FAQ - Mentaal Beter FAQ - Hoe verbeter ik de relatie met mijn kind?

Verbetert de relatie met mijn kind door Theraplay?

Theraplay versterkt de ouder-kindrelatie

Theraplay is een vorm van speltherapie die is gebaseerd op de hechtingstheorie. Bij Mentaal Beter wordt Theraplay aangeboden om op een interactieve en speelse manier de relatie tussen u en uw kind te verbeteren.

De behandeling is erop gericht dat uw kind in spelactiviteiten ervaringen kan opdoen, zoals:

  • structuur (regels en grenzen)
  • verzorging (fysiek en emotioneel, bijvoorbeeld vasthouden, knuffelen)
  • uitdaging (plagen, aanmoedigen)
  • betrokkenheid

Gaandeweg de behandeling worden ouders erbij betrokken, zodat zij de activiteiten ook thuis met hun kind kunnen uitvoeren. Door speelse spelletjes, uitdagende activiteiten en zachte, verzorgende activiteiten (onder begeleiding van de therapeut) ontstaat er een betere ouder-kind relatie. Hierdoor zal uw kind zich (weer) veilig en vertrouwd bij u voelen.

Waarom is Theraplay effectief?

Theraplay is gebaseerd op vier essentiële kenmerken binnen een ouder-kind relatie (structuur, betrokkenheid, verzorging, uitdaging). Door eenvoudige spelletjes die therapeut, kind en ouders in de sessie met elkaar doen, wordt een natuurlijk patroon van speelse, gezonde interactie gestimuleerd. Uw kind gaat zich meer geliefd en waardevol voelen en ervaart een veilige basis door uw betrokkenheid. Uw kind wordt daardoor zelfverzekerder en ongewenst gedrag zal verminderen. Als ouder gaat u uw kind beter aanvoelen, waardoor u het gedrag van uw kind beter kunt sturen. Theraplay is een interactieve vorm van therapie, leuk, fysiek en niet beangstigend voor kinderen, het is geen ‘praat-therapie’.

>>Lees meer over Theraplay bij Mentaal Beter

In welke situaties in Theraplay geschikt?

Theraplay wordt vooral gebruikt bij kinderen vanaf 3 jaar, maar kan gebruikt worden vanaf babyleeftijd tot in de tienerjaren. Niet de kalenderleeftijd, maar de emotionele ontwikkelingsleeftijd staat centraal. Theraplay wordt ingezet bij kinderen met hechtingsproblemen, als gevolg van mishandeling of verwaarlozing, langdurige ziekenhuisopnames, separatie of verlies van (een van de) ouders, maar ook bij kinderen met ASS. Theraplay wordt gebruikt in de behandeling van kinderen met een breed scala aan problemen: teruggetrokken, depressieve kinderen; boze en opstandige kinderen; kinderen met regulatieproblemen.


Wordt Theraplay vergoed?

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ. De gemeente vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de jeugd-GGZ. Mentaal Beter brengt de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de gemeente waar de cliënt woont. Om voor deze vergoeding in aanmerking te kunnen komen, vragen we u om een verwijzing van uw huisarts, wijkteam of zorgverlener en uw Burger Service Nummer.

Bel mij voor een afspraak
Ik heb een vraag