Mentaal Beter: positief over de online zelfhulpcursus Minderdrinken.nl

Mentaal Beter is positief over de online zelfhulp cursus Minderdrinken.nl. De informatie over alcoholgebruik, zelftest en cursusdeelname zijn Gratis, Anoniem & bewezen effectief.

Wat is minderdrinken.nl?

Minderdrinken.nl is een gratis en anonieme online cursus voor volwassenen die zelfstandig hun alcoholgebruik willen minderen. U start met de zelftest om te kijken of de cursus aansluit op uw drinkgedrag.

Minderdrinken.nl is geschikt als u:

  • 18 jaar of ouder bent
  • zelfstandig uw alcoholgebruik wilt minderen of stoppen
  • uw alcoholgebruik heeft geminderd of bent gestopt en dit graag wil volhouden

Met Minderdrinken.nl gaat u zelf aan de slag om uw alcoholgebruik in kaart te brengen en waar nodig te veranderen. U doet dit in 3 stappen.

  1. Stap 1: Voorbereiden: op het minderen of stoppen van uw alcoholgebruik. In ongeveer 10 minuten tijd ziet u hoe uw alcoholgebruik ervoor staat.
  2. Stap 2: Beslissen: hoe u uw alcoholgebruik gaat veranderen. U kiest in deze stap zelf uw doelen en aandachtsgebieden.
  3. Stap 3: Uitvoeren: van uw plan om minder te drinken of te stoppen en dat ook vol te houden. U bepaalt zelf hoeveel tijd u nodig heeft. We raden u aan om minstens 6 weken met Minderdrinken.nl aan de slag te gaan. U kunt er bijvoorbeeld dagelijks 10 minuten mee bezig zijn of drie keer per week een kwartier.

Bewezen effectief

De website MinderDrinken.nl van het Trimbos-instituut is wereldwijd de best onderzochte webinterventie voor zelfhulpprogramma's voor problematisch alcoholgebruik. Dat blijkt uit het rapport van de Effectiveness Bank Alert dat onlangs online gepubliceerd is. De EBA baseert zich op eerder uitgevoerde onderzoeken naar MinderDrinken en heeft deze in internationaal perspectief vergeleken met andere onderzoeken naar e-health interventies voor problematisch alcoholgebruik.

MinderDrinken is niet alleen onderzocht binnen een gecontroleerde onderzoekssetting, maar ook middels onderzoek in de praktijk. Hiermee is gekeken of minderdrinken.nl ook werkt als de website vrij ter beschikking wordt gesteld aan het grote publiek zonder onderzoeksbeperkingen. Dit blijkt het geval, deelnemers gaan inderdaad minder drinken.

Bekend was al dat minderdrinken.nl een klinische en kosteneffectieve manier is om problematisch alcoholgebruik terug te dringen. Minderdrinken.nl is nu ook opgenomen in de internationale Effectiveness Bank Alert.

Publicatiedatum: 11 november 2015