Televisieprogramma, LifestyleXperience, raadpleegt Groos Mentaal Beter Jong over kinder- en jeugdpsychologie.

Een psychische stoornis kan een kind belemmeren in zijn of haar ontwikkeling. ''LifetyleXerience", televisieprogramma van RTL4 besteedt een item aan kinder- en jeugdpsychologie waarbij Groos Mentaal Beter Jong als kennispartij is geraadpleegd.

Kinder- en jeugdpsycholoog Lot van Os vertelt welke stoornissen vaak voorkomen, wat je als ouder moet doen als je twijfelt aan de ontwikkeling van je kind, hoe ouders betrokken worden bij de behandeling en hoe het behandeltraject van Groos Mentaal Beter Jong verloopt. 

Bekijk hier de uitzending.
Publicatiedatum: 25 juni 2015