Mentaal Beter Hoofddorp - Psycholoog Hoofddorp - GZ praktijk

Algemeen

Welkom bij Mentaal Beter Hoofddorp.
Onze praktijk biedt geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische stoornissen. Met een verwijzing van de huisarts kan er over het algemeen snel een intake ingepland worden. Hier kunt u zich voor aanmelden via ons Planbureau. Zij voeren een kort oriënterend gesprek met u en vragen u enkele vragenlijsten in te vullen, zodat duidelijk wordt waar uw problematiek ligt.

Wat de psycholoog van Mentaal Beter Hoofddorp voor u kan betekenen.

  

   

   

Therapeuten

mevrouw K. van Bastelaar Psycholoog i.o. tot GZ-Psycholoog Sinds 1 juni 2013 werk ik bij Mentaal Beter. Momenteel ben ik in opleiding tot GZ-psycholoog. Specifiek heb ik interesse in het behandelen van depressie en angst middels cognitieve gedragstherapie, waarbij ik het van belang vind dat de cliënt zoveel mogelijk zelf doet. In het verleden ben ik gepromoveerd op onderzoek naar internettherapie, specifiek op het gebied van de Medische Psychologie (diabetes en depressie)..
de heer H. Kuiper Klinisch Psycholoog Mijn naam is Hidde Kuiper en mijn achtergrond is cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Mijn behandeldoelen richten zich vooral op het veranderen van gedrag en niet zozeer op inzicht. Vaak nodig ik de partner en gezinsleden ook uit om het samen te hebben over de gewenste toekomst. Hiernaast ben ik supervisor VGCt. Mijn pragmatische instelling zorgt ervoor dat ik zoveel mogelijk aansluit bij de taal en de doelen van de cliënt. “Wat wilt u aan het eind van de therapie hier bij Mentaal Beter in ieder geval bereikt hebben?” zijn mijn openingsvragen. Door duidelijke doelen krijg je eerder een duidelijke behandeling..
mevrouw I. Witteman-Wiers GZ-Psycholoog | Teamleider Sinds augustus 2011 werk ik bij Mentaal Beter als GZ-psycholoog en sinds 2 jaar tevens als teamleider van het volwassenen team. Mijn ervaring ligt met name op gebied van het behandelen van depressie, angst en persoonlijkheidsproblematiek. Ik werk hoofdzakelijk vanuit CGT en oplossingsgericht kader en betrek graag het systeem bij de behandelingen. Daarnaast geef ik EMDR behandelingen en schemagerichte therapie bij persoonlijkheidsproblematiek en doe ik ook graag psychologisch onderzoek als dat geïndiceerd is. Ik ben supervisor diagnostiek bij het NIP en begeleid met veel plezier collega's in het kader van behandeling en/of diagnostiek..
de heer R. Trinidad GZ-Psycholoog Sinds januari 2013 werk ik bij Mentaal Beter Hoofddorp als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCT. Naast individuele behandelingen werk ik ook graag met groepstherapie. De afgelopen jaren heb ik mij vooral bezig gehouden met verschillende behandelingen voor depressie (CT, GT en IPT) en voor angststoornissen. Daarnaast doe ik veel EMDR en schematherapie, alsook een combinatie van beide..
de heer M. Riesmeijer Psycholoog i.o. tot GZ-Psycholoog Sinds oktober 2009 werk ik bij Mentaal Beter. Kortdurende therapieën (KOP model, Oplossingsgerichte therapie) Partner relatiegesprekken, Systeemtherapie en Cognitieve gedragstherapie zijn mijn favoriete therapievormen. Bij alle vormen ga ik uit van de kracht van het oplossingsvermogen van cliënten zelf en probeer ik zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van cliënten zelf.
mevrouw A. Bolten Psycholoog Sinds 2010 werk ik bij Mentaal Beter en behandel volwassenen met uiteenlopende problemen. Dit varieert van somberheidsklachten tot paniekklachten, piekeren en identiteitsproblemen. Dit doe ik d.m.v. face-to-face behandelingen en via internettherapie. Daarbij behandel ik veel cliënten met psychosomatische klachten en seksuele problemen. Ik heb veel plezier in het geven van groepstherapie en samen met cliënten ontdekken waar hun kracht ligt. Samenwerking vind ik erg belangrijk, zodoende werk ik dan ook veel samen met psychosomatisch fysiotherapeuten en haptonomen..
mevrouw D. Natenstedt Psycholoog i.o. tot GZ-Psycholoog Sinds 2010 werk ik bij Mentaal Beter op de afdeling Kind en Jeugd. Hier behandel ik kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 25 jaar met verschillende stoornissen, zoals angst, depressie, ADHD, autisme, gedragsproblemen en trauma. Ik ben momenteel in opleiding tot relatie- en gezinstherapeut en tot cognitief gedragstherapeut..
mevrouw C. van den Brink Psycholoog Mijn naam is Camille van den Brink en ik werk sinds drie jaar als psycholoog en ben in maart 2014 bij Mentaal Beter begonnen. Ik behandel volwassenen in de GBGGZ en in de SGGZ met uiteenlopende problematiek, zoals depressie en angst. Hierbij maak ik voornamelijk gebruik van cognitieve gedragstherapie, waarbij ik het belangrijk vind om de kwaliteiten van de cliënt zoveel mogelijk in te zetten in de behandeling. Tevens behandel ik cliënten voor Mentaal Beter Werkt, waarbij verzuimpreventie en een snelle resultaatgerichte aanpak van psychisch verzuim op de voorgrond staan..
mevrouw L. Huigen GZ-Psycholoog Sinds 2008 werk ik bij Mentaal Beter, en heb net mijn opleiding tot gz-psycholoog afgerond. Ook ben ik bijna klaar met mijn opleiding tot systeemtherapeut. Ik doe intakes, diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met psychische problemen. Hierbij worden ouders (en soms ook andere gezinsleden) nauw betrokken. In de behandeling ga ik samen met het gezin op zoek naar waar het in de communicatie en omgang met elkaar knel is komen te zitten. Daarnaast probeer ik samen met het gezin de krachten en mogelijkheden te (her)vinden..
mevrouw N. de la Parra GZ-Psycholoog Sinds november 2013 werk ik bij Mentaal Beter als GZ-Psycholoog. Ik behandel volwassenen in de Basis GGZ en Specialistische GGZ, voornamelijk middels cognitieve gedragstherapie. In behandeling spreekt het mij vooral aan dat we samenwerken aan het vinden van oplossingen voor klachten en problemen. Dat kan met kortdurende, klachtgerichte behandelingen (o.a. KOP model), maar ook met langere en diepergaande therapieën. Daarnaast heb ik een voorliefde voor diagnostisch onderzoek (als het gewenst is), omdat je hierbij inzicht krijgt in de onderliggende factoren die maken dat klachten zich vaker kunnen te herhalen. Hierin geef ik ook supervisie en werkbegeleiding..
mevrouw A. Kersch Stagiaire Sinds januari 2014 loop ik stage bij Mentaal Beter. Voor mijn opleiding orthopedagogiek was ik op zoek naar een leuke stage waarbij ik een zo breed mogelijk beeld kon krijgen van cliëntproblematiek in de hulpverlening van kinderen en jeugdigen. De uitdaging die ik in dit werk zie is te proberen kinderen te helpen om zich zo goed mogelijk te ontplooien, ondanks eventuele belemmeringen die zij daarbij tegen komen. Tot nu toe lag mijn ervaring vooral bij kinderen met een ernstige vorm van autisme en bij kinderen die door een ernstige medische aandoening gehinderd worden in hun ontwikkeling.
mevrouw K. de Ruiter GZ-Psycholoog Sinds september 2013 werk ik als GZ-psycholoog bij het team Kind en Jeugd. Hier zie en spreek ik kinderen en jongeren tot en met 24 jaar met hun ouders samen of individueel. Ik ben gespecialiseerd in kinderen met leerproblemen en verstandelijke beperkingen in combinatie met psychische problemen zoals ADHD, autisme, angst en depressie. Volgens mij is het belangrijk om met kinderen, hun ouders en eventueel de school te zoeken naar een manier waarop het leven wat makkelijker verloopt voor iedereen..
mevrouw E. van der Linden Kinder- en jeugdpsychiater Ik werk sinds mei 2014 als psychiater en hoofdbehandelaar (2 dagen/week) Mentaal Beter, volwassenen. Daarnaast werk ik bij de Bascule, kinder- en jeugdpsychiatrie en heb een kleine eigen praktijk in Amsterdam. Ik kijk vanuit verschillende invalshoeken naar de problemen waarmee cliënten zich aanmelden. Waarbij zowel systemische, culturele, psychodynamische, gedragsmatige en medisch-psychiatrische aspecten een rol kunnen spelen in de oorzaak of het in stand houden van de problemen. Al deze aspecten zijn van belang om tot een passende behandeling te komen. Naast psychiatrische diagnostiek en medicatiecontacten doe ik individuele behandelingen, bij voorkeur EMDR of schematherapie..
mevrouw W. Heiner Klinisch Psycholoog
mevrouw L. van Tongeren Psycholoog i.o. tot GZ-Psycholoog
mevrouw E. Strik Psychiater Sinds medio maart 2014 werk ik bij Metaal Beter, als psychiater voor kinderen en jeugdigen, jong volwassenen en volwassenen, in multidisciplinaire teams in Hoofddorp en IJmuiden. Mijn werkzaamheden bestaan uit diagnostiek en onderzoek, behandeling en medicatievoorschrift en – controle, en vooral ook verduidelijkende, inzichtgevende en oplossingsgerichte gesprekken..
mevrouw C. van den Bergh Kinderpsycholoog

Leeftijdscategorieën

 • Kinderen (0 tot 12 jaar)
 • Adolescenten (12 tot 22 jaar)
 • Volwassenen
 • Ouderen

Therapievormen

 • Individueel
 • Paren
 • Gezinnen
 • Groepen

Specialismen

 • Agressie
 • Angsten/dwang
 • Arbeidsgerelateerd
 • Assertiviteit
 • Depressie
 • Echtscheiding
 • Emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Hyperactiviteit
 • Isolement
 • Lichamelijke klachten
 • Machteloosheid
 • Opvoedingsproblemen
 • Passiviteit/lusteloosheid
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Relatieproblemen
 • Rouw en verlies
 • Seksualiteit/sekse specifieke problemen
 • Spanning
 • Schuldgevoelens
 • Trauma
 • Anders
Mentaal Beter Hoofddorp - Psycholoog Hoofddorp - GZ praktijk
J.C. Beetslaan 163
2131 AL HOOFDDORP
088-0104480

Wachtijd tot behandeling

Volwassenen: 1-2 weken
Kind & Jeugd: 5 weken
088-0104480

Wachtijd tot behandeling

Volwassenen: 1-2 weken
Kind & Jeugd: 5 weken
Bel mij voor een afspraak
Meldt u aan bij deze praktijk

Locatie en route

The map is only visible when you are not logged in.

Vertrek adres

Versturen