Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie organiseert een inspiratiedag in Den Haag

Zaterdag 13 september 2014 organiseert de Vereniging voorGedragstherapie en Cognitieve Therapie een inspiratiedag in Den Haag. Deze dag isgeorganiseerd om huisartsen, kaderhuisartsen GGZ en praktijkondersteunershuisarts POH(-GGZ) kennis te laten maken met de mogelijkheden van cognitievegedragstherapie. Mentaal Beter GZ-Psychologen en Cognitief gedragstherapeuten,Sara Debruyne en Nathalie Haeck geven een workshop over kortdurendeinterventies bedoeld voor kinderen en jeugdigen. Hierbij oefenen zij concretetechnieken uit het stappenplan van het PrOP model.

Wilt u aanwezig zijn op de inspiratiedag? Bekijk dan de folder  of de website voor meer informatie. Publicatiedatum: 20 augustus 2014