Mentaal Beter aanwezig bij de informatieavond ''Scheidingscafé'' in Tilburg

Mentaal Beter Tilburg organiseert in samenwerking met enkele andere organisaties op maandag 15 september een informatieavond in ''Scheidingscafé'' in Tilburg. Dit ''Scheidingscafé'' is een geheel vrijblijvende avond voor iedereen die een scheiding overweegt, in een scheidingsproces zit of juist een scheiding achter de rug heeft.

Helaas is het zo dat in Nederland 1 op de 3 relaties stuklopen en eindigen in een scheiding. Dit leidt vaak tot problemen op allerlei gebieden. Naast het verdriet en de boosheid waar mensen mee te kampen hebben, speelt er vaak zorg voor kinderen, moet een omgangsregeling afgesproken worden, moet woonruimte worden gevonden, eventueel een gezamenlijk huis worden verkocht en nog vele andere aspecten. Er spelen meestal zowel emotionele als praktische problemen, die er soms toe kunnen leiden dat mensen door de bomen het bos niet meer zien.

Dit is de reden dat Mentaal Beter in Tilburg met verschillende andere organisaties de informatieavond ''Scheidingscafé'' heeft opgezet. Op 15 september 2014 kan iedereen die informatie wil krijgen dat vrijblijvend aanvragen. Er zijn makelaars, advocaten, mediators, financieel adviseurs, pensioenadviseurs, fiscalisten en psychologen aanwezig.

De emotionele belasting van een scheiding kan zowel bij kinderen als bij volwassenen leiden tot psychische problemen zoals onzekerheid, paniek, angst, of somberheid. Mentaal Beter kan coachende gesprekken aanbieden of kan, als de problemen wast heftiger spelen, na verwijzing van de huisarts hulp bieden. Te denken valt dan aan uitval op school of werk, concentratie problemen, slaapproblemen, nergens meer aan toe komen of andere klachten. Bij hulp aan kinderen worden ouders ook zoveel mogelijk betrokken. Tijdens het scheidingscafé zullen wij vragen beantwoorden en mogelijk meedenken met de deelnemers.

Datum en tijd: Maandag 15 september van 19:00 tot 21:00
Locatie: Downtown, Stationsstraat 20, Tilburg

Bekijk voor meer informatie over de aanwezigen op www.scheidingscafetilburg.nl

Meer informatie over het zorgaanbod van Mentaal Beter vindt u hier.

Publicatiedatum: 10 september 2014