Mentaal Beter doet mee aan wetenschappelijk onderzoek

Een vijfweeks Mindfulness programma volgen met de Mindfulness Coach App

De Universiteit van Amsterdam onderzoekt de effectiviteit van de Mindfulness Coach, een app die is ontwikkeld door VGZ. We willen graag weten of de Mindfulness Coach App een gunstig effect heeft op het voorkomen van terugval in depressie. Ook wordt nagegaan of de app een gunstig effect heeft op Mindfulness (een open, aandachtige en niet-oordelende houding en aanwezigheid in het hier en nu, in het Nederlands ook wel ‘aandachtgerichtheid’ genoemd) en op de algemene kwaliteit van leven.

Wie kunnen deelnemen aan het onderzoek?

Dit onderzoek is bedoeld voor volwassenen die in de afgelopen vijf jaar gekampt hebben met depressiviteitsklachten, waarvan zij zijn hersteld.

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

Deelname aan het onderzoek bestaat uit het invullen van een aantal vragenlijsten over depressieve klachten, Mindfulness en kwaliteit van leven. Je vult deze vragenlijsten in bij de start van het onderzoek, na 8 weken en na 3 maanden. Na 8 weken gaan we na hoe tevreden je bent over de app en hoe je de app hebt gebruikt. Het invullen van de vragenlijsten neemt niet meer dan 30 minuten per keer in beslagen gebeurt volledig online. Na de eerste vragenlijst krijgt de helft van de deelnemers de app aangeboden. Het Mindfulness programma in de app duurt vijf weken. De andere helft van de deelnemers vult de vragenlijsten alleen na 8 weken opnieuw in en krijgt vervolgens de app alsnog aangeboden. Wie op welk moment de app krijgt aangeboden wordt door loting bepaald.

Wat is de Mindfulness coach?

De app biedt Mindfulness oefeningen aan. De coach bestaat uit een volledig programma van vijf weken, maar je kunt ook losse oefeningen uit het programma volgen. Ook kun je aangeven hoeveel tijd je hebt om te oefenen en waar je bent als je gaat oefenen (op het werk, thuis, of onderweg). De app kiest dan voor jou de oefeningen die daarbij passen. Als je dat wilt, zet de app de oefeningen automatisch in je digitale agenda.

Hoe doe ik mee aan het onderzoek?

Ga voor meer informatie of voor aanmelding voor het onderzoek naar de website.

Publicatiedatum: 22 augustus 2014