Mentaal Beter gecontracteerde partij bij alle zorgverzekeraars in 2016!

Mentaal Beter gecontracteerde partij bij alle zorgverzekeraars in 2016!

Mentaal Beter heeft net als voorgaande jaren, voor 2016 contracten afgesloten met nagenoeg alle zorgverzekeraars! Hiermee onderschrijven zorgverzekeraars dat behandelingen bij Mentaal Beter kwalitatief hoogwaardig zijn en voldoen aan de eisen die gesteld worden. Dit betekent dat behandelingen, met uitzondering van een eventueel eigen risico, volledig vergoed blijven in 2016.


Nog niet alle zorgverzekeraars heeft deze afspraken verwerkt op hun website, waardoor het kan voorkomen dat uw zorgverzekeraar aangeeft dat er nog (!) geen contract is afgesloten. Via de volgende link treft u meer informatie over vergoedingen en de gecontracteerde verzekeraars. Staat uw zorgverzekeraar er niet bij of geeft uw zorgverzekeraar aan dat er geen contract is met Mentaal Beter? Twijfelt u eraan of uw kosten vergoed worden?

Neem voor meer informatie over gecontracteerde zorgverzekeraars contact op met onze cliëntadministratie via: Tel. : 088 229 8094. Of door een e-mail te sturen naar: clientenadministratie@mentaalbeter.nl
https://www.mentaalbeter.nl/Pages/nl-NL/Volwassen/Gecontracteerde-zorgverzekeraars

Publicatiedatum: 21 december 2015