Wat is bekend over het resultaat van Fear Fighter?

Fear Fighteris ontwikkeld voor de behandeling van angstklachten en angststoornissen.Wetenschappelijk onderzoek naar de behandelmethode Fear Fighter heeftaangetoond dat het een effectieve behandeling is, zelfs even effectief alsface-to-face behandeling. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat zelfsin kortere tijd dezelfde resultaten bereikt kunnen worden als metface-to-face behandelingen. Daarom is deze internettherapie opgenomen inde officiële richtlijnen voor angstbehandeling en wordt deze therapievergoed door de zorgverzekeraar. U heeft een verwijzing van uw huisartsnodig om in aanmerking te komen voor deze vergoeding.
    Bel mij voor een afspraak
    Ik heb een vraag