Proactief inspelen op de veranderingen in de GGZ.

Hoe spelen instellingen en hulpverleners zo goed mogelijk in op alle veranderingen in de zorg? Martin de Heer en Jan van den Elshout vertellen hoe de jonge netwerkorganisatie, Mentaal Beter, zich voorbereidt op de verschuiving van specialistische naar basis GGZ. 

Hieronder treft u het interview aan dat is afgenomen bij Martin de Heer, directeur van Mentaal Beter en Jan van den Elshout, praktijkopleider.


'Onze opzet maakt ons flexibel en proactief' 

Hoe reageert Mentaal Beter op de veranderingen in de ggz?
Martin: 'Mentaal Beter is een netwerk van kleinschalige praktijken door het hele land. Een centrale backoffice zorgt voor zaken als DBC-controles en contractering, zodat de lokale teams zich helemaal op de zorg kunnen richten. Die opzet maakt dat wij flexibel kunnen reageren op veranderingen en ons daar proactief in kunnen opstellen. ook verschuiving van de dure specialistische naar de goedkopere basis ggz en generalistische basis ggz kunnen wij prima ondersteunen.'

Hoe staan jullie tegenover deze verschuiving?
Jan: 'Het accent op de huisarts en zijn praktijkondersteuner, de POH-GGZ, past uitstekend. Wij werken met korte lijnen en hebben nauwe contacten met de huisartsen gehouden. 

Martin: 'Het idee dat de eenvoudige problematiek daar afgevangen wordt is goed. Maar het is wel de vraag of dat in de praktijk ook in alle opzichten werkt, en diezelfde vraag geldt voor de manier waarop generalistische basis ggz is opgezet. wij wachten daarin niet af, maar komen zelf met ideëen voor verbetering.'

Geef eens een voorbeeld.
Martin: 'Het hoogste aantal behandelminuten in de generalistische basis ggz is te laag voor mensen met enkelvoudige, langdurige problematiek, maar wij denken dat zij daar toch heel goed geholpen kunnen worden. Met dat idee hebben we zorgverzekeraars benaderd, en VGZ en Menzis hebben daar interesse in getoond. We gaan nu met enkele andere partijen een pilot uitvoeren om voor deze patiëntengroep een product te ontwikkelen met meer minuten in de generalistische basis ggz.'

Welke invloed heeft de verschuiving op de praktijkopleiding?
Jan: 'Het grootste spanningsveld is: hoe leid je op conform de marktbehoefte en houd je toch de opleiding op een goed niveau? de gezondheidszorgpsycholoog moet nu bijvoorbeeld vooral kort en snel leren werken, dus zou je kunnen volstaan met veel minder training in diagnostiek, want daar is in de generalistische basis ggz waar hij straks gaat werken toch geen tijd voor. Wij willen de mensen die bij ons in opleiding zijn toch genoeg bagage meegeven op dat gebied, en tot nu toe krijgen we dat geregeld.'

Welke rol zien jullie hierin voor de opleidingsinstellingen? 
Martin: 'Ik mis in de huidige opzet vooral e-health. Die kan met name in de generalistische basis ggz enorm terrein gaan winnen. Dat betekent dat de gz-psycholoog in de opleiding moet leren hoe je dat inzet.'

Jan: 'Dan gaat het om vragen als: hoe speel je in op de behoefte van de klant? Hoe stem je de omvang van een e-healthcomponent af op het aantal gesprekken dat je voert of andersom?'

Martin: 'De psycholoog van morgen moet met de tools van morgen leren werken om klaar te zijn voor de klant van morgen.'

Jan: 'Maar naast de focus op kort en snel dient ook de aandacht voor het vakwerk overeind te blijven. Een psycholoog moet leren hoe je intermenselijk contact opbouwt, leren motiveren, kortom mens worden in de opleiding. Dat mag niet worden uitgehold.'

Bron: Rino Groep

Publicatiedatum: 10 juni 2014