Cliënten geven behandelingen bij Mentaal Beter gemiddeld een 8,6!

Cliënten geven behandelingen bij Mentaal Beter een gemiddelde score van 8,6! Op de vraag hoe waarschijnlijk het is dat cliënten Mentaal Beter aanbevelen scoort Mentaal Beter een 8,7!
De uitslagen van het cliëntervaringsonderzoek van Mentaal Beter aan de hand van de CQ-index is geanalyseerd door onafhankelijk onderzoeksbureau TRIQS. Mentaal Beter scoort hoger ten opzichte van de spiegelgroep op de alle dimensies van de CQi namelijk; ‘Bereikbaarheid’, ‘Informatie behandeling’, ‘Keuzemogelijkheden’, ‘’Bejegening’ en ‘Hulpwensen’.

Ieder jaar maakt Mentaal Beter een verbeterplan op basis van de uitkomsten van deze meting. De CQi (Consumer Quality Index) is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Deze systematiek is gebaseerd op een mix van de Amerikaanse CAHPS en de door het NIVEL ontwikkelde QUOTE vragenlijsten. Beide zijn wetenschappelijk gefundeerde instrumenten. Het is een instrument dat naast de tevredenheid vooral de “ervaringen” van cliënten in de zorg meet. Het gebruik van dit instrument wordt gesteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en alle partijen in de zorg.Publicatiedatum: 6 februari 2014