Wat verandert er in de zorg van mijn kind?

Gezien de stelselwijziging jeugd-ggz in 2015 willen we u graag informeren over de volgende onderwerpen.


De zorgcontinuïteit

Cliënten die in 2014 zorg ontvangen, hebben recht op continuïteit van zorg. Dit betekent, dat Mentaal Beter de zorg voor cliënten die in 2014 leverde, dezelfde zorg ook in 2015 levert. Het overgangsrecht in 2015 geldt voor behandelingen die uiterlijk 31 december 2014 zijn gestart en in 2015 doorlopen. Deze mag uw kind, voor zover mogelijk, bij dezelfde behandelaar voortzetten.Is een nieuwe behandeling nodig? Of moet de behandeling ook na 1 januari 2016 doorlopen? Dan heeft uw kind een nieuwe verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts, medisch specialist of deskundige van de gemeente.


Nieuwe aanmeldingen

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg (jeugd ggz). Dit staat in de Jeugdwet. Vanaf 1-1-2015 kunnen verschillende organisaties en personen toegang geven tot jeugd-GGZ:

• Deskundigen in dienst van (of namens) de gemeente
• De huisarts
• De medisch specialist
• De jeugdarts


De Kosten

De gemeente vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling bij Mentaal Beter. Metaal Beter heeft voor 2015 contracten afgesloten met nagenoeg alle gemeenten waar onze Kind & Jeugd praktijken gevestigd zijn.

Klik hier voor meer informatie over vergoedingen van behandelingen voor kind en jeugd.

Vragen

Wilt u meer informatie over de jeugdhulp voor uw kind en de nieuwe taken van de gemeente. Kijkt u dan op www.hoeverandertmijnzorg.nl. U kunt ook contact opnemen met Mentaal Beter via 088 010 4480.


Publicatiedatum: 29 december 2014