Mentaal Beter en Groos Kind en Jeugd bundelen krachten

Al geruime tijd is er een nauwe samenwerking geweest op het gebied van psychische zorg voor kinderen en jeugdigen tussen Mentaal Beter en Groos Kind en Jeugd, een franchisenemer van Mentaal Beter. Om nog meer voordeel te halen uit deze samenwerking, is besloten om Mentaal Beter en Groos Kind en Jeugd samen te voegen. Mentaal Beter zal het meerderheidsbelang krijgen in Groos Kind en Jeugd. De locaties van Mentaal Beter en Groos Kind en Jeugd welke psychische zorg leveren aan kinderen en jongeren in de randstad zullen verdergaan onder de naam ‘Mentaal Beter Jong’. 

"Kansen om de zorg beter en efficiënter te maken mogen we niet laten liggen. Het samenvoegen van Mentaal Beter en Groos Kind en Jeugd biedt voordelen voor cliënt, gemeente en onze zorgverleners."

Aldus Martin de Heer en Arnold Groos, bestuurders van Mentaal Beter en Groos Kind en Jeugd

Door de samenwerking op deze wijze nog meer te versterken, is het mogelijk om de hulpverlening aan kinderen en jeugdigen verder uit te breiden in de Randstad en een groeiende kwaliteit van zorg te leveren. Het zal zowel voor de gemeenten – die sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp – als voor Mentaal Beter Jong zorgen voor minder administratieve lasten, waardoor er meer geld beschikbaar komt om kinderen en jeugdigen te voorzien van de psychische hulp die zij nodig hebben. Daarnaast zal de samenwerking het delen van kennis, mensen en middelen bevorderen waarmee gestreefd wordt naar kortere wachttijden en effectievere behandelingen. 

Voor de cliënten van Mentaal Beter en Groos Kind en Jeugd zijn geen nadelige gevolgen of directe veranderingen. De zorg voor alle cliënten blijft op dezelfde wijze gecontinueerd. Mochten toch onduidelijkheden of vragen ontstaan kan contact worden opgenomen met Petra Reijn op telefoonnummer 088-0330600.


Publicatiedatum: 18 november 2016