Koppeltaal: de verbindende link in de GGZ

Het gebruik van e-health applicaties in de GGZ neemt al langere tijd toe. Het is een ontwikkeling die voor mensen met psychische klachten veel voordelen met zich meebrengt: niet alleen zijn veel psychische klachten goed aan te pakken met e-health programma’s, ook stellen ze de personen in staat om vanuit hun eigen vertrouwde omgeving en op een voor hun gunstig moment bezig te zijn met hun behandeling.

Inmiddels zijn er voor de GGZ meerdere e-health applicaties ontworpen door verschillende leveranciers. Helaas schuilt hierin een probleem waar zorgverleners tegenaan lopen: GGZ-instellingen werken met diverse IT-platforms die onderling niet goed met elkaar kunnen communiceren, omdat deze ontwikkeld zijn door verschillende IT-leveranciers. Zo is het lastig om data van twee of meerdere e-health programma’s van verschillende leveranciers samen te voegen in één overzichtelijk patiëntendossier, met als gevolg versnippering in dossiers.

Stichting Koppeltaal bedacht hier een oplossing voor: een standaard waarmee GGZ- en verslavingszorgaanbieders hun informatiesystemen, e-health en andere online toepassingen met elkaar kunnen integreren. ‘Koppeltaal’ is in staat om de informatiestromen uit e-health, ROM en het EPD te integreren in de werkomgeving van zorgverleners, waardoor zij direct een volledig beeld krijgen van (de behandeling van) hun cliënten. Hierdoor zijn zorgverleners beter en sneller in staat om cliënten te voorzien van de hulp die ze nodig hebben.

Meer weten over Koppeltaal en hoe het de GGZ verbetert? Lees hier het volledige interview met Martin de Heer, bestuurder van Mentaal Beter.

Publicatiedatum: 27 november 2017