De Generalistische Basis GGZ compleet met UMAMI

Samen met GGZ aanbieders HSK, Reinier van Arkel, GGZ-NHN, Iriszorg, Mondriaan, Amicipsychologen en Ypse en Coöperatie VGZ heeft Mentaal Beter een nieuw product voor de Generalistische Basis GGZ ontwikkeld. Hierdoor is het mogelijk dat meer mono disciplinaire behandelingen volgens de vigerende richtlijnen uitgevoerd kunnen worden in de Generalistische Basis GGZ.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de langer lopende psychotherapeutische behandeling voor depressie en angst. Het product ‘UMAMI’(staat voor de 5de smaak, de smaak die alles versterkt) wordt de 5de prestatie in de Generalistische Basis GGZ. Deze prestatie maakt behandeling van bepaalde patiënten, die qua zorgzwaarteprofiel in de gespecialiseerde GGZ vallen, in de Basis GGZ mogelijk.

Hiermee ontstaat een oplossing voor het probleem dat behandelaren deze patiënten moeten doorverwijzen naar de Gespecialiseerde GGZ. Ook is het mogelijk om voor dit product specifieke afspraken rondom het hoofdbehandelaarschap te maken.

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) heeft inmiddels goedkeuring verleend en hiermee toestemming gegeven aan VGZ en de betrokken zorgaanbieders om afspraken te maken over de inzet van deze 5e prestatie.

De andere verzekeraars zijn hierover geïnformeerd en mogen op basis van de aanvraag volgcontracten sluiten. In de loop van 2015 zal worden gekeken of UMAMI ook voor andere aanbieders toegankelijk wordt.

Bron: VGZ

Publicatiedatum: 12 februari 2015