Mentaal Beter Bergen op Zoom - Psycholoog Bergen op Zoom - psychologenpraktijk voor jeugd en volwassenen - BERGEN OP ZOOM - GZ praktijk

Mentaal Beter Bergen op Zoom - Psycholoog Bergen op Zoom - psychologenpraktijk voor jeugd en volwassenen

Algemeen

Wij zijn een praktijk voor psychotherapeutische en psychiatrische hulpverlening. Wij bieden ambulante behandeling aan zowel kinderen & jeugdigen en hun ouders, als volwassenen met diverse problemen.

We beschikken tevens over een psychiater van de maatschap psychiatrie van het St. Franciscus ziekenhuis en het Lievenberg ziekenhuis. Bij hem kunnen volwassen cliënten terecht voor psychiatrisch onderzoek en medicatieconsulten. Tevens neemt hij voor de complexe zorgvragen het hoofdbehandelaarschap op zich. Daarnaast hebben wij formele afspraken gemaakt met de polikliniek van de GGZ West Noord Brabant over het handelen en samenwerken in crisisgevoelige situaties. Deze aanvullingen op ons team leiden ertoe dat ook mensen met complexe zorgvragen bij ons terecht kunnen.

Al onze behandelaren hanteren een persoonlijke aanpak. Wij bekijken samen met u welke behandeling het best bij u past, zodat we samen kunnen werken aan een zo optimaal mogelijk effect van de behandeling. Daarbij hanteren wij een inzichtelijke werkwijze en begint de behandeling pas wanneer u instemt met het behandelplan. Tijdens de behandeling meten we de voortgang en bespreken deze met u. Wij streven naar een efficiënte een kwalitatief hoogwaardige hulpverlening. U vindt ons aan de Stulemijerlaan1 in Bergen op Zoom, een goed te bereiken locatie nabij het stadscentrum met voldoende parkeergelegenheid in de buurt.


Zorgaanbod


Kind en Jeugd

Groepsaanbod

 • ADHD psycho educatie groep voor ouders
 • Autisme Psycho-educatie groep voor ouders

Hiermee behandelen wij de volgende hulpvragen

Volwassenen

Groepsaanbod

Hiermee behandelen wij de volgende hulpvragen

Therapeuten

mevrouw M. HenseSPV'er Sinds 2009 ben ik als sociaal psychiatrisch verpleegkundige werkzaam bij Mentaal Beter. Mijn pragmatische instelling zorgt ervoor dat ik zoveel mogelijk aansluit bij de taal en de doelen van de cliënt. Ik vind dit werk erg boeiend doordat ik steeds weer andere mensen zie en mee mag denken hoe zij zich als persoon kunnen ontwikkelen! Naast individuele behandelingen heb ik veel ervaring in het werken met (echt) paren waarbij ik graag gebruik maak van emotionally focused therapy.  
de heer A. van BaarsPsychiaterSinds 2013 ben ik als algemeen ziekenhuispsychiater gedetacheerd bij Mentaal Beter in Bergen op Zoom en Roosendaal. Ik ben betrokken bij diagnostiek en behandeling van patiënten met complexere problematiek en werk daarbij nauw samen met de psychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen die voor patiënten in principe het eerste aanspreekpunt zijn. Behandeling met geneesmiddelen kan tot de mogelijkheden behoren. Cliënten kunnen ook hiervoor naar mij worden verwezen. 
mevrouw A. SilvertandGZ-psycholoogSinds juli 2012 werk ik bij Mentaal Beter als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut. Voornamelijk behandel ik kinderen, jongeren en jong volwassenen, zowel binnen de (kortdurende) generalistische basis GGZ als ook binnen de specialistische GGZ. Naast het uitvoeren van onderzoek behandel ik verschillende stoornissen zoals ADHD, autisme, angst, depressie en gedragsproblemen. Ik ben gespecialiseerd in traumabehandeling bij kinderen en volwassenen. Bij kinderen en jongeren vind ik het van groot belang het systeem (ouders en indien gewenst school) bij de behandeling te betrekken. 
de heer H. HabetsSPV'er VolwassenenSinds september 2011 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter als sociaal psychiatrisch verpleegkundige voor volwassenen. Ik ben al geruime tijd werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en behandel volwassenen met uiteenlopende problemen. Ik maak gebruik van diverse invalshoeken zoals cognitieve gedragstherapie, KOP-model maar ook inzichten uit de systeemtherapie. In mijn manier van werken probeer ik altijd de problematiek van cliënten te begrijpen in het perspectief van hun levensverhaal. 
mevrouw L. van LaerKinderpsycholoogSinds 2010 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter in Bergen op Zoom/Roosendaal. Als kind- en jeugdpsychologe zie ik kinderen en jongeren tussen 0-21 jaar met diverse problemen. De aangeboden behandeling kan zowel een individueel traject als een groepstraject zijn. Ook ouders maken een belangrijk deel uit van de behandeling. Momenteel ben ik in opleiding tot gedragstherapeut. 
mevrouw H. VoetenPsycholoog i.o. tot GZ-psycholoogSinds 2009 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter. Momenteel ben ik in opleiding tot GZ-Psycholoog en cognitief gedragstherapeut. Ik behandel volwassenen (vanaf 18 jaar) met uitlopende problemen. Dit varieert van somberheidsklachten tot angstklachten, eetproblemen en identiteitsproblemen. Daarnaast doe ik ook regelmatig psychologisch onderzoek. In mijn behandelingen maak ik veel gebruik van cognitief gedragstherapeutische technieken, waarbij ik het belangrijk vind om aan te sluiten bij de wensen van de cliënt zelf en uit te gaan van de kracht van zijn/haar eigen oplossingsvermogen. 
mevrouw M. van den HeuvelGZ-psycholoogMijn naam is Marijke van den Heuvel. Als GZ-Psycholoog op de afdeling Kind en Jeugd behandel ik kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar met verschillende stoornissen, zoals angst, depressie en ADHD. Trauma en hechtingsproblematiek hebben mijn speciale belangstelling. 
mevrouw N. DietvorstOrthopedagoogSinds 2013 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter. Ik behandel kinderen en jongeren met verschillende problemen zoals angst, ADHD, autisme, depressie, gedragsproblemen en trauma. Ik zie het als een uitdaging om samen met kinderen, jongeren en ouders te zoeken naar oplossingen en de manier waarop dit bereikt kan worden. Hierbij werk ik vanuit de krachten en mogelijkheden van de cliënt. Op dit moment ben ik in opleiding tot cognitief gedragstherapeut. 
de heer J. van SchaikGZ-psycholoog
mevrouw S.E. de RooijPsycholoog Kind&Jeugd
mevrouw P. BoomkampKlinisch psycholoog
mevrouw S. van SchiltPsycholoogSinds november 2015 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter in Bergen op Zoom. Ik behandel volwassenen vanaf 18 jaar met diverse problemen, zoals bijvoorbeeld angst- en stemmingsstoornissen. Omdat ik in opleiding ben tot cognitief gedragstherapeut maak ik binnen de behandeling voornamelijk gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Al vind ik het ook erg interessant om mezelf te verdiepen in andere stromingen. Daarnaast vind ik het leuk om diagnostisch onderzoek te doen.
mevrouw E. TetterooPsycholoog
mevrouw M. BregmanPsycholoog
de heer W. HorssenPsycholoog
mevrouw A. HermesGZ-psycholoog

Leeftijdscategorieën

 • Adolescenten (12 tot 22 jaar)
 • Kinderen (0 tot 12 jaar)
 • Ouderen
 • Volwassenen

Therapievormen

 • Gezinnen
 • Groepen
 • Individueel
 • Paren

Specialismen

 • Agressie
 • Anders
 • Angsten/dwang
 • Arbeidsgerelateerd
 • Assertiviteit
 • Depressie
 • Echtscheiding
 • Emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Geen voorkeur
 • Gezinsproblemen
 • Hyperactiviteit
 • Isolement
 • Lichamelijke klachten
 • Machteloosheid
 • Opvoedingsproblemen
 • Passiviteit/lusteloosheid
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Relatieproblemen
 • Rouw en verlies
 • Schuldgevoelens
 • Spanning
 • Trauma
 • Zingevingsvragen
Mentaal Beter Bergen op Zoom - Psycholoog Bergen op Zoom - psychologenpraktijk voor jeugd en volwassenen
Burgemeester Stulemeijerlaan 1
4611 EH BERGEN OP ZOOM
088-010 44 80

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind & Jeugd: 8 weken
Volwassenen: >4 weken - wij adviseren u contact op te nemen met het planbureau om de voor u beste mogelijkheden door te nemen.
Tel: 088-010 44 80
088-010 44 80

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind & Jeugd: 8 weken
Volwassenen: >4 weken - wij adviseren u contact op te nemen met het planbureau om de voor u beste mogelijkheden door te nemen.
Tel: 088-010 44 80
Bel mij voor een afspraak
Klik hier voor meer informatie
over de wachttijden
Locatie en route
Vertrek adres
Versturen