Wat is een reactieve depressie?

Een reactieve depressie heeft een aanleiding. De aanleiding voor de depressieve klachten is een nare gebeurtenis. Het is echter normaal om een periode van verdriet en verwerking te doorlopen na zo’n gebeurtenis. Als het verdriet niet goed verwerkt wordt kan een een depressie ontstaan.

Een reactieve depressie zou ook omschreven kunnen worden als een aanpassingsstoornis met depressieve stemming. Het lukt niet meer om de draad van het leven goed op te pakken en depressieve klachten zoals niet meer kunnen genieten en verstoring van het slaapritme. Men blijft in de sombere stemming hangen

Bij de diagnose zal goed gekeken worden naar de oorzaak van het aanhouden van de klachten. Als de verwerking niet goed heeft plaatsgevonden zal hier bij de behandeling aan gewerkt worden.

Bel mij voor een afspraak
Ik heb een vraag