Mentaal Beter IJmuiden - Psycholoog IJmuiden - GZ praktijk - IJMUIDEN - GZ praktijk

Mentaal Beter IJmuiden - Psycholoog IJmuiden - GZ praktijk

Algemeen

Een laagdrempelige praktijk in het hart van IJmuiden, die geestelijke gezondheidszorg biedt voor kinderen, jongeren en volwassenen met (vermoedens van) psychiatrische problematiek.

Behandeling volwassenen

Na de verwijzing van de huisarts kan er snel een intake ingepland worden. Tijdens de intakefase wordt samen met u als cliënt gekeken welke klachten er spelen. Aan de hand van de klachten wordt, in overleg met ons multidisciplinaire team, een diagnose gesteld en een behandelplan opgemaakt. Direct na de intakefase start de behandeling. De trajecten zijn kortdurend waar het kan, maar langer durend wanneer dit nodig blijkt. Behandelingen via internet (e-Health), individuele gesprekken of doorverwijzingen naar andere instellingen behoren tot de mogelijkheden.

Behandeling kind en jeugd

Na de verwijzing van de huisarts of vanuit school kan er snel een intake ingepland worden. Het intakegesprek zal met het kind en de ouders zijn, zowel gezamenlijk als afzonderlijk van elkaar. Zo krijgen wij een helder beeld van de problematiek. Het gezin en de school zijn belangrijke factoren in het leven van het kind of de jongere en deze worden dan ook zo veel mogelijk betrokken bij het behandeltraject. Mogelijk kan na de intake gekozen worden verder onderzoek te verrichten naar bijvoorbeeld ADHD of autisme. Na de intake en, in sommige gevallen, aanvullend diagnostiektraject volgt het adviesgesprek. Hierin zal een behandelplan worden afgestemd. Doorverwijzing naar een andere instelling, of samenwerking met andere instellingen, behoort tot de mogelijkheden.

LET OP! In sommige gevallen kan het voorkomen dat Mentaal Beter niet de juiste zorg kan bieden. Lees hier welke uitsluitingscriteria Mentaal Beter hanteert.

Zorgaanbod

Kind en JeugdGroepsaanbod

 • ADHD psycho educatie groep voor ouders 
 • ADHD psycho educatie groep voor kinderen
 • Autisme Psycho-educatie groep voor ouders

Hiermee behandelen wij de volgende hulpvragen

   

  Volwassenen

  Groepen voor volwassenen

   • Exposuregroep - groepstherapie bij angststoornissen 
   • Cognitieve therapie groep  
   • Schemagerichte therapie groep  
   • Mindfulness based cognitive therapy groep

   Hiermee behandelen wij de volgende hulpvragen


   Therapeuten

   mevrouw E. StrikKinder- en jeugdpsychiaterSinds medio maart 2014 werk ik bij Metaal Beter, als psychiater voor kinderen en jeugdigen, jong volwassenen en volwassenen, in multidisciplinaire teams in Hoofddorp en IJmuiden. Mijn werkzaamheden bestaan uit diagnostiek en onderzoek, behandeling en medicatievoorschrift en – controle, en vooral ook verduidelijkende, inzichtgevende en oplossingsgerichte gesprekken..
   mevrouw A. van de Weijer-DrontmannGZ-PsycholoogSinds februari 2013 ben ik werkzaam als psycholoog binnenhet kind & jeugd team van Mentaal Beter in IJmuiden. Binnendit team behandel ik kinderen en jeugdigen (0 t/m 21 jaar)met verschillende soorten problematiek, zoals o.a. autisme,ADHD, depressie, gedragsproblemen en angst. Ik vind hetbelangrijk om de sterke kanten en kwaliteiten van kinderen,jeugdigen en hun gezin te benutten om zo te zorgen dat zijzich verder kunnen ontwikkelen en beter kunnenfunctioneren in het dagelijks leven. Daarbij ben ik positiefingesteld, werk ik hulpvraaggericht en ga ik transparant tewerk.
   mevrouw M. TrochPsycholoog
   mevrouw N. de la ParraGZ-PsycholoogSinds november 2013 werk ik bij Mentaal Beter alsGZ-Psycholoog. Ik behandel volwassenen voornamelijkmiddels cognitieve gedragstherapie. In behandeling spreekthet mij vooral aan dat we samenwerken aan het vinden vanoplossingen voor klachten en problemen. Dat kan metkortdurende, klachtgerichte behandelingen (o.a. KOP model),maar ook met langere en diepergaande therapieën. Daarnaastheb ik een voorliefde voor diagnostisch onderzoek(als het gewenst is), omdat je hierbij inzicht krijgt in deonderliggende factoren die maken dat klachten zich vakerkunnen te herhalen. Hierin geef ik ook supervisie enwerkbegeleiding..
   mevrouw M. Krijnen-StellingPsycholoogWerkervaring heb ik opgedaan zowel in de zorg als in hetbedrijfsleven. Sinds 2007 ben ik werkzaam bij Mentaal Beterin IJmuiden en verzorg ik psychologische behandeling enbegeleiding van volwassenen (vanaf 18 jaar), zowelindividueel als ook in partner-relatiegesprekken. Gezamenlijkkijken naar die behandelvorm die het beste aansluit bij uwpersoonlijke wensen en verwachtingen is belangrijk voor eenprettige manier van ‘samenwerken’ in de therapie.
   mevrouw S. SoekhoePsycholoogSinds juni 2015 ben ik werkzaam als psycholoog binnen het Kind en Jeugd team bij Mentaal Beter IJmuiden. Ik verricht zowel diagnostiek als behandeling bij kinderen en jongeren met verschillende problemen, zoals ADHD, autisme en gedragsproblemen. Ook geef ik de ADHD psycho-educatie cursus voor ouders en kinderen. 
   mevrouw B. de ValckGZ-psycholoog
   mevrouw Y. HemmingaPsycholoog Kind & Jeugd
   mevrouw S. TroosterBasispsycholoog
   mevrouw C. VeldkampBasispsycholoog
   mevrouw F. RiegenPsycholoog
   mevrouw B. de RidderPsycholoog
   mevrouw L. van OsGZ-psycholoog
   mevrouw B. de RidderPsycholoog
   mevrouw F. RiegenPsycholoog
   mevrouw G. DroogOrthopedagoog
   mevrouw Y. HemmingaOrthopedagoog

   Leeftijdscategorieën

   • Kinderen (0 tot 12 jaar)
   • Adolescenten (12 tot 22 jaar)
   • Volwassenen
   • Ouderen

   Therapievormen

   • Individueel
   • Paren
   • Gezinnen
   • Groepen

   Specialismen

   • Agressie
   • Angsten/dwang
   • Arbeidsgerelateerd
   • Assertiviteit
   • Depressie
   • Echtscheiding
   • Emotionele problemen
   • Gedragsproblemen
   • Gezinsproblemen
   • Hyperactiviteit
   • Isolement
   • Lichamelijke klachten
   • Machteloosheid
   • Opvoedingsproblemen
   • Passiviteit/lusteloosheid
   • Persoonlijkheidsstoornissen
   • Relatieproblemen
   • Rouw en verlies
   • Seksualiteit/sekse specifieke problemen
   • Spanning
   • Schuldgevoelens
   • Trauma
   • Anders
   Bel mij voor een afspraak
   Aanmelden
   Mentaal Beter IJmuiden - Psycholoog IJmuiden - GZ praktijk
   Plein 1945 88
   1971 GC IJMUIDEN
   088-010 44 80 (voor vragen en het maken van afspraken voor volwassen cliënten)

   088-033 06 00 (voor vragen en het maken van afspraken voor kinderen en jeugdigen)

   Wachttijd van aanmelding tot intake:

   Kind & Jeugd: 7 weken
   Volwassenen: >4 weken - wij adviseren u contact op te nemen met het planbureau om de voor u beste mogelijkheden door te nemen.
   Tel: 088-010 44 80
   088-010 44 80 (voor vragen en het maken van afspraken voor volwassen cliënten)

   088-033 06 00 (voor vragen en het maken van afspraken voor kinderen en jeugdigen)

   Wachttijd van aanmelding tot intake:

   Kind & Jeugd: 7 weken
   Volwassenen: >4 weken - wij adviseren u contact op te nemen met het planbureau om de voor u beste mogelijkheden door te nemen.
   Tel: 088-010 44 80
   Aanmelden
   Bel mij voor een afspraak
   Ik heb een vraag
   Locatie en route
   Vertrek adres
   Versturen