Mentaal Beter Bergen op Zoom - Psycholoog Bergen op Zoom - psychologenpraktijk voor jeugd en volwassenen - BERGEN OP ZOOM - GZ praktijk

Mentaal Beter Bergen op Zoom - Psycholoog Bergen op Zoom - psychologenpraktijk voor jeugd en volwassenen

Algemeen

Welkom bij Mentaal Beter Bergen op zoom!

Wij bieden geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan kinderen & jeugdigen (en hun ouders/verzorgers) en volwassenen met lichte tot matig-ernstige psychische problematiek. Dit doen wij volgens onze kernwaarden Persoonlijk, Duidelijk, Doelgericht en Actief Samenwerken.

Wij zijn gespecialiseerd in behandeling van angststoornissen, stemmingsstoornissen, trauma, persoonlijkheidsproblemen, somatoforme stoornissen, ADHD en autisme.

Bij Mentaal Beter staat u als cliënt centraal. Onze therapeuten starten vaak direct na intake met de behandeling, zowel in basis- als specialistische GGZ, en werken met een doelgericht behandelplan. Indien nodig in het kader van de behandeling, kunnen wij onderzoek inzetten. Ook hechten wij waarde aan samenwerking met ouders, partners, scholen en eventueel andere betrokken hulpverleners.

Psychiatrische consultatie kan bij ons onderdeel zijn van diagnostiek en behandeling, met name wanneer de problematiek complexer is. Mentaal Beter is vanwege haar psychologische behandeloriëntatie minder geschikt voor patiënten die zijn aangewezen op enkel farmacotherapie (behandeling met geneesmiddelen), en niet op een vorm van psychotherapie. Cliënten met complexe maatschappelijke problematiek waardoor psychologische behandeling bemoeilijk wordt, overwegen wij in samenspraak met de cliënt door te verwijzen naar de daarvoor passende hulpinstantie.

LET OP! In sommige gevallen kan het voorkomen dat Mentaal Beter niet de juiste zorg kan bieden. Lees hier welke uitsluitingscriteria Mentaal Beter hanteert.

Zorgaanbod


Kind en Jeugd

Groepsaanbod

 • ADHD psycho educatie groep voor ouders
 • Autisme Psycho-educatie groep voor ouders

Hiermee behandelen wij de volgende hulpvragen

Volwassenen

Groepsaanbod

Hiermee behandelen wij de volgende hulpvragen

Therapeuten

de heer A. van BaarsPsychiaterSinds 2013 ben ik als algemeen ziekenhuispsychiater gedetacheerd bij Mentaal Beter in Bergen op Zoom en Roosendaal. Ik ben betrokken bij diagnostiek en behandeling van patiënten met complexere problematiek en werk daarbij nauw samen met de psychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen die voor patiënten in principe het eerste aanspreekpunt zijn. Behandeling met geneesmiddelen kan tot de mogelijkheden behoren. Cliënten kunnen ook hiervoor naar mij worden verwezen. 
mevrouw A. SilvertandGZ-psycholoogSinds juli 2012 werk ik bij Mentaal Beter als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut. Voornamelijk behandel ik kinderen, jongeren en jong volwassenen, zowel binnen de (kortdurende) generalistische basis GGZ als ook binnen de specialistische GGZ. Naast het uitvoeren van onderzoek behandel ik verschillende stoornissen zoals ADHD, autisme, angst, depressie en gedragsproblemen. Ik ben gespecialiseerd in traumabehandeling bij kinderen en volwassenen. Bij kinderen en jongeren vind ik het van groot belang het systeem (ouders en indien gewenst school) bij de behandeling te betrekken. 
de heer H. HabetsSPV'er VolwassenenSinds september 2011 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter als sociaal psychiatrisch verpleegkundige voor volwassenen. Ik ben al geruime tijd werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en behandel volwassenen met uiteenlopende problemen. Ik maak gebruik van diverse invalshoeken zoals cognitieve gedragstherapie, KOP-model maar ook inzichten uit de systeemtherapie. In mijn manier van werken probeer ik altijd de problematiek van cliënten te begrijpen in het perspectief van hun levensverhaal. 
mevrouw L. van LaerKinderpsycholoogSinds 2010 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter in Bergen op Zoom/Roosendaal. Als kind- en jeugdpsychologe zie ik kinderen en jongeren tussen 0-21 jaar met diverse problemen. De aangeboden behandeling kan zowel een individueel traject als een groepstraject zijn. Ook ouders maken een belangrijk deel uit van de behandeling. Momenteel ben ik in opleiding tot gedragstherapeut. 
mevrouw M. van den HeuvelGZ-psycholoogMijn naam is Marijke van den Heuvel. Als GZ-Psycholoog op de afdeling Kind en Jeugd behandel ik kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar met verschillende stoornissen, zoals angst, depressie en ADHD. Trauma en hechtingsproblematiek hebben mijn speciale belangstelling. 
mevrouw N. DietvorstOrthopedagoogSinds 2013 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter. Ik behandel kinderen en jongeren met verschillende problemen zoals angst, ADHD, autisme, depressie, gedragsproblemen en trauma. Ik zie het als een uitdaging om samen met kinderen, jongeren en ouders te zoeken naar oplossingen en de manier waarop dit bereikt kan worden. Hierbij werk ik vanuit de krachten en mogelijkheden van de cliënt. Op dit moment ben ik in opleiding tot cognitief gedragstherapeut. 
mevrouw S.E. de RooijPsycholoog Kind&Jeugd

Mijn naam is Sanne de Rooij en met veel plezier ben ik sinds juli 2016 werkzaam als psycholoog op de afdeling Kind & Jeugd bij Mentaal Beter in Bergen op Zoom en Roosendaal. Naast het doen van psychologisch onderzoek behandel en begeleid ik kinderen en jongeren met verschillende problemen zoals ADHD, autisme, angst, depressie, gedragsproblemen en trauma. Ik werk voornamelijk middels cognitieve gedragstherapie en betrek waar mogelijk het systeem van het kind (ouders en school) bij het behandeltraject. Ik vind het belangrijk dat een kind of jongere zich op zijn/haar gemak voelt bij mij zodat we een goede basis kunnen leggen om aan haalbare doelen te werken. Ieder kind is uniek en die afwisseling maakt mijn werk zo leuk.

mevrouw P. BoomkampKlinisch psycholoog

Ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut en sinds vele jaren werkzaam in verschillende psychiatrische en medische instellingen zowel in Nederland als in het buitenland, voornamelijk voor volwassenen. Ik ben sinds 2016 werkzaam bij Mentaal Beter waar ik werk met volwassenen vanaf 18 jaar. Ik werk voornamelijk met mensen die lijden aan depressies, psychotrauma's, angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Hiervoor gebruik ik o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR en Schematherapie. In mijn behandelingen streef ik naar een veilige en open omgeving om gezamenlijk aan de gestelde doelen te werken.

mevrouw S. van SchiltPsycholoogSinds november 2015 ben ik werkzaam bij Mentaal Beter in Bergen op Zoom. Ik behandel volwassenen vanaf 18 jaar met diverse problemen, zoals bijvoorbeeld angst- en stemmingsstoornissen. Omdat ik in opleiding ben tot cognitief gedragstherapeut maak ik binnen de behandeling voornamelijk gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Al vind ik het ook erg interessant om mezelf te verdiepen in andere stromingen. Daarnaast vind ik het leuk om diagnostisch onderzoek te doen.
mevrouw E. TetterooPsycholoog

Mijn naam is Eva Tetteroo en sinds begin 2017 werk ik met veel plezier als psycholoog bij Mentaal Beter en ben ik cognitief gedragstherapeut i.o. Ik behandel volwassenen met allerlei problemen zoals depressie, angst, emotieregulatieproblemen en/of trauma. Dit doe ik voornamelijk middels cognitieve gedragstherapie, maar ik maak soms ook gebruik van andere behandelvormen. Ik werk graag cliëntgericht en ga vaak met de cliënt op zoek naar wat helpend is voor de cliënt. Ik ben van mening dat een goed contact tussen cliënt en behandelaar van groot belang is voor behandelsucces. Voordat ik bij Mentaal Beter begon, heb ik gewerkt als psycholoog met volwassenen en jongeren met allerlei soorten lichte problematiek, persoonlijkheidsproblematiek en verslavingen.

mevrouw M.H. BregmanPsycholoog

Ik ben Marjon Bregman en vanaf januari 2017 werkzaam bij Mentaal Beter Bergen op Zoom. Hiervoor werkte ik binnen de interculturele geestelijke gezondheidszorg als systeemtherapeut en orthopedagoog met volwassenen en jongeren. Eerder was ik 15 jaar als maatschappelijk werker actief in de jeugdhulpverlening, het basisonderwijs en de gezondheidszorg, bijvoorbeeld in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Ik ga graag samen met cliënten op zoek naar hun kracht en naar nieuwe manieren om met stressvolle situaties om te gaan. Hierbij maak ik vooral gebruik van cognitieve gedragstherapie, EMDR en systeemgerichte interventies.

de heer A.J.M.A. AmericaGZ-psycholoog

Ik ben werkzaam als GZ-psycholoog voor Mentaal Beter en heb ervaring met solk-problematiek, stemmingsstoornissen, angstproblematiek en persoonlijkheidsproblematiek. Ik heb ervaring om met mensen met verstandelijke beperkingen te werken. Daarnaast ben ik mindfulness-trainer en coach. Tevens bedrijfskundige en van daaruit ervaring met arbeidspsychologische diagnostiek.

mevrouw M. BorsboomPsycholoog K&J

Mijn naam is Miriam Borsboom en ik werk met veel plezier als psycholoog bij Mentaal Beter Roosendaal en Bergen op Zoom. Hier zie ik kinderen en jongeren met uiteenlopende problematiek voor psychologisch onderzoek en individuele behandeling, waarin ik o.a. gebruik maak van EMDR en technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Daarnaast bied ik ouderbegeleiding wanneer ouders komen met opvoedvragen of de taak krijgen om deel te nemen als co-therapeut. In het contact vind ik een goede werkrelatie belangrijk, evenals openheid en een actieve inzet.

mevrouw M. GeersGZ-Psycholoog
mevrouw N. SmitsStagiair

Leeftijdscategorieën

 • Kinderen (0 tot 12 jaar)
 • Adolescenten (12 tot 22 jaar)
 • Volwassenen
 • Ouderen

Therapievormen

 • Individueel
 • Paren
 • Gezinnen
 • Groepen

Specialismen

 • Geen voorkeur
 • Agressie
 • Angsten/dwang
 • Arbeidsgerelateerd
 • Assertiviteit
 • Depressie
 • Echtscheiding
 • Emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Hyperactiviteit
 • Isolement
 • Lichamelijke klachten
 • Machteloosheid
 • Opvoedingsproblemen
 • Passiviteit/lusteloosheid
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Relatieproblemen
 • Rouw en verlies
 • Spanning
 • Schuldgevoelens
 • Trauma
 • Zingevingsvragen
 • Anders
Bel mij voor een afspraak
Aanmelden
Mentaal Beter Bergen op Zoom - Psycholoog Bergen op Zoom - psychologenpraktijk voor jeugd en volwassenen
Burgemeester Stulemeijerlaan 1
4611 EH BERGEN OP ZOOM
088-010 44 80

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind & Jeugd: 7 weken
Volwassenen: >4 weken - wij adviseren u contact op te nemen met het planbureau om de voor u beste mogelijkheden door te nemen.
Tel: 088-010 44 80
088-010 44 80

Wachttijd van aanmelding tot intake:

Kind & Jeugd: 7 weken
Volwassenen: >4 weken - wij adviseren u contact op te nemen met het planbureau om de voor u beste mogelijkheden door te nemen.
Tel: 088-010 44 80
Aanmelden
Bel mij voor een afspraak
Ik heb een vraag
Locatie en route
Vertrek adres
Versturen