Wat houdt groepsgewijze cognitieve gedragstherapie in?

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Met deze therapievorm leert u negatieve gedachten, herinneringen, opvattingen en overtuigingen over uzelf en situaties om te buigen zodat ook het gedrag verandert.

Groepsgewijze cognitieve gedragstherapie

Samen met mensen die dezelfde soort klachten ervaren als u (zoals depressie of angst) gaat u onder begeleiding van een therapeut praktisch aan de slag. U begint met onderzoeken waar bepaalde denkpatronen zijn ontstaan, vervolgens is oefening nodig om te leren deze denkpatronen om te buigen. Samen met de mensen uit uw groep komt u tot andere inzichten en u kunt van elkaar leren en elkaar zo nodig ondersteunen.

>> Lees meer over cognitieve gedragstherapie


Groepsgewijze therapie is effectief

Uit onderzoek is gebleken dat groepsgewijze cognitieve gedragstherapie even effectief is als individuele therapie. Als u samen met uw therapeut kiest voor groepsgewijze therapie, stelt u wel met uw behandelaar persoonlijke behandeldoelen vast. U krijgt huiswerk mee die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Tijdens de groepssessies profiteert u van de steun van de mensen in uw groep en u leert van elkaar. De herkenbaarheid van uw klachten die de anderen ook ervaren en hoe zij hun therapiedoelen nastreven kan een enorme steun zijn bij uw eigen proces.

Bel mij voor een afspraak
Ik heb een vraag