Nieuwe therapievorm: Winterdepressie Combi-therapie

De herfst isbegonnen, de dagen zijn korter en de zon laat zich niet meer zo vaak zien.Sommige mensen vinden dit heerlijk: boswandelingen in de herfst, 's avond dekaarsjes op tafel, de open haard kan weer aan en men geniet met familie envrienden van de december feestmaand.

Echter, niet iedereen verheugt zich op hetwinterseizoen…..

Veel mensen krijgen in de herfst al last van de symptomen van eenwinterdepressie.Mensen die lijdenaan deze vorm van seizoensgebonden depressie zijn in de donkere maanden van hetjaar doorlopend moe. Ze ervaren verlies van energie en hebben geen zin om leukedingen te ondernemen. Ze voelen zichsomber en neerslachtig en blijven het liefst inbed.

Daglicht en melatonine

De grootste boosdoener is vermoedelijk het gebrek aan daglicht. Hierdoor blijft het brein overdag het 'slaaphormoon'melatonine aanmaken, dit veroorzaakt de moeheid en slaperigheid. De continue aanmaak van melatonine zorgter bovendien voor dat er overdag te weinig serotonine (het zogenaamde "gelukshormoon") wordt aangemaakt. De verstoordemelatonine/serotonine balans heeft dus negatieve invloed op de stemming.


Mentaal Beter Winterdepressie Combi-therapie

Voor mensen die aan een winterdepressie lijden biedt Mentaal Beter een unieke behandelcombinatie bestaande uit lichttherapie én cognitieve therapie welke deels face-2-face en deels thuis, door middel van internettherapie, plaats vindt.U krijgt een daglichtlamp in bruikleen waar u thuis mee aan de slag gaat. Met de internettherapie en de gesprekken met de therapeut wordt aan verbetering van de symptomen van de winterdepressie gewerkt. Lees hier meer over de combi-therapie van Mentaal Beter.


De voordelen van de combi-therapie van Mentaal Beter

  • is uniek door deelkaar versterkende behandelvormen en geeft betere en snellereresultaten dan de afzonderlijke behandelvormen op zichzelf
  • de lamp hoeft uniet aan te schaffen, u krijgt deze in bruikleen
  • u volgt de behandeling grotendeels thuis, u zit thuis achter de lamp en met de onlineopdrachten van de internettherapie kunt u op zelf uitgekozen momenten aan de slag
  • u krijgt feedbackvan uw therapeut, u kunt bij hem/haar terecht als u vragen heeft  
  • u krijgt de mogelijkheidde lamp voor een sterk gereduceerde prijs na afloop van de behandeling over tenemen
  • de behandelingwordt vergoed door de basisverzekering
  • na aanmelding hoeftu niet lang te wachten voordat u met de behandeling kunt beginnen

Feiten en Fabels

Aukje van Ginnekenvan Feiten en Fabels (SBS6) besteeddeaandacht aan de combi-behandeling van Mentaal Beter:

Bekijk hier de aflevering van Feiten en Fabels over winterdepressie.

Mensen die zich inde kenmerken van een winterdepressie herkennen kunnen op de website van Mentaal Beter een online test doen. De test geeft een beeld van de klachten. Eendiagnose kan pas gesteld worden na een zorgvuldige intake.

Lees hier meer over winterdepressie

Publicatiedatum: 27 oktober 2014