Psycholoog Bergen op Zoom - GGZ Bergen op Zoom | Mentaal Beter

Algemeen

Welkom bij Mentaal Beter Bergen op Zoom!

Wij bieden geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan kinderen & jeugdigen (en hun ouders/verzorgers) en volwassenen met lichte tot matig-ernstige psychische problematiek. Dit doen wij volgens onze kernwaarden Persoonlijk, Duidelijk, Doelgericht en Actief Samenwerken.

Wij zijn gespecialiseerd in behandeling van angststoornissen, stemmingsstoornissen, trauma, persoonlijkheidsproblemen, somatoforme stoornissen, ADHD en autisme.

Bij Mentaal Beter staat u als cliënt centraal. Onze therapeuten starten vaak direct na intake met de behandeling, zowel in basis- als specialistische GGZ, en werken met een doelgericht behandelplan. Indien nodig in het kader van de behandeling, kunnen wij onderzoek inzetten. Ook hechten wij waarde aan samenwerking met ouders, partners, scholen en eventueel andere betrokken hulpverleners.

Psychiatrische consultatie kan bij ons onderdeel zijn van diagnostiek en behandeling, met name wanneer de problematiek complexer is. Mentaal Beter is vanwege haar psychologische behandeloriëntatie minder geschikt voor patiënten die zijn aangewezen op enkel farmacotherapie (behandeling met geneesmiddelen), en niet op een vorm van psychotherapie. Cliënten met complexe maatschappelijke problematiek waardoor psychologische behandeling bemoeilijk wordt, overwegen wij in samenspraak met de cliënt door te verwijzen naar de daarvoor passende hulpinstantie.

Kind en Jeugd

Naar een psycholoog gaan kan best spannend zijn, maar bij Mentaal Beter Bergen op Zoom ben je aan het goede adres om geholpen te worden. We behandelen diverse psychische klachten bij kinderen en jongeren. Het kan zijn dat je niet zo gelukkig bent, last hebt van somberheid, angstig bent of niet goed kan concentreren.Of je hebt problemen waardoor je vastloopt in je leven of waar je ouders zorgen over hebben. Ieder kind is anders, dus iedere behandeling is ook anders. We kijken graag naar je positieve eigenschappen en deze zetten we ook in tijdens de behandeling. Wil je meer weten over ons zorgaanbod? Klik dan op onderstaande afbeelding.

We bieden ook diverse groepstrainingen aan voor kinderen, jongeren en hun ouders. Wil je weten welke? Bekijk ons groepsaanbod hier

LET OP! In sommige gevallen kan het voorkomen dat Mentaal Beter niet de juiste zorg kan bieden. Lees hier welke uitsluitingscriteria Mentaal Beter hanteert.

Zorgaanbod


Kind en Jeugd

Groepsaanbod

 • ADHD psycho educatie groep voor ouders
 • Autisme Psycho-educatie groep voor ouders

Hiermee behandelen wij de volgende problemen

Volwassenen

Groepsaanbod

Hiermee behandelen wij de volgende DSM 5 diagnoses

Therapeuten

de heer A. van BaarsPsychiater | Big: 79054811901Sinds 2013 ben ik als algemeen ziekenhuispsychiater gedetacheerd bij Mentaal Beter in Bergen op Zoom en Roosendaal. Ik ben betrokken bij diagnostiek en behandeling van patiënten met complexere problematiek en werk daarbij nauw samen met de psychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen die voor patiënten in principe het eerste aanspreekpunt zijn. Behandeling met geneesmiddelen kan tot de mogelijkheden behoren. Cliënten kunnen ook hiervoor naar mij worden verwezen. 
de heer H. HabetsSPV'er Volwassenen | Big: 49009610330Sinds september 2011 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter als sociaal psychiatrisch verpleegkundige voor volwassenen. Ik ben al geruime tijd werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en behandel volwassenen met uiteenlopende problemen. Ik maak gebruik van diverse invalshoeken zoals cognitieve gedragstherapie, KOP-model maar ook inzichten uit de systeemtherapie. In mijn manier van werken probeer ik altijd de problematiek van cliënten te begrijpen in het perspectief van hun levensverhaal. 
mevrouw L. van LaerKinderpsycholoogSinds 2010 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter in Bergen op Zoom. Als kind- en jeugdpsychologe zie ik kinderen en jongeren tussen 0-21 jaar met diverse problemen. De aangeboden behandeling kan zowel een individueel traject als een groepstraject zijn. Ook ouders maken een belangrijk deel uit van de behandeling. Momenteel ben ik in opleiding tot gedragstherapeut. 
mevrouw N. Steendam-DietvorstOrthopedagoogSinds 2013 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter. Ik behandel kinderen en jongeren met verschillende problemen zoals angst, ADHD, autisme, depressie, gedragsproblemen en trauma. Ik zie het als een uitdaging om samen met kinderen, jongeren en ouders te zoeken naar oplossingen en de manier waarop dit bereikt kan worden. Hierbij werk ik vanuit de krachten en mogelijkheden van de cliënt. Op dit moment ben ik in opleiding tot cognitief gedragstherapeut. 
mevrouw P. BoomkampKlinisch psycholoog | Big: 19049859816

Ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut en sinds vele jaren werkzaam in verschillende psychiatrische en medische instellingen zowel in Nederland als in het buitenland, voornamelijk voor volwassenen. Ik ben sinds 2016 werkzaam bij Mentaal Beter waar ik werk met volwassenen vanaf 18 jaar. Ik werk voornamelijk met mensen die lijden aan depressies, psychotrauma's, angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Hiervoor gebruik ik o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR en Schematherapie. In mijn behandelingen streef ik naar een veilige en open omgeving om gezamenlijk aan de gestelde doelen te werken.

mevrouw S. van SchiltPsycholoogSinds november 2015 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter in Bergen op Zoom. Ik behandel volwassenen vanaf 18 jaar met diverse problemen, zoals bijvoorbeeld angst- en stemmingsstoornissen. Omdat ik in opleiding ben tot cognitief gedragstherapeut maak ik binnen de behandeling voornamelijk gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Al vind ik het ook erg interessant om mezelf te verdiepen in andere stromingen. Daarnaast vind ik het leuk om diagnostisch onderzoek te doen.
mevrouw M.H. BregmanPsycholoog

Ik ben Marjon Bregman en vanaf januari 2017 werkzaam bij Mentaal Beter Bergen op Zoom. Hiervoor werkte ik binnen de interculturele geestelijke gezondheidszorg als systeemtherapeut en orthopedagoog met volwassenen en jongeren. Eerder was ik 15 jaar als maatschappelijk werker actief in de jeugdhulpverlening, het basisonderwijs en de gezondheidszorg, bijvoorbeeld in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Ik ga graag samen met cliënten op zoek naar hun kracht en naar nieuwe manieren om met stressvolle situaties om te gaan. Hierbij maak ik vooral gebruik van cognitieve gedragstherapie, EMDR en systeemgerichte interventies.

mevrouw M. GeersGZ-Psycholoog
mevrouw N. SmitsPsycholoogSinds 2018 ben ik werkzaam als Kind en Jeugdpsycholoog bij Mentaal Beter op de vestigingen Bergen op Zoom en Roosendaal. Ik behandel kinderen en jongeren tot 18 jaar, individueel en/of in groepsverband, met uiteenlopende problematieken, zoals ADHD, autisme, gedragsproblemen, angst-, depressie-, zelfbeeld- en traumaklachten. Ik vind het belangrijk om samen met het kind/de jeugdige en overige betrokkenen te zoeken naar de krachten van het kind/de jeugdige en de best passende behandelmethodiek. Binnen de behandeling bied ik verder voldoende ruimte voor ouderbegeleiding, zodat het kind/de jeugdige ook thuis alle steun krijgt die hij/zij nodig heeft om de problematiek te overwinnen.  
mevrouw L. van der BeijlPsycholoog
mevrouw J. de HeerGZ-psycholoogMet compassie voer ik samen met u de behandeling uit gericht op uw hulpvraag. Met als doel om klachten te verminderen door u anders te leren omgaan met gedachten, gevoelens en gedragspatronen te doorbreken. Ik behandel met name trauma-, angst en stemmingsklachten en negatief zelfbeeld. Werk daarin graag met EMDR (traumabehandeling) en maak daarnaast gebruik van Acceptance & Commitment Therapie (derde generatie gedragstherapie). Mijn stijl typeert zich als open, direct en constructief.  
mevrouw A. FreundOrthopedagoogMijn naam is Anouk Freund en sinds 2018 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter Bergen op Zoom. Als orthopedagoog zie ik kinderen en jongeren met uiteenlopende problematiek, waarbij ik werk aan de hand van psychodiagnostisch onderzoek, individuele behandeling en oudergesprekken. Ik vind het een uitdaging om steeds weer samen met de cliënt en zijn of haar betrokken systeem (ouders en indien nodig school) af te stemmen wat er precies nodig is om de cliënt zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen: geen enkel persoon is immers hetzelfde! 
mevrouw I. van WaesOrthopedagoogMijn naam is Ingeborg van Waes. Met veel plezier werk ik als orthopedagoog op de locaties Bergen op Zoom en Roosendaal. Ik behandel hier kinderen en jongeren waarbij er sprake is van uiteenlopende problematieken zoals angst, depressie, trauma, gedragsproblemen, ADHD en autisme. In mijn behandelingen vind ik het van groot belang om aan te sluiten bij de behoeften van het kind/de jeugdige en zijn ouders. Ik streef in mijn behandelingen altijd naar het creëren van een veilige sfeer en gelijkwaardigheid. 
mevrouw M. van Loon-ErnestGezinsbegeleiderMijn naam is Miranda van Loon en werk als gezinsbegeleider. Sinds 2006 ben ik werkzaam in de Kind en Jeugd Psychiatrie. Het werken met gezinnen is voor mij een grote passie. Ik ben van mening dat een probleem zelden op zichzelf staat. Samen met ouders, kinderen en voor hen belangrijke betrokkenen probeer ik veel informatie te verzamelen om beter te snappen wat er gebeurt en ben van mening dat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van het probleem. Ik vind het belangrijk om breed te kijken. Samen met het gezin ga ik op zoek naar wat er goed werkt, de voor hen gewenste verandering, ieders goede intenties en sluit aan bij wat voor hen belangrijk is. De begeleiding kan out-reachend worden ingezet, wat inhoudt dat de behandeling in de thuissituatie kan plaatsvinden zodat daar de hulp wordt verleend waar dat het ook het meest zinvol is.  

Leeftijdscategorieën

 • Kinderen (0 tot 12 jaar)
 • Adolescenten (12 tot 22 jaar)
 • Volwassenen
 • Ouderen

Therapievormen

 • Individueel
 • Gezinnen
 • Groepen

Specialismen

 • Agressie
 • Angsten/dwang
 • Assertiviteit
 • Depressie
 • Echtscheiding
 • Emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Hyperactiviteit
 • Isolement
 • Lichamelijke klachten
 • Machteloosheid
 • Opvoedingsproblemen
 • Passiviteit/lusteloosheid
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Spanning
 • Schuldgevoelens
 • Trauma
Psycholoog Bergen op Zoom - GGZ Bergen op Zoom | Mentaal Beter
Burgemeester Stulemeijerlaan 1
4611 EH BERGEN OP ZOOM
088-010 44 80 088-010 44 80

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind & Jeugd: 1 week
Volwassenen: 5 weken

Aanmelden Volwassenen
Aanmelden Kind & Jeugd
Ik heb een vraag
Wat behandelen wij niet?
Locatie en route
Vertrek adres
Versturen