijke gedurende de behandeling. Daarnaast vinden we naast de samenwerking met u, het van belang dat de school en eventuele andere hulpverleners ook betrokken worden. Deze overleggen vinden altijd plaats in uw bijzijn. 

Wij streven naar een snelle hulpverlening met een zorgvuldige intakefase. U bent van harte welkom op onze vestiging in Leeuwarden. Een goed te bereiken locatie nabij het station van Camminghaburen met voldoende parkeergelegenheid bij de praktijk. 

Zorgaanbod

Kind en JeugdJongvolwassenen
Cognitieve gedragstherapie schematherapie
Oplossingsgerichte therapie Cognitieve gedragstherapie
PROP model Interpersoonlijke therapie
EMDR KOP model
E-health - vanaf 16 jaar EMDR
Systemische interventies Oplossingsgerichte therapie
Oudermediatie therapie Psychodiagnostisch onderzoek
Schooladviesgesprekken Psychiatrisch onderzoek
Psychodiagnostisch onderzoek Mindfuldness based cognitive therapy
Psychiatrisch onderzoek Systeem/partner relatietherapie (*)
Farmacotherapie Online behandelprogramma's bij angst en depressie


Groepsaanbod Groepen voor jongvolwassenen
ADHD psycho educatie groep voor ouders Exposuregroep - groepstherapie bij angststoornissen
ADHD psycho educatie groep voor kinderen Cognitieve therapie groep
Autisme Psycho-educatie groep voor ouders Schemagerichte therapie groep

Mindfulness based cognitive therapy groep


De Hulpvraag

Kind en JeugdJongvolwassenen
Depressie Depressie
Angst Angst
ADHD ADHD
Autisme Autisme
Somatisch onverklaarbare klachten Somatisch onverklaarbare klachten
Post Traumatische Stress Stoornis Post Traumatische Stress Stoornis
Gedragsstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen
Eetstoornissen Eetstoornissen
Ticstoornissen Ticstoornissen


Therapeuten

mevrouw E. van VuurstKlinisch PsycholoogSinds 2013 werk ik bij het team Kind en Jeugd van Mentaal Beter, als klinisch psycholoog/psychotherapeut/cognitief gedragstherapeut. Ik geniet van het werken met kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers en andere belangrijke betrokkenen. Het is een uitdaging om samen met het team en betrokkenen te ontdekken wat er precies aan de hand is en daar een passend behandelplan voor te maken en vervolgens goed uit te voeren. Leidraad daarbij is de hulpvraag van de cliënt. Mijn specialismen zijn behandeling van kinderen en jongeren met stemmingsklachten, angstklachten, trauma, ontwikkelingsproblematiek (autisme en ADHD) en eetstoornissen. In de therapie maak ik gebruik van EMDR en cognitieve gedragstherapie..
mevrouw E. HaddersTeamleider - Orthopedagoog-generalistAls orthopedagoog-generalist en teamleider ben ik sinds 2010 verbonden aan Mentaal Beter. Ik heb ruime ervaring met het begeleiden en behandelen van kinderen en adolescenten en hun (professionele) opvoeders. Tot mijn specialisme behoren onder andere jeugdigen met traumagerelateerde problematiek, angst- en stemmingsklachten, ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen. In de behandeling maak ik gebruik van verschillende behandelmethodes. Dit hangt af van wat het beste bij de cliënt en zijn/ haar probleem past. Hierbij hou ik rekening met welke behandeling het meest bewezen effectief is. In de praktijk komt het erop neer dat ik veel gebruik maak van Cognitieve gedragstherapie, EMDR en de Oplossingsgerichte therapie. Samen met de cliënt maak ik een passend behandelplan waarbij er zo goed mogelijk wordt afgestemd op de hulpvraag van de cliënt..
mevrouw A.L. Zegwaard - de HaanGZ-PsycholoogSinds januari 2013 werk ik als GZ-psycholoog bij Mentaal Beter Leeuwarden. Ik doe met veel plezier diagnostisch onderzoek en biedt behandeling aan kinderen, jongeren en hun ouders bij problemen en stoornissen in brede zin. Denk hierbij aan ontwikkelingsproblematiek, angst- en stemmingsproblemen, gedragsproblemen en traumagerelateerde problemen. Ik ben tevens orthopedagoog en in die rol heb ik ruime ervaring met het werken met jongeren en gezinnen met complexe (opvoedings)problemen. Dit maakt dat ik een brede, systeemgerichte kijk heb op problematiek en in de behandeling ook altijd de omgeving van het kind betrek. Ik vind het erg belangrijk om te werken vanuit de vraag van de cliënt en zijn of haar omgeving en biedt daarbij behandelmethoden die bewezen effectief zijn. Momenteel volg ik verder de EMDR-opleiding zodat ik ook deze effectieve vorm van behandeling kan bieden..

Leeftijdscategorieën

 • Kinderen (0 tot 12 jaar)
 • Adolescenten (12 tot 22 jaar)

Therapievormen

 • Individueel
 • Paren
 • Gezinnen
 • Groepen

Specialismen

 • Geen voorkeur
 • Agressie
 • Angsten/dwang
 • Arbeidsgerelateerd
 • Assertiviteit
 • Depressie
 • Echtscheiding
 • Emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Hyperactiviteit
 • Isolement
 • Lichamelijke klachten
 • Machteloosheid
 • Opvoedingsproblemen
 • Passiviteit/lusteloosheid
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Relatieproblemen
 • Religie
 • Rouw en verlies
 • Seksualiteit/sekse specifieke problemen
 • Spanning
 • Schuldgevoelens
 • Trauma
 • Zingevingsvragen
 • Anders
Mentaal Beter Leeuwarden - Psycholoog Leeuwarden - Psychologenpraktijk
Sixmastraat 14
8932 PA LEEUWARDEN
088-010 44 80

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind & Jeugd: Deze vestiging neemt momenteel geen nieuwe cliënten aan.
Jongvolwassenen: Deze vestiging neemt momenteel geen nieuwe cliënten aan.
088-010 44 80

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind & Jeugd: Deze vestiging neemt momenteel geen nieuwe cliënten aan.
Jongvolwassenen: Deze vestiging neemt momenteel geen nieuwe cliënten aan.
Bel mij voor een afspraak
Klik hier voor meer informatie
over de wachttijden
Locatie en route
Vertrek adres
Versturen